fbpx

Organisation

Läs mer

Om Loza Foundation

ORGANISATION SVERIGE

Sabina Grubbeson
Generalsekreterare
Research och operativ projektledare.

Gabrielle Göthberg von Troil
Administration, kommunikation och projektutveckling.
Gabrielle är utbildad i Mänskliga Rättigheter med erfarenhet från Rädda Barnen såsom sekreterare samt med media och kommunikation.

Maya Bergener
Projektutskottet funktionshindrade Nordmakedonien
Maya har en masterexamen i sociologi och arbeter med neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS i Göteborgs kommun. I projektet för avinstitutionalisering för funktionshindrade i Nordmakedonien är Maya verksam som rådgivande och följer de EU finansierade IPA projektet som Loza Foundation medverkar i på Special Institution i Demir Kapija.

Janita Frisk
Projektutskottet funktionshindrade Nordmakedonien
Janita är utbildad stödpedagog inom LSS och arbetar idag med personer inom autismspektrat och har många års erfarenhet inom området för funktionsvariationer. I projektet för avinstitutionalisering för funktionshindrade i Nordmakedonien är Janita verksam som rådgivande och följer de EU finansierade IPA projektet som Loza Foundation medverkar i på Special Institution i Demir Kapija.

Dragana Stefanovska
Dragana är född i Nordmakedonien och arbetar som arkitekt i Göteborg.  Dragana talar makedonska och är behjälplig i kommunikativt arbete med Lozas biståndsprojekt i Nordmakedonien.

ORGANISATION NORDMAKEDONIEN

Tomce Velkovski
Verksamhetskoordinator för Loza Foundation i Nordmakedonien
Och till stor hjälp med inledande research arbete och uppbyggnaden av organisationen I Nordmakedonien.

Glorija Naumovska
Projekt koordinator och uppföljning av projekt i Nordmakedonien.
Glorija studerar specialpedagogik och rehabilitering vid Ss. Cyril och Methodius University i Skopje. Hon har varit engagerad som volontär på barnhem och på center för rehabilitering för funktionshindrade och hon har arbetat med projekt vid icke-statliga organisationer för hållbar utveckling och miljöfrågor i Nordmakedonien.

Sandra Jakacanovska
Tolk och översättare
Operativ tolk för verksamheten i Nordmakedonien. Projekt koordinator och uppföljning av projekt i Nordmakedonien.

Martina Pavlovska
Koordinator för volontärt arbete och uppföljning av projekt i Nordmakedonien.
Grundare av icke-statlig organisation för unga funktionshindrade.

Olivera Anevska
Tolk och översättare
Operativ tolk och administrativ översättare för verksamheten i Nordmakedonien.

STYRELSEN

Loza Foundations styrelse har det övergripande ansvaret för stiftelsens verksamhet. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsens ledamöter utses av styrelsen. Stiftelsens kontor finns i Varberg.

Sabina Grubbeson
Ordförande i LOZA Foundation
Är ursprungligen utbildad inom vård och omsorg och har erfarenhet från både kommun och landsting där hon arbetat med funktionshindrade, fysiskt och mentalt sjuka och som ambulerande på Varbergs sjukhus på ett flertal avdelningar. I över femton år har hon arbetat med produktutveckling och sedan 2010 i eget företag Grubbeson Design.

Jörgen Grubbeson
Jörgen har under 30 år byggt upp uthyrningsföretaget Stål & Hyrmaskiner i Varberg som idag har 70 anställda med verksamhet på flera orter i Västsverige.

Thony Hannel
Thony är verksam som skattejurist på en revisionsbyrå. Bland annat arbetar han med skattefrågor som rör stiftelser och ideella föreningar. Thony har tjänstgjort för FN i Bosnien 94-95 och har även ett personligt band till Loza Foundation då Loza också var Thonys farmor.

Lillemor Berglund
Lillemor arbetar som förvaltningschef för vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Med över 20 års erfarenhet och olika chefspositioner inom bland annat funktionsstöd, hemsjukvård och handläggare för SoL och LSS har hon en kompetens som tillför god kunskap och erfarenhet till Loza Foundations projekt för utsatta människor i Europa.

Louise Edqvist Lendefors
Louise är utbildad jurist och har tidigare arbetat inom både stat, kommun och privatsektor. Idag arbetar hon som jurist vid LaSSe brukarstödcenter i Göteborg i frågor om LSS lagstiftning och socialrätt. Louise arbetar också som jurist vid Coompanion i Göteborg med affärsjuridik, främst för ekonomiska och kooperativa föreningar. Louise har även en bakgrund som stiftsjurist vid Göteborgs stift.

Anna Hallgren
Anna är utbildad socionom och sexual pedagog med lång yrkeserfarenhet kring olika funktionshinder. Hon har arbetat som habiliteringskurator, LSS handläggare, skolkurator inom särskola och grundskola med special-inriktning barn och unga med NPF och AST diagnoser samt på sommarläger för rörelsehindrade barn och ungdomar. Anna lever själv med ett rörelsehinder och är mamma till en dotter i skolåldern med rörelsehinder. Genom sitt företag Anna Hallgren utbildning arbetar hon idag som handledare och coach och föreläser om hur det är att leva med funktionshinder.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets