”Vi vill bidra till en positiv förändring”

Makedoniska Riksförbundet stöder Loza Foundation:

Nu uppmanar Makedoniska Riksförbundet sina drygt 3 000 medlemmar att stötta Loza Foundation. I ett meddelande understryker riksförbundet hur viktigt det är att stå bakom arbetet för en rättvis och demokratisk utveckling i landet.

– Vi är tacksamma för supporten. Förhoppningen är att nå ut till alla makedoniska föreningar i Sverige och få en dialog om hur vi kan samarbeta, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

Att svenskar med rötter i Makedonien står bakom Loza Foundations arbete är viktigt, tycker Sabina Grubbeson.

– De som fortfarande har släkt i Makedonien åker ofta dit en eller flera gånger om året och är betydelsefulla röster för utvecklingen i sitt ursprungsland. Genom att prata med släkt och vänner om problemen kan det bidra till att gamla mönster förändras och att man bryter stigman, säger hon.

– I Sverige är demokrati och människors rättigheter en självklarhet. Vi måste vara en förebild och vägvisare för andra länder så att de utvecklas i rätt riktning.

Ivica Celikovic är sekreterare för Makedoniska Riksförbundet. Han tror att Loza Foundation kan betyda mycket för utsatta människor i Makedonien.

– Det finns stora behov i landet när det gäller fattigdomsbekämpning. Eftersom Loza Foundation planerar att genomföra olika projekt på plats vill vi gärna stötta deras ansträngningar. Vi hoppas att viljan till positiv förändring sprids och att till exempel barn och sjuka som befinner sig på samhällets utkanter får det lite bättre, säger Ivica Celikovic.

Sabina Grubbeson ser fram mot att fler människor får lära sig mer om Loza.

– Det är otroligt viktigt att få kontakt med människor som vill se en positiv utveckling i landet. Om vi alla hjälper till kan systemet förändras!

”Tillsammans blir vi starkare och kan påverka mer”

Loza Foundation är med på Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping: 

Den 9-11 november hålls Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 i Jönköping. Nordens största mötesplats för de som arbetar med, eller vill lära sig mer om, mänskliga rättigheter. I år är nystartade insamlingsstiftelsen Loza Foundation på plats.

– Det här är ett viktigt event för att bygga relationer med andra organisationer som arbetar för samma sak. Tillsammans blir vi starkare och kan påverka mer, säger Lozas grundare Sabina Grubbeson.

MR-dagarna är ett arrangemang som funnits i 17 år. Årets tema är ”De mänskliga rättigheternas framtid” och bland talarna finns bland andra Annika Ben David, Sveriges MR-ambassadör, som pratar om svenskt bistånd och politikern Soraya Post som ska berätta om hur man arbetar med mänskliga rättigheter i EU-parlamentet. Ett annat viktigt ämne är våld mot kvinnor. På lördag föreläser Joy Ngozi Ezeilo från Nigeria om bland annat våld i hemmet och hur man kan arbeta mot det.

– Ett av våra mål i Loza Foundation är att stötta och hjälpa utsatta kvinnor och vi vill bland annat utveckla den svenska versionen av kvinnojourer i Östeuropa, så det blir intressant att lyssna på, säger Sabina Grubbeson.

Hon hoppas att Loza Foundations deltagande under MR-dagarna ska hjälpa till att knyta fler viktiga kontakter och relationer som kan stötta organisationens arbete.

– Vi vill öka vetskapen om vår verksamhet och få fler medlemmar så att organisationen kan växa och bli starkare. Ju fler vi är, desto mer kan vi uträtta för Europas fattigaste och mest utsatta människor.

Följ oss på Twitter

Last Tweets