Nytt donationsavtal ska trygga barnens rätt till utbildning

Lyckan var stor när Faik, Ramiza och deras tio barn i början av februari äntligen kunde lämna misären bakom sig och flytta in i ett varmt hem med vatten och avlopp i Skopje i Nordmakedonien.

Faik och Ramiza är också de första föräldrarna inom ramen för Loza Foundations projekt ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” som får donationen villkorad: de förbinder sig att se till att deras barn går i skolan.

– Vi har arbetat länge för att ge de här barnen ett hem. Bara att få avtalet på plats var en lång process och att sedan hitta ett hus som familjen får plats i och har råd med var en utmaning som drog ut på tiden. Men nu har vi också möjligheten att se till att de får en utbildning och en chans att ta sig ur extrem fattigdom, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

När varje dag är en kamp om överlevnad kommer skola och utbildning långt ned på prioriteringslistan, men med ett tryggt hem, ett arbete att gå till, mat för dagen och kläder på kroppen, kan familjerna bygga upp sitt liv långsiktigt.
Att gå i skolan är den mest avgörande faktorn för att förhindra att fattigdom ärvs till nästa generation. Dock har det visat sig att ibland är det svårt att upprätthålla motivationen, särskilt när barn som redan ligger efter i skolan möter motgångar och diskriminering.

Stöd för ökad närvaro
Barnen ligger i regel långt efter sina klasskamrater kunskapsmässigt då de har missat flera år i skolan. De upplever att lärare och klasskamrater ser ned på dem och det händer att de blir hemskickade om de saknar skor eller kommer med trasiga kläder. Då är det lätt att tappa självförtroendet, strunta i skolan och i stället hjälpa föräldrarna att tjäna pengar till mat.

Loza Foundation har gjort stora insatser för att barnen i projektet ska öka sin närvaro i skolan, bland annat genom donationer av kläder och skor. Familjerna får hjälp att hantera byråkratin som omgärdar Nordmakedoniens skolsystem, barnen får studiehjälp för att komma ifatt de andra eleverna, och föräldrarna utbildas om hälsa och hygien.

Efterfrågad juridisk lösning
Även om vi sett många familjer som lyckats bra har vi ibland upplevt ett behov av att kunna ifrågasätta om barn hålls hemma från skolan. Det behöver inte vara för att de ska arbeta, det kan också vara att föräldrarna vill skydda sina barn från mobbing eller skam, och då är ett avtal ett verktyg som fungerar för barnens bästa där vi säkerställer deras rätt till en utbildning.

Avtalet kommer användas i samband med större donationer, för att säkerställa att barnen som bor i hus som Loza Foundation donerat stannar kvar i skolan.

Under våren 2023 gjordes en utredning för att ta fram en juridisk lösning. Resultatet blev ett donationsavtal, som innebär att föräldrarna åtar sig att se till att barnen genomför hela grundskolan.

Från misär till en ny början
Faik och Ramiza är de första som skriver på donationsavtalet. Loza Foundations fältarbetare har stöttat familjen sedan projektet ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” startade och på olika sätt försökt hitta en lösning för föräldrarna och deras stora barnaskara, som bodde i en förfallen stuga på åtta kvm utan vatten, avlopp och fungerande kokmöjligheter.

Glädjen var stor när familjen nyligen fick flytta in i sitt nya hem, med egna sängar, ett fungerande kök, badrum och tvättmöjligheter. Nu börjar en ny process, då de ska lära sig att leva i huset och ta hand om hushållet. Det är mycket som är nytt, som att stänga av vattenkranar, tvätta sig i en dusch, spola i toaletten, och att använda kylskåp och tvättmaskin.

Faik, som förr samlade och sålde plast och metall till återvinningscentraler, har sedan tidigare fått hjälp till ett arbete som städare. Men lönen är mycket låg och han ska försörja familjen på 2 205 kronor i månaden, vilket blir en utmaning. Familjen kommer behöva mycket support i början för att lära sig betala räkningar och vara sparsamma med el och varmvatten, så att hushållsbudgeten går ihop.

Ny uppföljare på filmen om livet i fattigdom
Loza Foundation har stöttat familjen sedan 2020, då projektet ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” startade. För lite drygt två år sedan gjorde vi en första film om familjen, där de berättade om sin situation då. Under våren kommer Loza Foundation producera en uppföljning på filmen, där familjen berättar om flytten till huset och den förändring som det inneburit.

Vill du följa barnens utveckling och se filmen som kommer senare i vår, prenumerera på Loza Foundations nyhetsbrev.

Vill du stötta Loza Foundation så vi kan nå ut till fler barn kan du också bli månadsgivare här.

Kort om projektet
Loza Foundations stöd- och mentorsprogram ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” startade som ett tvåårigt pilotprojekt i Nordmakedonien 2020. Projektets framgång följdes under 2022 upp av en kartläggning av Nordmakedoniens mest utsatta områden, i syfte att skala upp verksamheten till ett nationellt projekt och nå ut till fler. Nu söker Loza Foundation finansiering för 18 fältarbetare som dagligen ska arbeta med fattigdomsbekämpning, registrera barn i skolan och bistå föräldrarna på vägen ur extrem fattigdom. Vill ni vara en del av det kan ni bli företagspartner och bidra till de Globala Målen genom minskad fattigdom i Europa.

Kontakta Loza Foundation på:  info@lozafoundation.org

Loza Foundation: ”Vi har fått ett löfte, vi kommer se till att det infrias”

Bild: Loza Foundations generalsekreterare Sabina Grubbeson besökte det nyrenoverade vårdhemmet Depandans redan 2019 tillsammans med EU-parlamentarikern David Lega. Foto: Mikael Sundberg.

Före sommaren 2023 fick Loza Foundation ett löfte från institutionens ledning: institutionen i Demir Kapija skulle stängas siste september 2023 och samtliga kvarboende på institutionen skulle få flytta till ett vårdhem. Löftet har inte infriats.

– När Projekt TIMOR löpte ut i maj fick vi ett löfte om att de 60 personer som lämnats kvar på institutionen skulle flyttas till ett närliggande nyrenoverat vårdhem, Depandans, redan i september. Ännu har detta löfte ej infriats, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Sedan 2016 har Loza Foundation verkat för att samtliga funktionsnedsatta boende på den utdömda institutionen i Demir Kapija ska få flytta ut. Totalt 110 av dem har flyttat ut till välfungerande gruppboenden under de sista två åren. Kvar på institutionen finns nu cirka 60 personer med grava funktionshinder och sjukdomar. Vårdpersonalen arbetar under oerhört krävande förhållanden och har svårt att utföra sitt arbete. I samarbete med personalen på institutionen arbetar Loza Foundation för att även dessa människor ska kunna erbjudas värdiga liv.

Nu reser Sabina Grubbeson och Pär Rylöv till Nordmakedonien

– Just nu går processen trögt, detta beror bland annat på personalförändringar i institutionens ledning och brister i kommunikation med makthavare. Därför reser vi nu till Nordmakedonien för att träffa beslutsfattare på plats. Vårt mål är oförändrat, ingen ska lämnas kvar, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

– Detta är oerhört frustrerande och en stor besvikelse. Värst är det för de som tvingas bo kvar under mycket svåra omständigheter och för personalen på institutionen i Demir Kapija, som känner såväl besvikelse som ilska.

De allra sjukaste är kvar

De funktionsnedsatta som idag finns kvar på institutionen är de med störst vårdbehov. De lever med grava funktionshinder och många är svårt sjuka. De varken kan eller vill flytta till gruppboenden, utan behöver dygnet-runt-vård. Sedan i somras står ett vårdhem, Depandans, beläget i utkanten av Demir Kapija, i princip klart för inflyttning, men på grund av omorganisationer bland beslutsfattare och makthavare så har processen tillfälligt gått i stå.

–  Syftet med vårt besök i Nordmakedonien är att återuppta dialogen med de lokala beslutsfattarna och påskynda stängningen av institutionen. Vi vill ha ett datum för när alla som bor kvar på institutionen i Demir Kapija ska få flytta till vårdhemmet Depandans.

Fortsatt positiv dialog eftersträvas

Loza Foundation är i kontakt med den nya direktören på institutionen i Demir Kapija som uttrycker att hon är positiv till ett fortsatt samarbetet med Loza Foundation.

– Det är lovande att vi får positiva signaler om fortsatt samarbete, men det räcker inte med det. Vi arbetar nu för att löftet ska infrias – och vi kommer fortsätta med det tills det är klart. Ingen ska lämnas kvar, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

Investeringar till vårdhemmet behövs – Loza Foundation startar insamling

Det kommer krävas stora investeringar på Depandans. Vårdhemmet behöver utrustning såsom sängar, möbler och inredning till dagrum. Fastän vårdhemmet är enplans behövs också handikapphjälpmedel såsom handikappliftar, rullstolar, och hjälpmedel i badrum och kök.

Loza Foundation kommer säkerställa att varje människa får egna kläder och hygienartiklar och förvaring för sina personliga tillhörigheter. Därför startas nu en särskild insamlingskampanj för Projekt Depandans, med syfte att samla in medel till förverkligande av den sista etappen på det mål som sattes för sju år sedan: Ingen ska lämnas kvar.

Loza Foundations årsberättelse 2022 visar på ett framgångsrikt år

Sedan 2017 har Loza Foundation arbetat för att hundratals funktionshindrade på en utdömd institution i Nordmakedonien ska få värdiga levnadsvillkor. 2022 blev det äntligen resultat. Detta är ett kvitto på att Lozas arbete ger de svagaste och mest utsatta människorna förutsättningar för hälsa, trygghet och förbättrade levnadsvillkor – med bestående resultat.

– Det är fantastiskt att vi äntligen ser resultatet av detta arbete. Även projektet för barn som lever i extrem fattigdom visar på utveckling och goda resultat, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation. 

Loza Foundation arbetar för att människor som lever i extrem fattigdom och utanförskap ska få en möjlighet till värdiga levnadsvillkor med hälsa och trygghet. Verksamheten främjar en socialt hållbar utveckling i länder som ligger långt efter på dessa områden.

Organisationens omkostnader ligger fortsatt på en låg nivå, vilket säkerställs av ideellt arbete där vi löner eller hyror för verksamheten undviks.
– Vi känner oss också trygga med de projekt och samarbeten vi har på plats i mottagarländerna, med personliga relationer och direktkontakt med våra mottagare. På så sätt minimerar vi risker och ser till att hjälpen verkligen kommer fram.

Läs vår verksamhetsberättelse här

www.lozafoundation.org/om-loza-foundation/arsredovisning/

Loza Foundation drivs av människor som skänker sin tid, sitt engagemang och donerar pengar för att fattiga och utsatta människor ska få det bättre. I vår årsberättelse för 2022 kan ni läsa om vårt arbete under året, vår ekonomi och hur organisationen styrs och kontrolleras.

– Året 2022 var ett år som visade effekten av vårt arbete och jag hoppas att det kan inspirera fler att stödja vår verksamhet. Så att fler kan få en chans till en bättre framtid, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Vi vill rikta ett Stort Tack till alla som hjälper till och gör det möjligt!

Bli månadsgivare eller företagsvän här

FRÅN ÅRTIONDEN PÅ INSTITUTION TILL ETT VÄRDIGT LIV PÅ GRUPPBOENDE – ETT VITTNESMÅL FRÅN INSIDAN

Tome levde på institutionen i Demir Kapija i 26 år. Nu har han fått flytta till ett gruppboende, tack vare EU-projektet TIMOR (Together for Introduction of More Opportunities and Respect), som Loza Foundation drivit tillsammans med lokala krafter i Nordmakedonien.

Se dokumentärfilmen som Loza Foundation och TIMOR-projektet producerat och ta del av Tomes berättelse om hur livet förändrats.

– Med denna film låter vi de berörda funktionsnedsatta personerna själva komma till tals. Ingen kan berätta sanningen bättre än de som har upplevt livet på insidan. Deras berättelse om det enorma lyft det innebär att slippa från institutionell vård och erbjudas ett värdigt liv i gruppboende är ett tydligt vittnesmål på att vårt arbete gör skillnad och att projekt TIMOR varit framgångsrikt, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

I filmen berättar även Aneta och Stefan om sina upplevelser av att bo i ett gruppboende med stödpersonal. Vi får en inblick i deras tidigare liv på institutionen och får höra dem berätta om det liv de har idag.

Nu finns filmen på Loza Foundations hemsida.

Klicka här för att komma till filmen

Loza Foundation fortsätter nu arbeta för de resterande ca 60 funktionsnedsatta och institutionsskadade personer som lämnats kvar på Institutionen i Demir Kapija.

– Vi har en dialog med beslutsfattare i Nordmakedonien för att skapa värdiga levnadsförhållanden för dem som blivit kvar, samtidigt som vi fortsätter samla in medel för att finansiera en förändring. Målet är att ingen ska bli kvar på institutionen, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare för Loza Foundation.

 Bli företagspartner, eller månadsgivare

Vi lever i en tid där vi behöver ditt stöd mer än någonsin. Har du möjlighet att genom ditt företag eller privat bidra till vår verksamhet. Som företagsvän eller månadsgivare. Vill du komma i kontakt med oss, kanske du har några frågor, kontakta oss här

Nordmakedoniens osynliga barn utestängda från skolan

 

Idag beräknas upp till 3 000 personer leva som papperslösa i Nordmakedonien, de flesta av dem är barn. Att sakna identitet gör det omöjligt för barn att gå i skolan, vilket i praktiken är ett brott mot Barnkonventionens artikel 28, där det fastställs att barn har rätt till kostnadsfri grundskoleutbildning.

– Detta är inget annat än ett rättshaveri. Det ställs fullkomligt orimliga krav på föräldrar att styrka sina egna och barnens identiteter för att få rätt till utbildning, sjukvård och social trygghet. Det gör att barn missar sin chans att lära sig läsa och räkna och därmed blir fast i fattigdom och utanförskap, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

Loza Foundation har tidigare skrivit om systrarna Samira och Natalija. I en artikel som publicerades i mars 2022 beskrevs hur flickorna, deras syskon och föräldrar, som tidigare levde som hemlösa, har fått ett hem och därmed förutsättningarna att starta ett nytt liv, bort från fattigdom och utanförskap. När det i september 2022 var dags för Samira och Natalija att börja skolan nekades de platser på grund av att de saknar personbevis. Loza Foundation har sedan dess gjort allt för att Samira och Natalija, som nu hunnit bli 7 och 10 år, ska få identitetshandlingar, men hittills utan resultat.

– Det känns helt orimligt att barn inte är välkomna i skolan och vi hoppas nu att myndigheterna i Nordmakedonien ska prioritera detta på nationell nivå. Det finns EU-rapporter som visar att papperslösheten stänger dörren för människor som försöker ta sig ur fattigdomen. Trots detta är processen fortfarande i princip omöjlig att ta sig igenom och antalet barn som utestängs från samhället ökar.

I Samiras och Natalijas fall är problemet att flickorna är födda i Italien under en tid när familjen bodde där. Nordmakedonska myndigheter kräver födelseattester från födelselandet. Bojana Atanasova som sitter i Lozas styrelse och tidigare arbetade för Hälsoministeriet i Nordmakedonien är frustrerad över situationen:

– Det måste ske lagändringar för att Samira, Natalija och alla andra barn utan personbevis ska få rätt till skolgång. Frågan har debatterats i flera år, men det händer ingenting. Dessa barn existerar inte juridiskt och för varje år som går minskar chansen till grundutbildning och med det chansen för dem att ta sig ur fattigdomen, säger Bojana.

Loza Foundations lokala arbetsteam i Nordmakedonien har i flera år arbetat med att bistå barnfamiljer som lever i extrem fattigdom i processen med identitetshandlingar. Men i vissa fall, såsom för dessa barn, ser det hopplöst ut.

Zaklina Durmis arbetar på Center for Educational Support Dendo Vas. Hon bekräftar att det krävs ny nationell lagstiftning för att de barn och vuxna som saknar nordmakedonska personbevis ska kunna bli en del av samhället och omfattas av rättigheter såsom skola och sjukvård.

