Filmer

EU-projektet TIMOR avslutat, en framgång för institutionaliserade funktionsnedsatta 

Se filmen

Loza Foundation har medverkat i EU-projektet TIMOR sedan 2019. Målet för projektet TIMOR, Together for Introduction of More Opportunities and Respect, har varit att starta gruppboenden i Nordmakedonien dit funktionsnedsatta från institutionen i Demir Kapija kunnat flytta och få ett värdigt liv i samhället. I slutet av maj 2023 avslutades det framgångsrika EU-projektet, här är filmen som berättar om resan till ett nytt liv för över hundra funktionsnedsatta personer. Se och hör deras egna berättelser om hur livet förändrats och hur de har fått en plats i samhället, utanför institutionens väggar.  

– Första gången jag besökte institutionen i Demir Kapija var 2016. Jag blev chockad. Omständigheterna var fruktansvärda, helt omänskliga. Där och då föddes tanken att starta Loza Foundation, för att skapa möjligheter att hjälpa dessa utsatta människor. Jag vill tacka alla Lozas givare och företagspartners för att ni har stöttat dessa människor. Tack vare era gåvor och donationer har livet nu förändrats för några av Europas mest utsatta människor, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.  

 

Barnfamiljer i extrem fattigdom - Nordmakedonien 

Se filmen

Utvecklingsprojektet Barnfamiljer i Extrem Fattigdom startade 2019 efter Covid 19-pandemin. Då hamnade de fattigaste och mest utsatta barnfamiljerna på svältgränsen när samhället stängde ner.  

Projektet Barnfamiljer i Extrem Fattigdom är ett stöd- och mentorprogram som riktar sig till de barnfamiljer i Nordmakedonien som lever under den som av Världsbanken klassats som extrem fattigdom. Det innebär att de har mindre än 1,9 USD per person och dag att leva på. 

 Med hjälp av Loza Foundations lokala arbetsteam har vi utvecklat en uppsökande verksamhet som når ut till de mest utsatta områdena. 

Genom att erbjuda hjälp med mat, kläder och hygien men också hjälp och stöd med utbildning och arbete jobbar vi långsiktigt för att barnen ska få det bättre och att familjerna på sikt ska kunna ta sig ur den svåra situation som extrem fattigdom innebär.  

I filmen No Poverty träffar vi två av familjerna. Vi får en inblick i deras livssituation och Ivana, en av Loza Foundations medarbetare på plats i Nordmakedonien, berättar om det arbete som görs på plats.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets