Aktuella projekt

Funktionshindrade i Makedonien

Special Institution Demir Kapija. 

2017 startade Loza Foundation ett stort projekt på Special Institution i Demir Kapija Makedonien. På institutionen lever 250 barn och vuxna med olika funktionshinder under mycket svåra förhållanden, och under rådande omständigheter lyckas man inte tillgodose deras mänskliga rättigheter.

Under hösten 2018 startade Loza Foundation ett samarbete med FNs utvecklings program, UNDP i Makedonien i vilket FN har placerat personal på Institutionen i Demir Kapija och Loza Foundation köper in kläder, skor och träningsmaterial. Vi bygger också upp en träningsanläggning med fyra sektioner. Med en gemensam målsättning att rehabilitera de boende tillbaka till ett mänskligt beteende och integrera dem tillbaka till samhället. Förhoppningen är att inom 2-3 år flytta ut människorna från institutionen till mindre gruppboenden där de kan leva under värdiga förhållanden. I juni 2018 flyttade man ut 8 barn till två mindre gruppboenden.

Projektet i Demir Kapija är ett långsiktigt projekt där Loza Foundation vill inspirera till den Svenska modellen av omsorg om barn och vuxna med funktionshinder. Behoven på institutionen i Demir Kapija är enorma. Sedan 1991 då Makedonien blev självständigt har situationen på Special Institution försämrats och idag befinner man sig i ett läge som är helt ohållbart. Det saknas medicinsk utrustning. Man har akuta sanitära behov såsom badrum, toalett och varmvatten. Och man har ett stort behov av fungerande avlopp, fungerande belysning och tillgång till värme på vintern.  

Loza Foundation arbetar för att människor med funktionshinder skall inkluderas i samhället som alla andra. Att människor med särskilda behov förutom de fysiologiska behoven såsom mat, hälsa och hygien också skall ha rätt till trygghet i ett hem med personliga tillhörigheter och få tillgång till de hjälpmedel som krävs för att kunna utvecklas som människa.  Vår ambition är att människorna som bor på Special Institution Demir Kapija skall kunna flytta ut från den här typen av Institution till den moderna formen av mindre gruppboende där de kan leva i en mer naturlig miljö, och växa som människa. Vi vill se till att de här människorna skall få känna trygghet i en miljö där de kan ha sina egna kläder och skor och att varje individ skall få den hjälp dom behöver för att fungera och utvecklas.

För alla människors rätt till ett värdigt liv.

Funktionshindrade i Bosnien

USU garden i Tuzla.

Under hösten 2018 startades ett samarbete med ett gruppboende i Bosnien som lyfter ut människor från stora institutioner och integrerar dem i samhället. Ett boende där man får lära sig att fungera i ett hem och förstå sina mänskliga rättigheter. Boendet har också en gårdsodling där man får arbeta och lära sig odling och hantering av grödor. Gruppboendet är självförsörjande.

Loza Foundation investerar i värme och varmvatten till boendet samt färdigställer övre plan. Detta bidrar till att fler människor kan flyttas ut från stora institutioner till gruppboendet i Tuzla, som också kan verka som en förebild för hur människor med funktionsvariationer kan leva i samhället som alla andra.

Kvinnor – krigets offer i Bosnien

Kvinnors Kraft i Tuzla.

Under hösten 2018 utvecklar Loza Foundation ett samarbete med den lokala organisationen Snaga Zene – Kvinnors Kraft i Tuzla. Fortfarande 20 år efter kriget i Bosnien lever hundratals kvinnor och barn i uppsamlingsläger i Bosnien &Herzegovina. Internflyktingar som inte lyckats flytta tillbaka till sin hemstad. Kvinnor som lever med sviterna efter kriget och barn som växer upp i fattigdom och utanförskap.

Loza Foundation startar under 2018 upp ett samarbete med ”Kvinnors Kraft” som är en organisation som tagit fram en framgångsrik modell för att hjälpa de här familjerna. Genom juridiskt, medicinskt, ekonomiskt och socialt stöd arbetar man för läkande och försörjning.

Genom Loza Foundation kan man bidra till de här kvinnornas rehabilitering och barnens framtid. Kvinnors Kraft utbildar kvinnorna i hållbar odling och donerar växthus och plantor för deras uppstart till självförsörjning, och arbetar för barnens integrering i skolan och samhället.

Följ oss på Twitter

Last Tweets