Pär Rylöv ny ordförande för Loza Foundation

Den 14 juni tillträdde Pär Rylöv som ny ordförande och kommer vara verksam som arbetande styrelseledamot för Loza Foundation.

Med en bakgrund inom organisationsutveckling och projektutveckling i en rad olika branscher har Pär med sig ett stort engagemang för att tillsammans med Loza Foundation fortsätta utvecklingsarbetet i stiftelsen.

— Jag är tacksam för förtroendet, och jag hoppas och tror att jag kan bidra med tillväxt och processutveckling både i en strategisk och operativ mening. Som arbetande styrelseledamot och ordförande för Loza Foundation ser jag möjligheter att vända på den onda cirkel som fattigdomen utgör i de mest utsatta områdena i Europa i dag, säger Pär Rylöv.

Tidigare pro bono arbete

Med utbildning inom humaniora och ekonomi samt många års erfarenhet inom allt från världsledande storbolag till startups har Pär en bred erfarenhet av att utveckla verksamheter. Han har dessutom tidigare erfarenhet av att jobba i stiftelser och med internationellt välgörenhetsarbete via sitt engagemang i S:t Lazarusorden i Sverige.

— Jag har engagerat mig i probono uppdrag för Connect Sverige och där förstod jag vikten av bollplank och nätverk när det gäller utvecklingen av verksamheter. Det är i möten och interaktion med andra som utveckling sker och engagemang växer, det är en fråga om vårt humankapital och dess förmåga att skapa tillväxt. Jag ser med glädje och förväntan fram emot att bygga upp organisationen så att den kan växa i en hållbar och kontrollerad takt och jag har en förhoppning om att bredda nätverket så att vi långsiktigt kan bygga bort och radikalt minska fattigdomen i Europas mer bortglömda områden.

En hållbar utveckling i framtiden

Pär kommer närmast från rollen som affärsutvecklare på Manpower Group AB. Under sina tidigare år var han med och byggde upp affären runt AB Volvo men även arbetsmarknadssatsningen Stöd och Matchning, en kombination av erfarenheter som han hoppas ha nytta av i sin nya roll som arbetande styrelseordförande på Loza Foundation.

— I min roll har jag sett vikten av att både kunna jobba agilt och strategiskt.  På Manpower Group såg jag att det är möjligt att kombinera samhällsinsatser och kommersiell styrning och ledning på ett effektivt sätt. Vi behöver näringslivets effektivitet men även långsiktighet för att kunna nå ut och permanent skapa tillit till framtiden för de allra mest utsatta och marginaliserade.  Att skapa förändring för de som befinner sig på kanten till samhället är kärnan i hela verksamheten och det kan vara utmanande, men när man väl lyckas bidrar det till så mycket värde – främst för de individer vi berör men även för samhället som helhet. Jag hoppas att jag skall kunna inspirera fler att bidra till Loza Foundations arbete.

Kontakt    

stenoga@gmail.com

Följ oss på Twitter

Last Tweets