– Vi är medvetna om att det är en komplex situation för familjer som Samiras och Natalijas. Därför behövs ny lagstiftning som tillåter nordmakedonska myndigheter att utfärda identitetshandlingar för dessa människor, säger Zaklina Durmis.

För att barn som Samira och Natalija inte ska halka ohjälpligt efter i skolan har Loza Foundation tagit in en assistent som arbetar på plats och ger barnen hemundervisning.

– Detta är en nödlösning. På sikt är det inte hållbart att vi ska bedriva undervisning, men i väntan på att problemen med personbevis ska få en lösning gör vi allt vi kan, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

Investeringar i kommande generationer, som när barn utbildas och får andra möjligheter än föräldrarna har en stark effekt på ett lands utveckling som helhet.

– Att utestänga barn från skolgång skapar motsättningar och underbygger konflikter som får konsekvenser i generationer. Loza Foundation jobbar aktivt för såväl det enskilda barnet som behöver ett par skor för att kunna gå i skolan, till att driva på för förändringar i samhället i stort. Det är därför vi behöver ditt stöd, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

 

Bli månadsgivare här

Fakta, De osynliga barnen i Nordmakedonien

Enligt officiella siffror finns cirka 700 personer utan personbevis eller andra identitetshandlingar i landet (2022).

Flera källor rapporterar att så många som cirka 3000-5000 människor lever som papperslösa.

Myndigheterna i Nordmakedonien medger att problematiken existerar. Alexandra Efremova, Makedonska Föreningen för Unga advokater, säger att ”det är en skam och ett misslyckande för ett land som gör anspråk på EU-medlemskap att man har 700 kända fall av personer som, på grund av administrativa förfaranden, saknar praktiska möjligheter att skaffa identitetshandlingar”.

Nordmakedonien befinner sig sedan mars 2022 officiellt i inträdesförhandlingar med EU. I rapporten från den första Mellanstatliga Konferensen (19 juli 2022) konstateras att ”det krävs ytterligare insatser för att ta itu med strukturella problem, till exempel bristen på resurser för de statliga institutioner som arbetar med barns rättigheter, bristen på strategiska dokument om barns rättigheter och hur det lagstadgade organet med ansvar för att övervaka genomförandet av konventionen om barnets rättigheter fungerar. En handlingsplan för barn, inklusive en tillräcklig budget och modeller för att tillhandahålla effektiva tjänster för barn, har ännu inte utarbetats”.

Loza Foundations företagssamarbete

Här kan du läsa mer om hur företagssamarbetet gör det möjligt för Loza Foundation att kunna hjälpa fler barnfamiljer ut ur extrem fattigdom. För att bli företagsvän, kontakta info@lozafoundation.org

Vill du bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du kontinuerligt Loza Foundations arbete. Du kan läsa mer om att bli månadsgivare på vår hemsida. Bli månadsgivare här.

Barnfamiljer i extrem fattigdom

Stöd- och mentorprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom i Nordmakedonien medverkar till de Globala målen för en hållbar utveckling genom mål nr 1, Ingen fattigdom.

Läs mer om FN:s Globala mål här.

 

För ytterligare information
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare, 0733-21 38 23, info@lozafoundation.org

 

Sabina Grubbeson föreläser: ”Fokus måste vara på individuella behov hos människor med funktionsvariationer”

 

Sabina Grubbeson, generalsekreterare Loza Foundation, föreläser på Tfh Sensorys temadagar om Multisensoriska Sinnesrum. Sabina kommer bland annat berätta om Lozas arbete med att starta gruppboenden för personer med funktionsnedsättning i Nordmakedonien.

– Sabina tillför ett nytt sätt att tänka och resonera kring dessa frågor. Hennes erfarenhet från att starta gruppboenden under svåra omständigheter är mycket inspirerande för alla som arbetar med att förbättra och utveckla verksamheter inom vård, skola och omsorg, med fokus på den enskildes behov, säger Eva Söderbaum, vd, Tfh Sensory.

Multi Sensory Environment, MSE, är en etablerad metod för att stimulera sinnen hos personer med flerfunktionshinder. Genom ljud, ljus, färg och taktila material skapas miljöer som väcker känslor och ger utrymme för det individuella uttrycket. Det kan dämpa ångest, skapa lugn och ett ökat välbefinnande.

– Syftet med Temadagarna är att sprida och dela kunskap mellan verksamheter. När flera aktörer samlas kan vi hitta nya vägar att samverka. Att bjuda in Sabina som föreläsare är en del i att lyfta blicken och bli påminda om att det inte är en självklarhet att fokusera på den enskildes behov. Ingen vill tillbaka till institutionstänket.

Det är lätt att rationaliserande byggprocesser kommer i vägen för enskildas behov.

– Vi vill bidra med kunskap för fortsatta satsningar på individnivå, oavsett om det gäller sinnesrum, mänskliga möten eller andra stimulerande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Förhoppningen är att våra Temadagar kommer att sprida inspiration och kunskap om hur vi gemensamt kan driva dessa frågor. Det är även ett bra tillfälle att möta alla fantastiska människor som på olika sätt arbetar med detta, säger Eva Söderbaum.

Sabina Grubbeson ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter från Lozas arbete i Nordmakedonien till personer och verksamheter i Sverige.

– Vi får aldrig glömma att personer med funktionsvariationer behandlades som en homogen grupp även i Sverige för bara ett par årtionden sedan. Idag har vi kommit längre och jag hoppas kunna bidra med inspiration för att fortsätta framåt, mot en värld där det är självklart att ta hänsyn till behov av ett stimulerande liv för personer med funktionsvariationer, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Läs mer och anmäl dig till Temadagarna:

Temadagarna går av stapeln i Södertälje 8-9 mars 2023, på science centret Tom Tits Experiment. Anmälan senast 24 februari via denna länk.

Läs mer om Loza Foundations arbete för människor med funktionsvariationer:

Loza Foundation har hittills startat tio gruppboenden i Nordmakedonien dit 50 tidigare institutionaliserade personer med funktionsvariationer har kunnat flytta.

 

”Ingen ska lämnas kvar på institutionen i Demir Kapija”

Sedan 2019 har Loza Foundation medverkat i EU-projektet TIMOR. Projektets mål har varit att starta gruppboenden i Nordmakedonien dit funktionsnedsatta från institutionen i Demir Kapija kunnat flytta och få ett värdigt liv i samhället. I slutet av 2022 avslutas det framgångsrika EU-projektet, men Lozas arbete för de funktionsnedsatta fortsätter.

– Om allt går enligt plan kommer omkring 60 personer bli kvar på institutionen i Demir Kapija efter att projektet är slut. Loza Foundation fortsätter arbetet så att alla ska kunna flytta ut till boenden med värdiga levnadsvillkor, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Under snart tre år har Loza Foundation verkat för att personer med funktionsnedsättning ska flytta ut från institutionen i Demir Kapija till gruppboenden. Arbetet har gjorts inom ramen för EU-projektet TIMOR. De som är kvar på institutionen är de med svåra funktionsnedsättningar och som kräver mest vård. Institutionens lokaler är i mycket dåligt skick och saknar handikappanpassning, rullstolar saknar ofta både hjul och sits.

– Samtidigt som vi är glada för att många har flyttat ut, så smärtar det att många ännu är kvar. Inte minst personalen på institutionen uttrycker frustration och besvikelse. Till dem vill vi understryka att vi inte kommer ge upp, vi fortsätter arbetet för att alla ska få det bra.

När de starkaste personerna nu har lämnat institutionen blir de svagaste och mest funktionshindrade kvar. Detta innebär, motsägelsefullt nog, en ökad arbetsbelastning för personalen.

– Tidigare hjälpte de starkare, mindre funktionsnedsatta, sina medboende och avlastade på så sätt personalen. Nu går personalen på knäna och omständigheterna för de boende har tyvärr försämrats ytterligare.

Loza Foundation fortsätter nu arbetet med att skapa förutsättningar för att resterande 60 funktionsnedsatta personer också ska få det bättre. I oktober var Loza Foundations nya ordförande Pär Rylöv i Nordmakedonien och besökte den ökända institutionen i Demir Kapija.

– Vi arbetar nu vidare med att hitta en lösning som känns bra för de som blir kvar samtidigt som vi fortsätter samla in medel och föra dialog med myndigheter i Nordmakedonien. Målet är att ingen ska bli kvar på institutionen, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

 Bli företagspartner, månadsgivare eller ge en julklapp

Ge någon du bryr dig om en julklapp som värmer på riktigt! Här kan du bli månadsgivare eller skänka en gåva. Vill du donera kläder och utrustning, kontakta oss här.

Projektet lyckat men har väckt mycket känslor 

Trots de motgångar som pandemi och inflation inneburit har projektet kunnat genomföras.

– TIMOR är ett framgångsrikt projekt. Vår lokala samarbetspartner CeProSARD har kämpat med utmaningar i form av bland annat inkonsekventa regelverk och den stigmatisering i förhållandet till människor med funktionsnedsättning som finns i Nordmakedonien. Vårt projektteam har tagit sig an varje problem med lugn och ett imponerande tålamod.

I Nordmakedonien har det hittills varit ovanligt att funktionsnedsatta är en del av samhället, människor är inte vana att möta personer som är annorlunda. Projektteamet i CeProSARD har arbetat mycket med att informera och bemöta människors skepsis.

– Vi har arbetat mycket med fördomar, bland annat genom medverkan i tv och annan lokal media. Vårt mål är att allmänheten ska upptäcka den glädje och kärlek som funktionsnedsatta människor sprider omkring sig och acceptera dem som en del av samhället.

Detta arbete har ibland inneburit att bilder på utsatta människor har visats, något som väckt frågor och skapat reaktioner.

– Loza Foundations syfte är att hjälpa utsatta människor att få ett värdigt liv. Den kommunikation och information vi skapar kring detta arbete väcker ofta starka känslor. Genom att visa omvärlden hur nuläget ser ut skapas dock möjligheter att fler ska förstå.

Trädgårdarbete en del av terapin

Inom ramarna för Projekt TIMOR har man också utvecklat metoder för läkande sysselsättning, som trädgårdsarbete och odling av örter. Sammanlagt 25 personliga assistenter har utbildats i trädgårdsterapi.

– Trädgårdsterapi är läkande, forskning visar att det har en lugnande inverkan och dämpar oro och ångest. Dessutom ger det glädje och fysisk aktivitet. Gruppboendena behöver donationer för att kunna fortsätta bedriva odling, det behövs bland annat frön och trädgårdsverktyg. Dessutom finns det alltid ett behov av kläder och skor, material för lärande och skapande, som pussel och pedagogiska spel.

Livet utanför institutionen

Att flytta från en institution till ett gruppboende innebär en enorm omställning för någon som levt sitt liv innanför murarna, i en sluten värld.

– Det tar olika lång tid för olika individer att anpassa sig, men över tid ser vi hur de mår bättre, blir gladare, fungerar bättre i vardagen och att kommunikationen med omgivningen förbättras.

I vissa fall kommer det krävas specialanpassningar och ökad bemanning för att funktionsnedsatta ska kunna bo i gruppboenden. Utredningar behöver göras på individnivå.

– Vi ser att det kan krävas ett nytt projekt för att möta behoven av specialanpassade boenden och detta är något vi kommer undersöka.

Bli månadsgivare eller ge en julklapp

Ge någon du bryr dig om en julklapp som växer, läker, doftar och blommar! Här kan du bli månadsgivare eller skänka en gåva. Vill du donera kläder och utrustning, kontakta oss här.

 

 

Fakta – Projekt TIMOR:

Sedan november 2021 har 10 gruppboenden öppnats inom ramarna för Projekt TIMOR.

Det senaste i Bashino Selo, där 5 personer flyttade in den 28 november. Föreståndare där är Daliborka Zlateva som Loza Foundation tidigare skrivit om.

Lista på gruppboenden:

  1. Demir Kapija I
  2. Negotino
  3. Veles
  4. Demir Kapija II
  5. Demir Kapija III
  6. Demir Kapija IV
  7. Demir Kapija V
  8. Gradsko I
  9. Gradsko II
  10. Bashino Selo

Varje gruppboende har fem boende och fem personal som genom projektet fått utbildning för att arbeta som personliga assistenter åt funktionsnedsatta.

Gruppboende, Loza Foundations ordförande Pär Rylöv på besök, oktober 2022
Boende på institutionen i Demir Kapija, oktober 2022
Boende på institutionen i Demir Kapija, oktober 2022

”Läget desperat för Europas fattigaste – mer hjälp behövs”

Medan världens ögon riktas mot kriget i Ukraina, energikrisen och den höga inflationen blir de fattigaste ännu mer utsatta. Läget är desperat för många. Loza Foundation arbetar för att barnfamiljer som lever i extrem fattigdom i Nordmakedonien ska få det bättre och nu intensifierar man insatserna för att få fram hjälpsändningar inför vintern.

– Vi känner stor oro för utvecklingen och kan bara hoppas på en mild vinter. De höga matpriserna och bristen på ved gör att människor blir desperata och tvingas lämna sina hem för att söka värme och pengar till mat någon annanstans, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Den pågående krisen i Europa gör att allt fler hamnar under den nivå som kallas extrem fattigdom, och de som redan befann sig där får det sämre.

– Vi får oroande vittnesmål från våra hjälparbetare på plats, som berättar att familjer nu säljer de få ägodelar de har och försöker fly till andra länder i Europa. Ofta blir de inte insläppta i landet, och när de skickas tillbaka är deras utgångsläge ännu sämre än förut.

Under hösten har Loza Foundation jobbat intensivt med att samla in medel och organisera hjälpsändningar inför vintern, bland annat i samarbete med Shepherd of Sweden. Skoföretagets medarbetare i Sverige har samlat in och skänkt varma kläder till barn och vuxna, företaget skänker vinterskor och tofflor. Dessutom står företaget för transportkostnaderna.

– Shepherd of Sweden är företagspartner till Loza Foundation sedan 2021. Vi har tillverkningen i Nordmakedonien, arbetar aktivt med de Globala målen och vill därför agera lokalt mot fattigdom. Loza Foundations starka närvaro i landet innebär korta vägar mellan gåva och mottagare och donationerna förvaltas väl. När vi ser att behovet ökar i takt med krisen i Europa ökar vi våra insatser och nu är en stor hjälpsändning på väg till Nordmakedonien. Vi är glada att vi genom Loza Foundation kan bidra till en mindre kall vinter för de fattigaste och mest utsatta, säger Maria Leijonhufvud, Head of Design and Sustainability, Shepherd of Sweden.

Tidigare under året fick Loza Foundation en donation från Mia of Sweden. Donationen innehöll 6000 plagg, varma jackor, tröjor och fodrade byxor för barn från 1-8 år. Under sommaren har jackorna paketerats ihop med två ombyten med snören runt om, en smart Zero Waste-lösning utan emballage. Dessutom har Vagabond Shoemakers bidragit med skor och L:a Bruket med hygienartiklar.

– Vi har fått stort gensvar från Lozas företagspartners och även från allmänheten i vårt arbete med att få ihop flera olika stödpaket. Bland annat samlades kläder och skor till barn 9-15 år in av privatpersoner.

Att administrera och organisera insamlade kläder och skor innebär mycket arbete och för att effektivisera processen och nå så många behövande som möjligt har Loza nu inlett ett samarbete med Arbetscentrum i Varberg.

–  Vi blev kontaktade av Esther på Arbetscentrum med ett erbjudande om hjälp med packning, dessutom kunde de bidra med sådant som fattades till våra stödpaket.

Arbetscentrum är en kommunal verksamhet som erbjuder sysselsättning för människor med funktionsnedsättning och deras nya verksamhet med klädinsamling innefattar klädtvätt, sortering, torkning och strykning. En perfekt match för Loza Foundation som också driver projekt för funktionshindrades rättigheter.

Inom ramarna för projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom genomför Loza Foundation konkreta insatser för de fattigaste och mest utsatta i Europa. Med fokus på FN:s Globala mål för en hållbar utveckling bidrar arbetet direkt till de fyra första målen: Ingen fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande samt God utbildning för alla.

