Från en filt under en bro till ett eget hem: Loza ger sexbarnsfamilj en livlina ut ur hemlöshet

Suzana är 33 år gammal. Tillsammans med maken Emran, 34, har hon sex barn i åldrarna tre till femton år. Fram till 3 augusti 2022 bodde familjen på filtar under en bro i Veles, Nordmakedonien, och familjens samtliga ägodelar, förutom yngsta pojkens barnvagn, rymdes i en plastpåse. Nu har Loza Foundation donerat ett hus som familjen flyttat in i och därmed finns möjligheten för familjen att lyfta sina liv – ut ur extrem fattigdom och utsatthet – till hoppfullhet och ökad trygghet.

– Ett hem är en absolut förutsättning för att ta sig ur extrem fattigdom. Att kunna sköta sin hygien och tvätta sina kläder är fundamentalt för att förbättra sin situation och sköta sin hälsa. När man inte ens har möjlighet att tvätta sig förlorar man även sin människovärdighet. Loza Foundation är lättade att kunna erbjuda familjen ett hem, så att de mest basala behoven kan uppfyllas. Nu finns äntligen förutsättningar för att föräldrarna ska kunna jobba och barnen gå i skolan, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Att leva utan tak över huvudet, utan inkomster och i den utsatthet som hemlöshet innebär medför också hälsoproblem. Suzana har diskbråck som behöver opereras, både hon och Emran har hjärtfel, två av barnen har kronisk bronkit, åttaåringen behöver opereras för bråck och den yngsta pojken har stora problem med kramper och smärtor i magen. De få pengar de lyckas samla ihop går åt till mediciner och situationen har blivit värre och värre.

– Emran och jag vill inget hellre än att arbeta och att våra barn ska kunna gå i skolan. Nu när vi inte längre är hemlösa har vi möjligheten att göra det. Ända sedan vi förlorade vårt hus i ett ras, för flera år sedan, har vi levt i en enorm stress över vår livssituation. Att se sina barns hälsa försämras utan att kunna erbjuda dem tak över huvudet är hemskt. Ju mer min och Emrans hälsa har försämrats, desto sämre har förutsättningarna blivit. Nu ser vi för första gången på många år en möjlighet att komma på fötter och få hjälp med barnens och våra egna hälsoproblem, säger Suzana.

Hemlösa människor i extrem fattigdom är ofta oönskade element i samhället. Många väljer att vända bort blicken på grund av rädsla, fördomar, skam, skuldkänslor eller för att det helt enkelt känns obekvämt. När Loza först mötte familjen, i maj 2022, påbörjades omgående sökandet efter ett rum att hyra. Efter fem misslyckade försök att skriva på hyreskontrakt beslutade man att i stället köpa ett hus, då familjens situation var så akut.

– I månader sökte vi efter ett rum eller en lägenhet att hyra åt familjen. Det var ingen brist på rum men gång på gång blev de nekade ett hyreskontrakt. När de för femte gången blivit utsatta för den fruktansvärda förnedringen att hyresvärden ångrade sig vid åsynen av dem när det var dags att skriva på hyreskontrakt, beslöt vi att ändra taktik och började i stället se på möjligheterna att köpa ett hus. Jag blir så arg, besviken och frustrerad när jag ser hur utsatta människor behandlas på ett så ovärdigt och empatilöst sätt. Aldrig tidigare har vare sig jag eller Lozas insatsteam blivit så plågsamt och påtagligt medvetna om den diskriminering fattiga människor utsätts för.

Under Lozas researchresa i maj besökte Sabina Grubbeson och det lokala insatsteamet totalt tio olika destinationer i Nordmakedonien. Platserna, som är några av de mest utsatta områdena i landet, har nu kartlagts inom ramarna för en granskning finansierad av European Aid och en uppföljande kartläggning kommer ske i september 2022. Då kommer återstående fyra av de totalt fjorton mest utsatt områdena besökas.

När vi åter besöker Suzana och hennes familj i september så kommer de ha bott en dryg månad i huset. Barnen ska börja skolan i september och Lozas insatsteam kommer att fortsätta att följa upp och stötta familjen till dess att deras tillvaro och hälsa stabiliserats. Det är tack vare månadsgivare som Loza kan hjälpa Suzana och hennes familj, till exempel räcker 177 kr per månad för att ett av barnen ska få en skolpeng. Ett månatligt bidrag som ska räcka till mat, kläder  och skolmaterial vilket är helt avgörande för att ett barn som lever i extrem fattigdom ska kunna gå i skolan.

Tack vare månadsgivare och företagspartners kan fler barn och deras föräldrar ta steget från utsatthet och uppgivenhet till hoppfullhet och värdighet.

– Att vara månadsgivare, oavsett hur mycket man har möjlighet att skänka, är en fantastisk insats. Loza binder inte upp sina månadsgivare, våra givare skänker en valfri summa, så länge de vill och har möjlighet. Varje krona gör nytta och tillsammans skapar våra givare förutsättningar för att utsatta människor i extrem fattigdom får möjligheter till ett bättre liv, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

FN:s barnkonvention fastslår att alla barn har rätt till ett hem och sedan 2019 är rekommendationen att barn i första hand ska bo och växa upp med sina egna föräldrar. Loza Foundation arbetar för att stödja barnfamiljer i extrem fattigdom och prioriterar de som är allra mest utsatta.

Se filmen No Poverty om Loza Foundations arbete för de fattigaste och mest utsatta här. 

Loza Foundations företagssamarbete

Här kan du läsa mer om hur företagssamarbetet gör det möjligt för Loza Foundation att kunna hjälpa fler barnfamiljer ut ur extrem fattigdom. För att bli företagsvän, kontakta info@lozafoundation.org

Vill du bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du kontinuerligt Loza Foundations arbete. Du kan läsa mer om att bli månadsgivare på vår hemsida. Bli månadsgivare här.

Barnfamiljer i extrem fattigdom

Stöd- och mentorprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom i Nordmakedonien medverkar till de Globala målen för en hållbar utveckling genom mål nr 1, Ingen fattigdom.

Läs mer om FN:s Globala mål här.

För ytterligare information
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare, 0733-21 38 23, info@lozafoundation.org

 

 

 

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets