”Att hjälpa människor i nöd är att lära känna sig själv”

”Vem är du? Sökandet efter svar kan göra dig nöjd med det som kommer fram eller, om frågan inte besvaras, kan du gräva lite djupare. Jag grävde så djupt jag kunde.”

Sabina Grubbeson, initiativtagare till Loza Foundation.

 

Makedonien är ett av de fåtal länder i Europa som är otroligt fattigt. Enligt FNs Human Development Index (HDI) ligger landet i bottenlistan tillsammans med bland andra Moldavien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo. Arbetslösheten är utbredd men även de som arbetar har så låg lön att det är mycket svårt att försörja familjen.

– Det är djupt tragiskt med europeiska länder som kryper på knäna, som grannländer måste vi ta ett större ansvar. Utsattheten hos vissa människor i dessa länder blev så uppenbar under mina besök på olika institutioner i Makedonien. Aktiva insatser är absolut nödvändiga, säger Sabina Grubbeson, initiativtagare till Loza Foundation.

I Makedonien hittade hon även svaret på sin fråga: Vem är jag? Sabinas släktträd har förgreningar till människor som levde i bergsbyar ovanför staden Bitola i regionen Pelagonien, belägen i södra Makedonien.

– Min farmors namn Loza betyder familjeträd. I namnet fanns ett frö som växt och nu utvecklats till något större, Loza Foundation. Alla i Europa är en del av den europeiska familjen och att ta initiativ till organisationen blev svaret på vad jag själv kan göra för att hjälpa människor i länder som få uppmärksammar.

Kontinentens fattigaste står i skarp kontrast till hur förutsättningarna ser ut för européer som lever på bara tiotal mils avstånd. Europa behöver hjälpas åt att lyfta svagare grannländer och människorna som lever där.

– Handel och bistånd är nyckeln till hållbar ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling, så länge vi ger bistånd till de som inte kan utväxla handel och handel till de som har förmågan. Behovet av bistånd är stort i flera av de nya och ganska okända länderna i Europa som inte hämtat sig efter sin självständighet.

Många europeiska företag investerar idag i dessa fattiga länder. Billig arbetskraft leder till billigare produktion, kontroll över produktionen och smidigare transporter eftersom avståndet är mindre än till Asien. Samtidigt är dessa marknadsmässiga investeringar nödvändiga för att länderna ska lyfta på sikt.

– Loza Foundation kommer arbeta som en del i helheten och insatserna riktas till de allra mest utsatta grupperna till förmån för kvinnor och barn i utsatta situationer och människor med olika funktionsnedsättningar. Människor med särskilda behov måste få olika sorters hjälp att kunna komma ur fattigdom, utsatthet och sjukdom. Vi vill vara en röst för de som inte hörs på platser som inte många känner till. Vi vill lyfta fram det glömda Europa.

Att bygga upp stiftelsen Loza Foundation

”Då jag utforskade mina rötter i Makedonien träffade jag en man som bad mig söka upp hans bror i Sverige. Brodern skulle bo någonstans utanför Göteborg. De båda bröderna var mina kusiner och Thony, som idag blivit en nära vän till mig visade sig dessutom vara jurist och har nu en plats i stiftelsens styrelse med vår farmors namn.”

Familjebanden till Makedonien och nätverken som Sabina byggt upp där har gjort det möjligt att nu kunna lansera Loza Foundation.

– Jag har arbetat i över ett år med att få samman alla delar. Dels behöver vi människor som känner starkt för detta och vill engagera sig, både här hemma i Sverige och i länderna vi arbetar med. Dels behövs alla formella delar med myndighetskontakter upprättas. Men den kanske viktigaste delen av att starta Loza Foundation var att välja ut ett första lämpligt hjälpprojekt, säger Sabina Grubbeson.

Att hitta rätt projekt handlar om mer än att veta vilka som behöver hjälp. I många länder går det inte att ge ekonomiskt bistånd eftersom de enligt nationella lagar måste gå via staten, vilket riskerar att pengarna inte kommer till avsedd användning. Loza Foundations uppgift är att hitta mottagare som behöver praktisk hjälp så att hjälpinsatsen ger konkreta resultat. Här kom Sabinas kontakter i Makedonien till användning för att hitta och kvalificera deras första projekt riktat till ”Special Institution Demir Kapija”.

– Jag reste till Institutionen vid flera tillfällen under 2016 och den rapport vi tog fram om projektet i Demir Kapija visade så stora behov att vi inte behövde ifrågasätta om det fanns andra projekt som skulle prioriteras högre. Under 2017 har vi fortsatt bygga på den relationen och skapa de nätverk vi behöver på plats.

En annan del av att starta upp en ny stiftelse är att driva opinion och få så många som möjligt att engagera sig genom att skänka pengar eller bidra med kompetens. Eftersom Loza Foundation är helt beroende av företag och privatpersoner som vill skänka pengar måste stiftelsen nå ut med att den finns och vad den vill åstadkomma.

–  Vi hoppas också kunna genomföra en fotografisk vandringsutställning med livsporträtt av särskilt utsatta i de glömda Europa för att berätta hur situationen på många platser i Europa faktiskt ser ut. Utställningen är tänkt att ske på offentliga platser på flera svenska orter.

Bild: Joakim Roos

Så här ska stiftelsen arbeta

Loza Foundation är en uppsökande organisation som kartlägger situationen i mottagarländerna. De besöker sjukhus och institutioner och tar fram behovsanalyser baserat på intervjuer och fotodokumentation. Därefter identifieras de projekt som har de största behoven, behovsanalyserna presenteras för stiftelsens styrelse som prioriterar vilka projekt att gå vidare med.

Prioriteringen görs utifrån människan och mänskliga rättigheter, såsom rätten till överlevnad och hälsa, kläder på kroppen, en säng att sova i och ett tryggt boende.

– När ett biståndsprojekt godkänts görs en specifik projektplan och budget. Efter att ha rekryterat de kompetenser som behövs för att genomföra hjälpinsatsen, vilket kan vara allt från läkare, terapeuter, murare och elektriker, då finns ett komplett underlag att arbeta vidare utifrån, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundation instiftas formellt 1 juli 2017 och kommer att stå under Svensk insamlingskontroll, vilket också borgar för att stiftelsens resurser kommer till rätt användning. Finansieringen är avgörande.

– Vi förlitar oss på att företag med intressen i regionerna kommer att vara aktiva bidragsgivare, samtidigt söker vi allmänhetens stöd till insatserna. Idag finns det många svenskar med familjeband till dessa länder och jag hoppas att de och många andra ska vilja bidra till att göra livet bättre för européer som har särskilda behov, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundation ska verka för särskilt utsatta människor i Europas fattigaste länder genom att driva projekt på plats i mottagarlandet. Mottagarländer väljs utifrån FNs HDI index och kommer att tillsammans med lokala organisationer genomföra olika konkreta hjälpinsatser.

– De människor som behöver hjälp är alla någons bror, syster, barn eller föräldrar. Många av dem lever under rent ut sagt hemska förhållanden, men vi vet hur de ska kunna få det bättre och har en långsiktig plan och ett lika långsiktigt engagemang. Loza Foundation vill hjälpa till att göra oss alla lite stoltare över att vara européer. Och medmänniskor.

Bild: Joakim Roos

Följ oss på Twitter

Last Tweets