Sabina Grubbeson föreläser: ”Fokus måste vara på individuella behov hos människor med funktionsvariationer”

 

Sabina Grubbeson, generalsekreterare Loza Foundation, föreläser på Tfh Sensorys temadagar om Multisensoriska Sinnesrum. Sabina kommer bland annat berätta om Lozas arbete med att starta gruppboenden för personer med funktionsnedsättning i Nordmakedonien.

– Sabina tillför ett nytt sätt att tänka och resonera kring dessa frågor. Hennes erfarenhet från att starta gruppboenden under svåra omständigheter är mycket inspirerande för alla som arbetar med att förbättra och utveckla verksamheter inom vård, skola och omsorg, med fokus på den enskildes behov, säger Eva Söderbaum, vd, Tfh Sensory.

Multi Sensory Environment, MSE, är en etablerad metod för att stimulera sinnen hos personer med flerfunktionshinder. Genom ljud, ljus, färg och taktila material skapas miljöer som väcker känslor och ger utrymme för det individuella uttrycket. Det kan dämpa ångest, skapa lugn och ett ökat välbefinnande.

– Syftet med Temadagarna är att sprida och dela kunskap mellan verksamheter. När flera aktörer samlas kan vi hitta nya vägar att samverka. Att bjuda in Sabina som föreläsare är en del i att lyfta blicken och bli påminda om att det inte är en självklarhet att fokusera på den enskildes behov. Ingen vill tillbaka till institutionstänket.

Det är lätt att rationaliserande byggprocesser kommer i vägen för enskildas behov.

– Vi vill bidra med kunskap för fortsatta satsningar på individnivå, oavsett om det gäller sinnesrum, mänskliga möten eller andra stimulerande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Förhoppningen är att våra Temadagar kommer att sprida inspiration och kunskap om hur vi gemensamt kan driva dessa frågor. Det är även ett bra tillfälle att möta alla fantastiska människor som på olika sätt arbetar med detta, säger Eva Söderbaum.

Sabina Grubbeson ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter från Lozas arbete i Nordmakedonien till personer och verksamheter i Sverige.

– Vi får aldrig glömma att personer med funktionsvariationer behandlades som en homogen grupp även i Sverige för bara ett par årtionden sedan. Idag har vi kommit längre och jag hoppas kunna bidra med inspiration för att fortsätta framåt, mot en värld där det är självklart att ta hänsyn till behov av ett stimulerande liv för personer med funktionsvariationer, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Läs mer och anmäl dig till Temadagarna:

Temadagarna går av stapeln i Södertälje 8-9 mars 2023, på science centret Tom Tits Experiment. Anmälan senast 24 februari via denna länk.

Läs mer om Loza Foundations arbete för människor med funktionsvariationer:

Loza Foundation har hittills startat tio gruppboenden i Nordmakedonien dit 50 tidigare institutionaliserade personer med funktionsvariationer har kunnat flytta.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets