Svensk EU-parlamentariker reser med Loza Foundation till Nordmakedonien

Loza Foundations arbete i Östeuropa har uppmärksammats över hela Europa. Nu står det klart att EU-parlamentarikern David Lega, ledamot i EU:s utskott för mänskliga rättigheter, reser med Loza Foundation till Nordmakedonien 3 oktober 2019.

– För att det ska vara aktuellt att prata om Nordmakedonien som kandidatland till EU krävs att de tar bättre hand om sina mest utsatta medborgare, säger David Lega.

Sedan 2017 har Loza Foundation arbetat för att förbättra situationen i Europas fattigaste och mest utsatta regioner. Bland annat genom att hjälpa barnhem och institutioner för människor med funktionshinder. Dessutom blev Loza Foundation tillsammans med företaget BewiSynbra i september i år medialt uppmärksammade med välgörenhetseventet Cycle4Europe som cyklade genom några av Europas fattigaste länder och samlade in över 600 000 kronor.

I början av oktober är nästa resa till Nordmakedonien inplanerad. Den här gången tillsammans med
EU-parlamentarikern David Lega.

– Situationen för många i Nordmakedonien är otroligt svår, men situationen är vanligtvis ännu värre för de som också har ett funktionshinder. För att det ska vara aktuellt att prata om Nordmakedonien som kandidatland till EU krävs att de tar bättre hand om sina mest utsatta medborgare, säger David Lega EU-parlamentariker (KD) och ledamot i EU:s utskott för mänskliga rättigheter.

Läs mer: Loza Foundation beslutar att använda symbolen för ”Leave no one behind”

David Lega har länge arbetat för att uppmärksamma grupper med begränsade resurser och få möjligheter att göra sig hörda. Både i sin tidigare roll som kommunalråd i Göteborg och som föreläsare för näringslivet.

Under den tre dagar långa vistelsen i Nordmakedonien kommer Lega bland annat möta representanter från den nordmakedonska regeringen och ta del av Loza Foundations arbete i området. Och som en del i ett vallöfte besöker David Lega även institutionen för funktionshindrade i Demir Kapija, där den nordmakedonska regeringen lovat att förbättra livsvillkoren för de boende.

– Demir Kapija är ett exempel på hur långt de kommit i arbetet att avveckla institutioner för funktionsnedsatta och resan nu blir ett steg i att inspektera utfallet, säger David Lega.

Läs mer: Efter succén med Cycle4Europe – träffa Sabina Grubbeson på Bokmässan

Sabina Grubbeson är grundare av Loza Foundation. Som politiskt och religiöst obunden organisation vill hon att fler EU-politiker från den politiska skalans alla delar ska inspireras till liknade resor.

– Förhoppningsvis kommer det leda att till politikerna lämnar kontoret och tar del av verkligheten på plats och medverkar till konkreta insatser som ger snabbare resultat. Det här är människor som ligger på presenningar i sängar utan lakan och utan toaletter. Det är ovärdigt, orimligt och framför allt akut. Att David Lega reser med till Nordmakedonien kommer förhoppningsvis leda till att utsatta grupper uppmärksammas ännu mer. Det här är förhållanden som kan vara svåra att förstå och som man måste se själv med egna ögon. Mänskliga rättigheter är varken en höger- eller vänsterfråga, därför hoppas jag att fler EU-parlamentariker tar efter, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundation beslutar att använda symbolen för ”Leave no one behind”

”Leave no one behind”. Så säger en ny symbol som ska lyfta FN:s globala mål om social hållbar utveckling. Nu har Loza Foundation beslutat att genomgående använda symbolen för all egen kommunikation för att lyfta att FN:s globala mål linjerar med stiftelsens arbete.

– Äntligen finns denna fantastiska symbol som både bekräftar och sammanfattar allt arbete som vi gör och vill åstadkomma, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

FN:s globala mål har fått en ny grafisk kostym. Tidigare i veckan presenterade biståndsplattformen Concord Sverige och biståndsorganisation Forum Syd en helt ny symbol som syftar till att uppmärksamma den 17 punkter långa agenda som FN:s generalförsamling antog 2015.

Den färgrika ikonen har fått namnet ”Leave no one behind” och som ett led i Loza Foundations arbete att uppmärksamma och lyfta Europas fattigaste grupper har stiftelsen nu beslutat att använda symbolen i all extern kommunikation.

– Det här är något konkret Loza Foundation kan använda för visa hur vårt arbete kopplas till FN:s globala mål. Det blir ett effektivt verktyg för oss att för lätt kommunicera vad vi står för, säger Sabina Grubbeson.

Läs mer: Efter succén med Cycle4Europe – träffa Sabina Grubbeson på Bokmässan

Loza Foundation har sedan 2017 arbetat för att förbättra situationen för barn, kvinnor och personer med funktionshinder i länder som Nordmakedonien och Bosnien & Hercegovina där FN:s globala mål nummer 10 om minskad ojämlikhet ständigt varit i centrum.

