BEWiSynbra arrangerade Cycle4Europe Day 2020

ANSTÄLLDA CYKLADE FÖR EUROPAS FATTIGASTE

Cycle4Europe 2020 ställdes in på grund av coronapandemin men BEWiSynbra som skulle arrangera insamlingseventet gav inte upp utan startade en intern insamling där anställda cyklade för att samla in pengar till Loza Foundations arbete för fattiga och utsatta människor.

Insamlingseventet Cycle4Europe arrangerades för första gången i september 2019 av Loza Foundation och BEWiSynbra. Genom att cykla från Nordmakedonien till Sverige samlade man in över 600 000 kronor.

— Pengarna användes bland annat till kläder och skor för fattiga och föräldralösa barn och till förbättrade levnadsförhållanden för funktionshindrade i Nordmakedonien och Bosnien-Herzegovina, berättar Sabina Grubbeson, generalsekreterare för Loza Foundation.

Men under våren 2020 bröt coronakrisen ut och föreläsningar och evenemang ställdes in samtidigt som vi upplevde ett ökat behov av hjälp till fattiga och sjuka. Vi hade en tät kommunikation med huvudsponsorn BEWiSynbra som letade efter möjligheter att genomföra eventet.

Så den 25 juni cyklade närmare hundratalet BEWiSynbra-medarbetare till förmån för Loza Foundation och för varje person och varje kilometer som cyklades skänkte företaget en summa som bidrog till insamlingen. BEWiSynbra har kontor och produktionsanläggningar i flera länder i Europa och i Holland, Portugal, Norge och Sverige gav dom sig ut på vägarna.

Insamlingen resulterade i 49 824 kronor som nu doneras till Loza Foundations verksamhet. Ett oerhört tacksamt bidrag till organisationen ett år som detta.

— Vi är oerhört tacksamma för att BEWiSynbra trots alla omständigheter hittade ett sätt att engagera medarbetare och samla in pengar till vårt fortsatta arbete. Under hösten kommer vi starta upp ett nytt projekt för människor i extrem fattigdom i Nordmakedonien och tack vare BEWiSynbras initiativ har vi nu ökade möjligheter att genomföra detta, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundation arbetar för en hållbar social utveckling mot fattigdom, diskriminering och utanförskap, för allas mänskliga rättigheter. På undangömda platser i Europas fattigaste länder lever människor under fruktansvärda förhållanden där barn, sjuka och funktionshindrade vanvårdas och utnyttjas. Loza Foundation vill ändra på det och genom bidrag från företag och privatpersoner genomförs konkreta insatser på plats.

       

Institution för funktionshindrade får extra stöd i coronapandemin

Europas mest utsatta människor har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Nu gör Loza Foundation extra insatser för att mildra konsekvenserna för de boende på institutionen i Demir Kapija i Nordmakedonien, både inom ramen för det pågående EU-projektet och med extra stödinsatser.

– Vi har under sommaren styrt om en del av projektresurserna till att finansiera skyddsutrustning, men personalen som arbetar där är utarbetade och flera är sjukskrivna. Därför gör vi nu en parallell insats för att bistå med extra stödpersonal för att avlasta personalen och öka kvaliteten på vården, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

I bilden:  Svetlana Petrovska executive director CeProSARD och Aleksandra Velkovska direktör Special Institution Demir Kapija.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för både de människor som bor på institutionen i Demir  Kapija och personalen som arbetar där. EU-projektet Timor som under tre års tid ska flytta ut människor med funktionshinder till värdiga och samhällsbaserade förhållanden fortsätter hittills enligt plan, men det behövs ytterligare insatser.

– Flera av de som bor på Special Institution i Demir Kapija tillhör en mycket hög riskgrupp med underliggande lungsjukdomar vilket ställer krav på nya arbetsrutiner i samband med coronapandemin. Personalen har alltså mycket utmanande arbetsförhållanden, dessutom har några tagits ur tjänst på grund av deras underliggande sjukdomar.

Läs också: Loza Foundation beviljade EU-medel – boende på Demir Kapija får flytta ut

Stödpersonalen som nu rekryteras är nödvändiga för att avlasta befintliga medarbetare och öka kvaliteten på vården som helhet. Loza Foundation går därför in med extra stöd som ska bekosta tre stödtjänster under tre månader.

– Att bli månadsgivare till Loza Foundation eller att bidra med en enskild gåva hjälper både de boende på institutionen och bidrar även till att EU-projektet Timor kan fortlöpa enligt plan.

Loza Foundation verkar för att hjälpa de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder – det glömda Europa. Genom bidrag från både privatpersoner och företag genomförs konkreta projekt på plats.

 

Om EU-projektet Timor

TIMOR står för Together for Introduction of More Opportunities and Respect och ska under tre års tid flytta ut människor med funktionshinder till värdiga förhållanden i samhällsbaserade gruppbostäder, utbilda personliga assistenter och öka medvetenheten i samhället om människor med funktionshinder genom kunskap för att förebygga fördomar och motstånd.

Följ oss på Twitter

Last Tweets