Så här ska stiftelsen arbeta

Loza Foundation är en uppsökande organisation som kartlägger situationen i mottagarländerna. De besöker sjukhus och institutioner och tar fram behovsanalyser baserat på intervjuer och fotodokumentation. Därefter identifieras de projekt som har de största behoven, behovsanalyserna presenteras för stiftelsens styrelse som prioriterar vilka projekt att gå vidare med.

Prioriteringen görs utifrån människan och mänskliga rättigheter, såsom rätten till överlevnad och hälsa, kläder på kroppen, en säng att sova i och ett tryggt boende.

– När ett biståndsprojekt godkänts görs en specifik projektplan och budget. Efter att ha rekryterat de kompetenser som behövs för att genomföra hjälpinsatsen, vilket kan vara allt från läkare, terapeuter, murare och elektriker, då finns ett komplett underlag att arbeta vidare utifrån, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundation instiftas formellt 1 juli 2017 och kommer att stå under Svensk insamlingskontroll, vilket också borgar för att stiftelsens resurser kommer till rätt användning. Finansieringen är avgörande.

– Vi förlitar oss på att företag med intressen i regionerna kommer att vara aktiva bidragsgivare, samtidigt söker vi allmänhetens stöd till insatserna. Idag finns det många svenskar med familjeband till dessa länder och jag hoppas att de och många andra ska vilja bidra till att göra livet bättre för européer som har särskilda behov, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundation ska verka för särskilt utsatta människor i Europas fattigaste länder genom att driva projekt på plats i mottagarlandet. Mottagarländer väljs utifrån FNs HDI index och kommer att tillsammans med lokala organisationer genomföra olika konkreta hjälpinsatser.

– De människor som behöver hjälp är alla någons bror, syster, barn eller föräldrar. Många av dem lever under rent ut sagt hemska förhållanden, men vi vet hur de ska kunna få det bättre och har en långsiktig plan och ett lika långsiktigt engagemang. Loza Foundation vill hjälpa till att göra oss alla lite stoltare över att vara européer. Och medmänniskor.

Bild: Joakim Roos

Följ oss på Twitter

Last Tweets