Att bygga upp stiftelsen Loza Foundation

”Då jag utforskade mina rötter i Makedonien träffade jag en man som bad mig söka upp hans bror i Sverige. Brodern skulle bo någonstans utanför Göteborg. De båda bröderna var mina kusiner och Thony, som idag blivit en nära vän till mig visade sig dessutom vara jurist och har nu en plats i stiftelsens styrelse med vår farmors namn.”

Familjebanden till Makedonien och nätverken som Sabina byggt upp där har gjort det möjligt att nu kunna lansera Loza Foundation.

– Jag har arbetat i över ett år med att få samman alla delar. Dels behöver vi människor som känner starkt för detta och vill engagera sig, både här hemma i Sverige och i länderna vi arbetar med. Dels behövs alla formella delar med myndighetskontakter upprättas. Men den kanske viktigaste delen av att starta Loza Foundation var att välja ut ett första lämpligt hjälpprojekt, säger Sabina Grubbeson.

Att hitta rätt projekt handlar om mer än att veta vilka som behöver hjälp. I många länder går det inte att ge ekonomiskt bistånd eftersom de enligt nationella lagar måste gå via staten, vilket riskerar att pengarna inte kommer till avsedd användning. Loza Foundations uppgift är att hitta mottagare som behöver praktisk hjälp så att hjälpinsatsen ger konkreta resultat. Här kom Sabinas kontakter i Makedonien till användning för att hitta och kvalificera deras första projekt riktat till ”Special Institution Demir Kapija”.

– Jag reste till Institutionen vid flera tillfällen under 2016 och den rapport vi tog fram om projektet i Demir Kapija visade så stora behov att vi inte behövde ifrågasätta om det fanns andra projekt som skulle prioriteras högre. Under 2017 har vi fortsatt bygga på den relationen och skapa de nätverk vi behöver på plats.

En annan del av att starta upp en ny stiftelse är att driva opinion och få så många som möjligt att engagera sig genom att skänka pengar eller bidra med kompetens. Eftersom Loza Foundation är helt beroende av företag och privatpersoner som vill skänka pengar måste stiftelsen nå ut med att den finns och vad den vill åstadkomma.

–  Vi hoppas också kunna genomföra en fotografisk vandringsutställning med livsporträtt av särskilt utsatta i de glömda Europa för att berätta hur situationen på många platser i Europa faktiskt ser ut. Utställningen är tänkt att ske på offentliga platser på flera svenska orter.

Bild: Joakim Roos

Följ oss på Twitter

Last Tweets