fbpx

Stadgar

Läs mer

Om Loza Foundation

Utdrag ur Loza Foundation Insamlingsstiftelse Stadgar

Ändamål

§ 2 Stiftelsens ändamål är att

I.  stödja särskilt utsatta människor i ekonomiskt eftersatta länder främst:

•  Psykiskt och fysiskt sjuka och funktionshindrade människor

•  Barn i utsatthet

•  Kvinnor utsatta för våld och förtryck

•  Fattiga och hemlösa

genom verksamheter som arbetar för, eller skall komma att arbeta för dessa. För deras mänskliga rättigheter och för att de skall kunna leva under värdiga förhållanden.

II. genom att driva informations och opinionsarbete om särskilt utsatta människors rättigheter för att därigenom påverka så att bestående förbättringar uppstår för dessa människors levnadsvillkor.

III.genom att utveckla samarbeten mellan industriländer och ekonomiskt eftersatta länder i syfte att främja en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i den svaga regionen, och att dessa samarbeten har en gemensam målsättning om en hållbar utveckling, rättvisa system och miljömässiga vinster .

Stiftelsen ska inledningsvis verka i ekonomiskt eftersatta länder i Europa. Stiftelsen kan efter viss tid, som styrelsen bestämmer, även driva ändamålsenlig verksamhet i andra länder runt om i världen där det finns stora behov av demokratisk, ekonomisk och social utveckling.

 

Styrdokument
Loza Foundation Stiftelseförordnande och Stadgar PDF (985 kB)

Följ oss på Twitter

Last Tweets

  • Vi pratade med Jessicka Bergqvist på nagelstudion i Varberg. - När jag sett de människor som Loza Foundation arbetar för som är så utsatta och hjälplösa vill jag göra vad jag kan för att hjälpa till så att dom kan få det bättre. ,
  • Jag träffade Anna som är månadsgivare för Loza Foundation och frågade henne varför det är viktigt att stötta Lozas arbete. Då pratade hon om sin familj om tacksamhet och empati gentemot dem som är ensamna och utsatta. ,
  • INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 15 MAJ. Idag är det internationella familjedagen och visste du att ordet ”Loza” betyder faktiskt familj på makedonska? Genom att köpa vårt armband för 150 kr är du med och stöttar vårt arbete med 125 kr: ,