– För att uppnå en hållbar framtid måste vi göra social hållbarhet centralt. Det är därför symbolen är så effektiv. Det handlar om att alla människor i alla länder ska inkluderas i samhället, det är först då vi kan nå målen, säger Sabina Grubbeson.

Läs mer: Succé för Cycle4Europe – samlade in över 600 000 kronor

Konceptet och själva ikonen är framtagna av kommunikationsbyrån The New Division och finansieras av biståndsmyndigheten Sida. Symbolen kommer att produceras i flera olika språkliga varianter där den engelska frasen ”Leave no one behind” även kommer att användas som hashtag.

– Nu hoppas jag symbolen får spridning så att förståelsen ökar.

#leavenoonebehind

FN:s globala mål: Agenda på 17 punkter antagen av FN:s generalförsamling 2015 som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen innan 2030.

Punkt 10: ”Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.”

Källa: globalamalen.se

 

Det här är ”Leave no one behind”:

Symbol framtagen av biståndsorganisationerna Concord Sverige och Forum Syd tillsammans med kommunikationsbyrån The New Division. Projektet är sponsrat av biståndsmyndigheten Sida och syftar till lyfta arbetet med FN:s globala mål.

Läs mer: https://concord.se/ingen-ska-lamnas-utanfor

Efter succén med Cycle4Europe – träffa Sabina Grubbeson på Bokmässan

Hon har dedikerat de senaste tre åren till Europas fattigaste och mest utsatta människor. Nu på söndag, 29 september, kan du träffa Sabina Grubbeson, Loza Foundations grundare och initiativtagare till Cycle4Europe, på Bokmässan i Göteborg.

Extrem fattigdom existerar här i Europa, det vill många inte se eller förstå. Därför åker jag till bokmässan för tredje året för att utbilda och informera om de här frågorna, säger Sabina Grubbeson.

Nyligen passerade cyklisterna mållinjen i välgörenhetseventet Cycle4Europe. Totalt inbringade insamlingen över 600 000 kronor som oavkortat går till insatser som hjälper barn och utsatta grupper i några av Europas fattigaste regioner.

– Cycle4Europe blev en jättesuccé tack vare alla sponsorer, företag och privatpersoner. De insamlade pengarna kommer vi att använda för att göra tillvaron bättre för till exempel funktionshindrade och människor som lever i extrem fattigdom i Europa. Men fler resurser behövs och fler måste bli medvetna om hur dessa människor lever.

Läs mer: Succé för Cycle4Europe – samlade in över 600 000 kronor

I helgen har du chansen att träffa Sabina Grubbeson när hon, söndag 29 september, besöker Bokmässan i Göteborg och berättar om arbetet med Loza Foundation.

– En stor utmaning är att de här grupperna lätt glöms bort. Men man behöver inte besöka andra världsdelar för att stöta på extrem fattigdom. Förhoppningsvis kommer jag att träffa många människor, ha givande intressanta diskussioner och få ut budskapet om de här människornas behov så brett som möjligt.

 

Träffa Sabina Grubbeson på Bokmässan:
När: Söndag 29 september mellan klockan 09:00 och 17:00

 

Intervju på scen med Sabina Grubbeson:
När: Söndag 29 september, 12:30:  De allra svagaste i Europa – reportaget som grep tag
Monter: Göteborgs-Posten, G01:25

Succé för Cycle4Europe – samlade in över 600 000 kronor

Tack vare medverkande sponsorer och enskilda bidragare har över 600 000 kronor samlats in under Loza Foundations välgörenhetsevent Cycle4Europe. Nu kan några av Europas mest utsatta barn få vinterkläder, skor och skolgång. Loza Foundation kommer även kunna starta upp i Kosovo för framtida projekt.

– Vi är otroligt tacksamma för BewiSynbra som arrangerat eventet tillsammans med Loza Foundation samt alla bidrag som kommer att hjälpa många. Sedan finns det mycket kvar att göra, tyvärr är levnadsvillkoren på många platser i Europa långt under en värdig nivå, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation och initiativtagare till Cycle4Europe.

Den 5 september gav sig tre cyklister i väg från Skopje i Nordmakedonien med riktning mot Sverige. Under två veckor har de fått sällskap av totalt 20 andra cyklister som har tagit sig hela eller delar av sträckan på 250 mil. I fredags korsades äntligen mållinjen i centrala Varberg på svenska västkusten.

– Vi har mött personer längs vägen som har berättat att de har fått en aha-upplevelse, att de är glada att vi lyfter de fattigas situation i Europa. Det är många i Östeuropa som vill hjälpa sina landsmän men som tyvärr inte har tillräckligt med egna resurser, säger Sabina Grubbeson.

Läs mer: Kinds Elteknik ny guldsponsor för Cycle4Europe

Cycle4Europe har fått stor medial uppmärksamhet i Europa och kampanjen har inbringat 600 000 kronor från privatpersoner, företag och sponsorer. De insamlade resurserna kommer bland annat att finansiera vinterkläder, skor, engelska-lektioner och fritidsaktiviteter till föräldralösa barn på flera av Nordmakedoniens barnhem. Dessutom kommer Loza Foundation att kunna starta upp projekt i Kosovo som är ett av Europas fattigaste länder. Dessutom räcker insamlingen till att förbättra levnadsförhållandena för funktionshindrade och särskilt utsatta människor på institutioner både i Nordmakedonien och i Bosnien där människor lever under svåra förhållanden.

– För att vara första gången vi gör en kampanj så är den absolut framgångsrik och pengarna kommer att hjälpa många människor. Samtidigt tror och hoppas jag att eventet ökat kunskapen om hur illa det är för många fattiga i Europa, så att vi i nästa kampanj kan lyckas ännu bättre.

Läs mer: Drömmen uppfylld – en cykel till varje barn

Insamlingen från cykeleventet löser främst kortsiktiga materiella utmaningar, men det finns även långsiktiga positiva följder.

– Strax innan Cycle4Europe startade skänktes 50 cyklar som samlats in genom donationer från företag och privatpersoner till flera av barnhemmen i Nordmakedonien. Och i samband med starten i Skopje var flera av barnen på plats för att följa cyklisterna ut ur stan. Nu berättar personalen på hemmen att det enda barnen vill göra är att cykla. Och samtidigt som vi hjälper till med kläder och skolgång kan vi få barnen att känna sig som en del av samhället.

Även om cyklisterna i Cycle4Europe nu har passerat mållinjen berättar Sabina Grubbeson att arbetet för Europas mest utsatta egentligen bara har börjat.

– Under kampanjen var vi till exempel på besök hos ett av Europas fattigaste områden för romer, här lever människor som inte har mat för dagen. Ska FN uppnå de globala målen är det viktigt att vi balanserar forskning, utbildning med konkreta insatser mot akuta problem för att slutligen lyckas bygga socialt hållbara samhällen.

 

Det här är FN:s globala mål:

Den 17 punkter långa agendan som är antagen av FN generalförsamling 2015 i syfte att uppnå vissa mål senast 2030. Bland annat innehåller målen global avskaffning av hunger, fattigdom och ojämlikhet.

Läs mer: https://www.globalamalen.se/

Kinds Elteknik ny guldsponsor för Cycle4Europe

Kinds Elteknik, som levererar styrsystem för hissar över hela världen, går nu in som guldsponsor till Cycle4Europe, som arrangeras av Loza Foundation och BEWiSynbra för att stödja särskilt utsatta människor i Europas fattigaste länder.

– Vi vill vara med och göra skillnad för dessa människor, säger Andreas Björklund, vd på Kinds Elteknik.

Cycle4Europe startade den 5 september i Skopje i Nordmakedonien och under drygt två veckor kommer deltagarna att cykla 250 mil till målet i Varberg. Eventet arrangeras för att samla in pengar till Loza Foundation, som arbetar för att hjälpa de mest utsatta människorna i några av Europas fattigaste länder. Flera stora företag stödjer Cycle4Europe och även Kinds Elteknik har gått in som sponsor.

– När jag fick se hur dessa utsatta människor har det och vad Loza Foundation gör för dem, så var det självklart att ställa upp. Man inser hur extremt bra vi har det här uppe i Norden, säger Andreas Björklund.

Kinds Elteknik i Östra Frölunda gör styrsystem för hissar och har huvudsakligen kunder i Sverige och Australien, men också i bland annat Vietnam, Abu Dhabi, Dubai och Trinidad. I det här fallet fokuserar de dock på Europa, för att bidra till en hållbar social utveckling.

– Vi vill ge ett bidrag som märks och kan göra skillnad. Därför går vi in som guldsponsor till Cycle4Europe, säger Andreas Björklund.

Läs mer: Cycle4Europe fortsätter att engagera – svenska järnhandeln Prevex ny sponsor

Cykelintresset på Kinds Eltekink väl förankrat. Bland annat är Martin Alriksson, som startade det första proffsstallet för damcyklister i Sverige, en av företagets anställda. Dessutom kommer Peter Algebäck, som sitter i bolagets styrelse, vara med och cykla flera av sträckorna under Cycle4Europe. Där får han även sällskap av produktionsansvarig för hissar, Markus Algebäck, som ansluter under etapperna från Berlin till Varberg. Utöver det kommer minst fem av företagets arbetare att cykla den sista sträckan mellan Båstad och Varberg.

– Jag är mycket tacksam för stödet från Kinds Elteknik. Det visar att Loza Foundations arbete engagerar. Med deras och andras bidrag kan vi fortsätta arbetet och nå ut till fler, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

– Många inser inte att det finns extrem fattigdom i länder som ligger inom ett kort avstånd. Med Cycle4Europe och Loza Foundations arbete kan vi ändra på det, säger Martin Bekken, vd på BEWiSynbra Circular, som är medarrangörer av välgörenhetsevenemanget.

 

Läs mer om Cycle4Europe: lozafoundation.org/cycle4europe/

Följ oss på Twitter

Last Tweets