Så här startade stiftelsen

Läs mer

Om Loza Foundation

BAKGRUND

“Många människor i Europa lever under omänskliga förhållanden och känner inte till sina mänskliga rättigheter.  Då är det vårt ansvar, som har kunskap och möjlighet, att motverka mänskligt lidande.”

Insamlingsstiftelsen Loza Foundation grundades 2017 av Sabina Grubbeson som en reaktion på den utsatthet hon bevittnade under resor till sin farmors hemland Makedonien. Hon undersökte  då den rådande situationen på barnhem och institutioner. Stiftelsen grundades i syftet att värna om utsatta människors rättigheter till trygghet och överlevnad för att förbättra levnadsvillkoren för barn och vuxna som lever under ovärdiga förhållanden i de fattigaste delarna av Europa.

Sabina arbetar med produkt och företagsutveckling men har en bakgrund inom vård och omsorg. Hon är utbildad undersköterska och har arbetat inom sjukvården med sjuka och funktionshindrade. Frågor som rör människor i utsatthet och deras rättigheter är något som länge engagerat henne och hon har alltid känt en stark vilja att göra något mer konkret för människor i länder där det saknas förutsättningar.  Men det var först då hon började forska i sitt eget ursprung som hon bestämde sig för att bilda Loza Foundation.

Barnhem, sjukhus och institutioner visade att det finns stora brister i socialförsäkringssystemet och att mänskliga rättigheter inte tillgodoses. Men hon upptäckte också ett stigma som gör det svårt för bland annat funktionshindrade att ta del av resurser de har rätt till för att utvecklas och växa som människa. Hon upptäckte också en utsatthet hos kvinnor som flyr från våldsamma relationer och ett stort behov av hjälp till verksamheter för fattiga och hemlösa. 

Samtidigt ser vi att företag vill ta ett större ansvar genom att stötta olika typer av sociala projekt i sina hållbarhetsprogram. Vi ser hur människor organiserar sig för att tillsammans påverka för en hållbar utveckling.  Loza Foundation verkar för att bygga broar mellan människor, företag och organisationer som vill samverka för en ljusare framtid här i Europa.

Loza betyder “familjeträd”, men det var också namnet på Sabinas farmor som levde i Makedonien 1917-2001. Namnet är också ursprunget till verksamhetens arbetssätt och en symbol för en organisation med förgreningar som binder samman människor, en verksamhet av förenande krafter där människor samarbetar för en meningsfull värld för alla.

Loza Foundation verkar för att synliggöra de mest utsatta människorna i de fattigaste länderna i Europa, för att lyfta deras människliga rättigheter. Vår vision är att utsatta människor ska få en chans att leva under trygga och mänskliga förhållanden och förhindra onödigt mänskligt lidande. Loza Foundation är en röst för de som inte hörs i länder som inte många känner till. En organisation som ska göra oss alla lite stoltare över att vara européer och medmänniskor.

Följ oss på Twitter

Last Tweets