fbpx

Så här arbetar vi

DIREKTINSATSER I DE FATTIGASTE DELARNA AV EUROPA

Vi är en uppsökande organisation som verkar i de länder sämst rankade enligt FN:s Human Development Index, framför allt i områden det finns få eller inga andra initiativ. Vi besöker sjukhus, barnhem och institutioner och med behovskriterier utifrån mänskliga rättigheter väljs projekt att arbeta vidare med.

Loza Foundation grundades ur ett behov som identifierades i Nordmakedonien 2016. Stiftelsen inledde sin verksamhet med ett stort projekt riktat till ”Special Institution Demir Kapija” under hösten 2017.” 2018 har projekt startats upp också i Bosnien, för kvinnor som överlevde Bosnienkriget men fortfarande lever kvar i flyktinglägren och även projekt riktat till funktionshindrade i Bosnien, där dom ges möjligheter att vara en del av samhället.

Varje projekt drivs av ett unikt anpassat arbetsutskott. Ett arbetsutskott har aktörer i både givarlandet och mottagarlandet som samarbetar utifrån Loza Foundations ändamål och verksamhetsgrund.

Innan ett projekt startas produceras en projektplan som bygger på en behovsanalys framtagen med hjälp av inledande intervjuer och grundlig dokumentation.

Våra projekt genomförs delvis med hjälp av lokal arbetskraft och resurser på plats för att medverka till en positiv samhällsutveckling, socialt, ekonomiskt och utifrån en målbild om en hållbar utveckling. Våra projektet drivs och dokumenteras av stiftelsens förtroendevalda som redovisar till styrelsen.

Vi vill säkerställa att våra projekt utförs med kvalitet och att det vi levererar används på rätt sätt och går till dem som har de största behoven. Därför följer vi upp och kvalitetssäkrar alla projekt. Med hjälp av återbesök och intervjuer utvärderas projekten och rapporteras till styrelse, sponsorer och till organisationens medlemmar.

Loza Foundation bygger långsiktiga relationer med de barnhem och institutioner som vi samarbetar med och det är viktigt att hålla vad vi lovar. För att bygga hållbara samarbeten och genomföra framgångsrika projekt samarbetar vi med organisationer som är verksamma på plats och som delar våra värderingar. Alla samarbeten bygger på gemensamma grundvärderingar om mänskliga rättigheter och har en målbild om en hållbar, ekonomisk och social utveckling i mottagarlandet.

Follow us on Twitter

Last Tweets

  • Vi pratade med Jessicka Bergqvist på nagelstudion i Varberg. - När jag sett de människor som Loza Foundation arbetar för som är så utsatta och hjälplösa vill jag göra vad jag kan för att hjälpa till så att dom kan få det bättre. ,
  • Jag träffade Anna som är månadsgivare för Loza Foundation och frågade henne varför det är viktigt att stötta Lozas arbete. Då pratade hon om sin familj om tacksamhet och empati gentemot dem som är ensamna och utsatta. ,
  • INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 15 MAJ. Idag är det internationella familjedagen och visste du att ordet ”Loza” betyder faktiskt familj på makedonska? Genom att köpa vårt armband för 150 kr är du med och stöttar vårt arbete med 125 kr: ,