Nordmakedoniens osynliga barn utestängda från skolan

 

Idag beräknas upp till 3 000 personer leva som papperslösa i Nordmakedonien, de flesta av dem är barn. Att sakna identitet gör det omöjligt för barn att gå i skolan, vilket i praktiken är ett brott mot Barnkonventionens artikel 28, där det fastställs att barn har rätt till kostnadsfri grundskoleutbildning.

– Detta är inget annat än ett rättshaveri. Det ställs fullkomligt orimliga krav på föräldrar att styrka sina egna och barnens identiteter för att få rätt till utbildning, sjukvård och social trygghet. Det gör att barn missar sin chans att lära sig läsa och räkna och därmed blir fast i fattigdom och utanförskap, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

Loza Foundation har tidigare skrivit om systrarna Samira och Natalija. I en artikel som publicerades i mars 2022 beskrevs hur flickorna, deras syskon och föräldrar, som tidigare levde som hemlösa, har fått ett hem och därmed förutsättningarna att starta ett nytt liv, bort från fattigdom och utanförskap. När det i september 2022 var dags för Samira och Natalija att börja skolan nekades de platser på grund av att de saknar personbevis. Loza Foundation har sedan dess gjort allt för att Samira och Natalija, som nu hunnit bli 7 och 10 år, ska få identitetshandlingar, men hittills utan resultat.

– Det känns helt orimligt att barn inte är välkomna i skolan och vi hoppas nu att myndigheterna i Nordmakedonien ska prioritera detta på nationell nivå. Det finns EU-rapporter som visar att papperslösheten stänger dörren för människor som försöker ta sig ur fattigdomen. Trots detta är processen fortfarande i princip omöjlig att ta sig igenom och antalet barn som utestängs från samhället ökar.

I Samiras och Natalijas fall är problemet att flickorna är födda i Italien under en tid när familjen bodde där. Nordmakedonska myndigheter kräver födelseattester från födelselandet. Bojana Atanasova som sitter i Lozas styrelse och tidigare arbetade för Hälsoministeriet i Nordmakedonien är frustrerad över situationen:

– Det måste ske lagändringar för att Samira, Natalija och alla andra barn utan personbevis ska få rätt till skolgång. Frågan har debatterats i flera år, men det händer ingenting. Dessa barn existerar inte juridiskt och för varje år som går minskar chansen till grundutbildning och med det chansen för dem att ta sig ur fattigdomen, säger Bojana.

Loza Foundations lokala arbetsteam i Nordmakedonien har i flera år arbetat med att bistå barnfamiljer som lever i extrem fattigdom i processen med identitetshandlingar. Men i vissa fall, såsom för dessa barn, ser det hopplöst ut.

Zaklina Durmis arbetar på Center for Educational Support Dendo Vas. Hon bekräftar att det krävs ny nationell lagstiftning för att de barn och vuxna som saknar nordmakedonska personbevis ska kunna bli en del av samhället och omfattas av rättigheter såsom skola och sjukvård.

– Vi är medvetna om att det är en komplex situation för familjer som Samiras och Natalijas. Därför behövs ny lagstiftning som tillåter nordmakedonska myndigheter att utfärda identitetshandlingar för dessa människor, säger Zaklina Durmis.

För att barn som Samira och Natalija inte ska halka ohjälpligt efter i skolan har Loza Foundation tagit in en assistent som arbetar på plats och ger barnen hemundervisning.

– Detta är en nödlösning. På sikt är det inte hållbart att vi ska bedriva undervisning, men i väntan på att problemen med personbevis ska få en lösning gör vi allt vi kan, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

Investeringar i kommande generationer, som när barn utbildas och får andra möjligheter än föräldrarna har en stark effekt på ett lands utveckling som helhet.

– Att utestänga barn från skolgång skapar motsättningar och underbygger konflikter som får konsekvenser i generationer. Loza Foundation jobbar aktivt för såväl det enskilda barnet som behöver ett par skor för att kunna gå i skolan, till att driva på för förändringar i samhället i stort. Det är därför vi behöver ditt stöd, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

 

Bli månadsgivare här

Fakta, De osynliga barnen i Nordmakedonien

Enligt officiella siffror finns cirka 700 personer utan personbevis eller andra identitetshandlingar i landet (2022).

Flera källor rapporterar att så många som cirka 3000-5000 människor lever som papperslösa.

Myndigheterna i Nordmakedonien medger att problematiken existerar. Alexandra Efremova, Makedonska Föreningen för Unga advokater, säger att ”det är en skam och ett misslyckande för ett land som gör anspråk på EU-medlemskap att man har 700 kända fall av personer som, på grund av administrativa förfaranden, saknar praktiska möjligheter att skaffa identitetshandlingar”.

Nordmakedonien befinner sig sedan mars 2022 officiellt i inträdesförhandlingar med EU. I rapporten från den första Mellanstatliga Konferensen (19 juli 2022) konstateras att ”det krävs ytterligare insatser för att ta itu med strukturella problem, till exempel bristen på resurser för de statliga institutioner som arbetar med barns rättigheter, bristen på strategiska dokument om barns rättigheter och hur det lagstadgade organet med ansvar för att övervaka genomförandet av konventionen om barnets rättigheter fungerar. En handlingsplan för barn, inklusive en tillräcklig budget och modeller för att tillhandahålla effektiva tjänster för barn, har ännu inte utarbetats”.

Loza Foundations företagssamarbete

Här kan du läsa mer om hur företagssamarbetet gör det möjligt för Loza Foundation att kunna hjälpa fler barnfamiljer ut ur extrem fattigdom. För att bli företagsvän, kontakta info@lozafoundation.org

Vill du bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du kontinuerligt Loza Foundations arbete. Du kan läsa mer om att bli månadsgivare på vår hemsida. Bli månadsgivare här.

Barnfamiljer i extrem fattigdom

Stöd- och mentorprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom i Nordmakedonien medverkar till de Globala målen för en hållbar utveckling genom mål nr 1, Ingen fattigdom.

Läs mer om FN:s Globala mål här.

 

För ytterligare information
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare, 0733-21 38 23, info@lozafoundation.org

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets