”Vi samarbetar med lokala producenter nära våra hjälpprojekt!”

Loza Foundation väljer närproducerat för en hållbar utveckling:

Hållbarhet och ett långsiktigt tänk i alla led är viktigt för insamlingsstiftelsen Loza Foundation. De kläder och varor som ska doneras köps in från lokala producenter, så nära hjälpprojekten som möjligt.

– När vi köpte pyjamasar till de boende på institutionen i Demir Kapija, Makedonien, valde vi en lokal syfabrik med bara tio anställda. Vi vill medverka till en positiv ekonomisk utveckling i de länder vi är verksamma, säger Sabina Grubbeson.

Hittills har Loza Foundation köpt 230 pyjamasar, 500 strumpor och 300 badlakan till sitt pilotprojekt, institutionen i Demir Kapija och de funktionshindrade barn och vuxna som bor där. Alla kläder kommer från lokala producenter i Makedonien.

– Pyjamasarna är sydda på en liten syfabrik i Kumanovo, strumporna kommer från en producent i Skopje och handdukarna från en fabrik i Veles, säger Sabina Grubbeson.

Att samarbeta med lokala producenter i de länder där Loza Foundation verkar, och på så sätt bidra till en ekonomisk utveckling, var något man hade med i sin handlingsplan redan från början.

– Vi vill bidra till fler arbetstillfällen på plats i den fattiga regionen och väljer att handla från små producenter med utvecklingspotential. Dessutom hoppas vi på att inspirera svenska företag till produktion i Makedonien. De har både en lång historia av textilproduktion och ligger strategiskt placerat mitt i Europa, samtidigt som de har ett frihandelsavtal, vilket innebär att varor som går till EU från Makedonien är tullfria.

I undantagsfall, när man inte hittat en lokal producent, har Loza Foundation också kontaktat företag i Sverige. Som när varbergsföretaget Vagabond skänkte skor till Demir Kapija-institutionen. Men så långt det går väljer man närproducerat.

– På så sätt slipper vi också långa transporter som påverkar miljön negativt. När vi köper en tröja i Makedonien som produceras i närheten av där den ska levereras, istället för att ta den från Sverige, sparar vi in en 250 mil lång transport. Dessutom är det ett inköp som i sin tur gynnar ekonomin och skapar arbetstillfällen i ett av Europas fattigaste länder, säger Sabina Grubbeson.

Nu fortsätter arbetet med att tillgodose behoven på institutionen i Demir Kapija, Makedonien. Bland annat ska de boende där få de kläder de behöver. Underkläder och byxor är ett stort behov. Men också tvättmaskiner så att man kan hålla kläderna rena.

– I Sverige lever de flesta av oss under sådana förutsättningar att vi har kläder på kroppen, mat på bordet och lite pengar över när månaden är slut. Vi behöver dela med oss till dem som inte har något och medverka till ett Europa där vi tar hand om de svagaste.

Närmast väntar också en researchresa till Bosnien för att nå ut till behövande och etablera kontakt med lokala producenter för framtida utvecklingsprojekt.

– Jag hoppas att fler vill bidra till vårt arbete, så att vi kan ge lite av vårt överflöd till de som behöver det allra mest!

Bildtext: Marina arbetar som sömmerska på Greeny collection, en liten syfabrik i Kumanovo, Makedonien. Här arbetar de tio anställda på en liten yta. I framtiden hoppas man kunna flytta in i större lokaler och anställa fler.

Uppstart i Bosnien, gruppboende och hälsoprojekt

Förväntan, framgångar och utmaningar. Under Loza Foundations första år har fokus varit att starta upp verksamheten och nå ut med sitt budskap. Under det andra är visionen att gå djupare och se resultat. Bland annat utökas verksamheten till Bosnien och Hercegovina.

– Under 2018 ska vi bli dubbelt så bra och dubbelt så många! säger initiativtagare Sabina Grubbeson.

Året 2017 handlade till stor del om att lansera pilotprojektet på institutionen för funktionshindrade i Demir Kapija, Makedonien, fortsätta göra research och bygga upp den nystartade insamlingsstiftelsen. Under 2018 fortsätter Loza Foundation researcharbetet i Makedonien och utökar det även till Bosnien och Hercegovina. I vår besöker grundaren Sabina Grubbeson ett tiotal institutioner och organisationer i och omkring Tuzla och Sarajevo för att nå ut till särskilt utsatta människor. Parallellt planeras ett projekt som fokuserar på hälsa, identitet och framtid för de boende på Demir Kapija, Makedonien.

– Vi arbetar för att människor ska få leva under mänskliga förhållanden, med personliga tillhörigheter och möjlighet att tvätta sig, säger Sabina Grubbeson.

Bland annat följer Sveriges Medicinska Fotterapeuter med som volontärer till Demir Kapija för att utbilda personalen i fotvård för funktionshindrade. Tandvård är också ett behov som finns med i projektet. Målet är att de boende ska få hjälp och möjlighet att sköta sin egen hygien.

– Vi ser också på möjligheter att flytta ut människor från institutioner till mer hemlika förhållanden. Jag hoppas att några av dem ska kunna flytta till ett eget gruppboende innan året är slut, vi håller på att leta ett hus för 4-5 personer just nu. Vår förhoppning är att de här människorna ska få ett riktigt hem, säger Sabina Grubbeson.

I höst kommer Loza Foundation att närvara under Bokmässan i Göteborg och Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm. Dessutom planeras föreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö för att sprida kunskap om Loza Foundations arbete.

– Det är viktigt att berätta om vilka behov som finns och hur vi arbetar för att göra skillnad. På så sätt vill vi att fler ska få upp ögonen för vad vi gör och stötta utsatta människor i Europas fattigaste länder.

Eftersom Loza Foundation är helt beroende av bidrag hoppas Sabina Grubbeson att fler företag och privatpersoner ska stötta verksamheten.

– I julas gjorde Rosenfredsskolan i Varberg en insamling till förmån för Loza Foundation. Då får man hopp om framtiden och tro på mänskligheten. Under 2018 behöver vi 40 företag som ansluter sig som företagsvänner för att vi ska överleva och kunna genomföra våra projekt, säger hon.

Förhoppningen inför resten av året är att projekten i Makedonien och Bosnien ska nå framgång, att utsatta människor ska få leva under bättre förhållanden och respekteras.

– Det tar naturligtvis tid, men känslan är positiv och det ser ut som det går framåt. Jag kom precis hem från en vecka i Makedonien där vi bland annat hade ett möte med socialminister Mila Carovska. Hon berättade att man tagit flera beslut för att människor med funktionshinder och barn på institution ska få det bättre, säger Sabina Grubbeson.

Hon hoppas att stiftelsen ska växa till minst det dubbla vad gäller volontärer och medarbetare.

– Vi söker också medgrundare till stiftelsen, företag som vill gå in som partners i Loza Foundation, säger Sabina Grubbeson och poängterar att en insamlingsstiftelse är ett teamwork.

– Det kräver att många engagerar sig i en viktig fråga och att vi tillsammans arbetar för ett gemensamt mål, en ljusare framtid för Europas mest utsatta människor.

Följ oss på Twitter

Last Tweets