För de mest utsatta

Läs mer

Om Loza Foundation

Europas skuggsida

På undangömda platser i krigsmärkta länder, som Makedonien, Bosnien, Kosovo och Moldavien, lever människor under fruktansvärda förhållanden, i extrem fattigdom och utanförskap. Det kan handla om barn som utnyttjas. Om kvinnor, som flyr från våld och förtryck. Om sjuka eller funktionshindrade, som som förskjuts och vanvårdas på stora institutioner. Och etniska och religiösa minoritetsgrupper som diskrimineras och förvisas från samhället.

En ljusare framtid

Loza Foundation är en röst för Europas svagaste och mest utsatta människor. För deras mänskliga rättigheter, till hälsa och trygghet. Genom lokala projekt arbetar vi för en positiv utveckling på plats, konkreta insatser som ger livsavgörande och långsiktiga resultat för samhällets svagaste. Loza foundation arbetar för en ljusare framtid där människor som hamnat i utanförskap ska få ett hem och förutsättningar att växa som människa.

Vår vision är ett mer jämställt Europa och vårt arbete riktar sig till de europeiska länder som ligger längst ner på FN:s HDI Index. Loza Foundation vill skapa möjligheter att bidra till en positiv utveckling för Europas svagaste medborgare.

Vi arbetar utifrån mänskliga rättigheter enligt FN:s Universal Declaration of Human Rights. För samhällets svagaste och deras mänskliga rättigheter till mat och kläder, hälsa och trygghet.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Insamlingsstiftelsen innehar 90konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll granskar vår verksamhet och kontrollerar att pengarna används på rätt sätt. En garanti för dig som givare.

 

Verksamheten finansieras av privatpersoner och företag vilket betyder att vi är helt beroende av ditt stöd.

Följ oss på Twitter

Last Tweets

  • Ska du köpa en ny mobiltelefon? Då kanske du vill skänka den gamla. Vi skänker din gamla mobil till barn och unga på barnhem och institutioner i Nordmakedonien. För dem ger det en enorm trygghet att kunna nå någon när dom behöver hjälp. Kontakta oss på ,
  • RT : TIME's new cover: ‘Now I am speaking to the whole world.’ How teen climate activist Greta Thunberg got everyone to listen ,
  • During two weeks children at childrens homes together with volunteers from Loza Foundation bought clothes for the children. Glittering eyes and smiling faces shows that the outside means a lot for the self-confidence pride and sense of value. ,