– Under 2022 har vi utökat projektet från cirka 100 till över 200 barn och föräldrar. Vi utvecklar nu ett nationellt projekt i Nordmakedonien och har under året besökt 14 av de mest utsatta områdena. Syftet med det nationella projekt är att ”utbilda en generation” och därmed skapa förutsättningar för minskad fattigdom. Att gå i skolan och lära sig läsa och räkna är på lång sikt vägen ut ur fattigdom, genom utbildning kan människor få arbete och bli en del av samhället, säger Sabina Grubbeson.

 

Ge en julklapp till Europas fattigaste barnfamiljer!

Tack vare våra fina företags- och partnersamarbeten kommer Loza Foundation kunna fortsätta arbeta på plats och skicka hjälpsändningar.

Just nu ser vi dock ett minskat ekonomiskt stöd från företag och allmänhet, samtidigt som behovet ökar kraftigt, därför behöver vi fler som hjälper till, både månadsgivare, faddrar och företagspartners.

Med ett ökat stöd kan vi fortsätta och skala upp vårt arbete och nå ut till fler.

– Tänk gärna på Loza Foundation som julklapp till någon du bryr dig om. Ett fadderskap är en fin gåva, som inte bara gläder mottagaren utan även bidrar till att en människa i extrem fattigdom kan överleva vintern och känna tillit till framtiden, säger Sabina Grubbeson.

 

Loza Foundations företagssamarbete

Här kan du läsa mer om hur företagssamarbetet gör det möjligt för Loza Foundation att kunna hjälpa fler barnfamiljer ut ur extrem fattigdom. För att bli företagsvän, kontakta info@lozafoundation.org

Vill du bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du kontinuerligt Loza Foundations arbete. Du kan läsa mer om att bli månadsgivare på vår hemsida. Bli månadsgivare här.

Barnfamiljer i extrem fattigdom

Stöd- och mentorprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom i Nordmakedonien medverkar till de Globala målen för en hållbar utveckling genom mål nr 1, Ingen fattigdom.

Läs mer om FN:s Globala mål här.

 

Pär Rylöv ny ordförande för Loza Foundation

Den 14 juni tillträdde Pär Rylöv som ny ordförande och kommer vara verksam som arbetande styrelseledamot för Loza Foundation.

Med en bakgrund inom organisationsutveckling och projektutveckling i en rad olika branscher har Pär med sig ett stort engagemang för att tillsammans med Loza Foundation fortsätta utvecklingsarbetet i stiftelsen.

— Jag är tacksam för förtroendet, och jag hoppas och tror att jag kan bidra med tillväxt och processutveckling både i en strategisk och operativ mening. Som arbetande styrelseledamot och ordförande för Loza Foundation ser jag möjligheter att vända på den onda cirkel som fattigdomen utgör i de mest utsatta områdena i Europa i dag, säger Pär Rylöv.

Tidigare pro bono arbete

Med utbildning inom humaniora och ekonomi samt många års erfarenhet inom allt från världsledande storbolag till startups har Pär en bred erfarenhet av att utveckla verksamheter. Han har dessutom tidigare erfarenhet av att jobba i stiftelser och med internationellt välgörenhetsarbete via sitt engagemang i S:t Lazarusorden i Sverige.

— Jag har engagerat mig i probono uppdrag för Connect Sverige och där förstod jag vikten av bollplank och nätverk när det gäller utvecklingen av verksamheter. Det är i möten och interaktion med andra som utveckling sker och engagemang växer, det är en fråga om vårt humankapital och dess förmåga att skapa tillväxt. Jag ser med glädje och förväntan fram emot att bygga upp organisationen så att den kan växa i en hållbar och kontrollerad takt och jag har en förhoppning om att bredda nätverket så att vi långsiktigt kan bygga bort och radikalt minska fattigdomen i Europas mer bortglömda områden.

En hållbar utveckling i framtiden

Pär kommer närmast från rollen som affärsutvecklare på Manpower Group AB. Under sina tidigare år var han med och byggde upp affären runt AB Volvo men även arbetsmarknadssatsningen Stöd och Matchning, en kombination av erfarenheter som han hoppas ha nytta av i sin nya roll som arbetande styrelseordförande på Loza Foundation.

— I min roll har jag sett vikten av att både kunna jobba agilt och strategiskt.  På Manpower Group såg jag att det är möjligt att kombinera samhällsinsatser och kommersiell styrning och ledning på ett effektivt sätt. Vi behöver näringslivets effektivitet men även långsiktighet för att kunna nå ut och permanent skapa tillit till framtiden för de allra mest utsatta och marginaliserade.  Att skapa förändring för de som befinner sig på kanten till samhället är kärnan i hela verksamheten och det kan vara utmanande, men när man väl lyckas bidrar det till så mycket värde – främst för de individer vi berör men även för samhället som helhet. Jag hoppas att jag skall kunna inspirera fler att bidra till Loza Foundations arbete.

Kontakt    

stenoga@gmail.com

Från en filt under en bro till ett eget hem: Loza ger sexbarnsfamilj en livlina ut ur hemlöshet

Suzana är 33 år gammal. Tillsammans med maken Emran, 34, har hon sex barn i åldrarna tre till femton år. Fram till 3 augusti 2022 bodde familjen på filtar under en bro i Veles, Nordmakedonien, och familjens samtliga ägodelar, förutom yngsta pojkens barnvagn, rymdes i en plastpåse. Nu har Loza Foundation donerat ett hus som familjen flyttat in i och därmed finns möjligheten för familjen att lyfta sina liv – ut ur extrem fattigdom och utsatthet – till hoppfullhet och ökad trygghet.

– Ett hem är en absolut förutsättning för att ta sig ur extrem fattigdom. Att kunna sköta sin hygien och tvätta sina kläder är fundamentalt för att förbättra sin situation och sköta sin hälsa. När man inte ens har möjlighet att tvätta sig förlorar man även sin människovärdighet. Loza Foundation är lättade att kunna erbjuda familjen ett hem, så att de mest basala behoven kan uppfyllas. Nu finns äntligen förutsättningar för att föräldrarna ska kunna jobba och barnen gå i skolan, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Att leva utan tak över huvudet, utan inkomster och i den utsatthet som hemlöshet innebär medför också hälsoproblem. Suzana har diskbråck som behöver opereras, både hon och Emran har hjärtfel, två av barnen har kronisk bronkit, åttaåringen behöver opereras för bråck och den yngsta pojken har stora problem med kramper och smärtor i magen. De få pengar de lyckas samla ihop går åt till mediciner och situationen har blivit värre och värre.

– Emran och jag vill inget hellre än att arbeta och att våra barn ska kunna gå i skolan. Nu när vi inte längre är hemlösa har vi möjligheten att göra det. Ända sedan vi förlorade vårt hus i ett ras, för flera år sedan, har vi levt i en enorm stress över vår livssituation. Att se sina barns hälsa försämras utan att kunna erbjuda dem tak över huvudet är hemskt. Ju mer min och Emrans hälsa har försämrats, desto sämre har förutsättningarna blivit. Nu ser vi för första gången på många år en möjlighet att komma på fötter och få hjälp med barnens och våra egna hälsoproblem, säger Suzana.

Hemlösa människor i extrem fattigdom är ofta oönskade element i samhället. Många väljer att vända bort blicken på grund av rädsla, fördomar, skam, skuldkänslor eller för att det helt enkelt känns obekvämt. När Loza först mötte familjen, i maj 2022, påbörjades omgående sökandet efter ett rum att hyra. Efter fem misslyckade försök att skriva på hyreskontrakt beslutade man att i stället köpa ett hus, då familjens situation var så akut.

– I månader sökte vi efter ett rum eller en lägenhet att hyra åt familjen. Det var ingen brist på rum men gång på gång blev de nekade ett hyreskontrakt. När de för femte gången blivit utsatta för den fruktansvärda förnedringen att hyresvärden ångrade sig vid åsynen av dem när det var dags att skriva på hyreskontrakt, beslöt vi att ändra taktik och började i stället se på möjligheterna att köpa ett hus. Jag blir så arg, besviken och frustrerad när jag ser hur utsatta människor behandlas på ett så ovärdigt och empatilöst sätt. Aldrig tidigare har vare sig jag eller Lozas insatsteam blivit så plågsamt och påtagligt medvetna om den diskriminering fattiga människor utsätts för.

Under Lozas researchresa i maj besökte Sabina Grubbeson och det lokala insatsteamet totalt tio olika destinationer i Nordmakedonien. Platserna, som är några av de mest utsatta områdena i landet, har nu kartlagts inom ramarna för en granskning finansierad av European Aid och en uppföljande kartläggning kommer ske i september 2022. Då kommer återstående fyra av de totalt fjorton mest utsatt områdena besökas.

När vi åter besöker Suzana och hennes familj i september så kommer de ha bott en dryg månad i huset. Barnen ska börja skolan i september och Lozas insatsteam kommer att fortsätta att följa upp och stötta familjen till dess att deras tillvaro och hälsa stabiliserats. Det är tack vare månadsgivare som Loza kan hjälpa Suzana och hennes familj, till exempel räcker 177 kr per månad för att ett av barnen ska få en skolpeng. Ett månatligt bidrag som ska räcka till mat, kläder  och skolmaterial vilket är helt avgörande för att ett barn som lever i extrem fattigdom ska kunna gå i skolan.

Tack vare månadsgivare och företagspartners kan fler barn och deras föräldrar ta steget från utsatthet och uppgivenhet till hoppfullhet och värdighet.

– Att vara månadsgivare, oavsett hur mycket man har möjlighet att skänka, är en fantastisk insats. Loza binder inte upp sina månadsgivare, våra givare skänker en valfri summa, så länge de vill och har möjlighet. Varje krona gör nytta och tillsammans skapar våra givare förutsättningar för att utsatta människor i extrem fattigdom får möjligheter till ett bättre liv, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

FN:s barnkonvention fastslår att alla barn har rätt till ett hem och sedan 2019 är rekommendationen att barn i första hand ska bo och växa upp med sina egna föräldrar. Loza Foundation arbetar för att stödja barnfamiljer i extrem fattigdom och prioriterar de som är allra mest utsatta.

Se filmen No Poverty om Loza Foundations arbete för de fattigaste och mest utsatta här. 

Loza Foundations företagssamarbete

Här kan du läsa mer om hur företagssamarbetet gör det möjligt för Loza Foundation att kunna hjälpa fler barnfamiljer ut ur extrem fattigdom. För att bli företagsvän, kontakta info@lozafoundation.org

Vill du bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du kontinuerligt Loza Foundations arbete. Du kan läsa mer om att bli månadsgivare på vår hemsida. Bli månadsgivare här.

Barnfamiljer i extrem fattigdom

Stöd- och mentorprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom i Nordmakedonien medverkar till de Globala målen för en hållbar utveckling genom mål nr 1, Ingen fattigdom.

Läs mer om FN:s Globala mål här.

För ytterligare information
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare, 0733-21 38 23, info@lozafoundation.org

 

 

 

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets