Organisation

Läs mer

Om Loza Foundation

ORGANISATION SVERIGE

LOZA FOUNDATIONS STYRELSEN

Loza Foundations styrelse har det övergripande ansvaret för stiftelsens verksamhet. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsens ledamöter utses av styrelsen. Stiftelsens kontor finns i Varberg.

Pär Rylöv
Ordförande i Loza Foundation

Pär har en stor erfarenhet från att skapa värde i verksamheter.  Genom att skapa tillväxt med hjälp av människor som fyller processer med både struktur och energi.
”Vi arbetar aktivt med ett agilt ledarskap som bygger på rörelse över strategiska, taktiska och operativa områden som behöver utmanas. När vi kombinera detta med ett coachande förhållningssätt når vi platser som vi inte ens trodde existerade.”

Sabina Grubbeson
Generalsekreterare och styrelseledamot i Loza Foundation

Sabina arbetar med research och projektutveckling i Loza Foundation och är operativ ledare för det löpande arbetet i organisationen. Sabina är ursprungligen utbildad inom vård och omsorg med erfarenhet från både kommun och landsting där hon arbetat med funktionshindrade, fysiskt och mentalt sjuka och som ambulerande på Varbergs sjukhus. I över femton år har hon sedan arbetat med produktutveckling och sedan 2010 i eget företag Grubbeson Design. Året 2016 gjorde Sabina en research över de mest utsatta människorna i de fattigaste delarna av Europa vilket resulterade i bildandet av Loza Foundation.

Jörgen Grubbeson
Vice ordförande
Jörgen har under 30 år byggt upp maskinuthyrningsföretaget Stål & Hyrmaskiner i Varberg, vilken idag heter Renta Sweden. Jörgen har varit en del av Loza Foundations styrelse sedan stiftelsen grundades 2017.

Thony Hannel
Styrelseledamot
Thony är verksam som skattejurist på BDO i Göteborg. Bland annat arbetar han med skattefrågor som rör stiftelser och ideella föreningar. Thony har varit en del av Loza Foundations styrelse sedan stiftelsen grundades 2017 och ansvarar särskilt för stiftelsens ekonomi.

Gabrielle Göthberg von Troil
Styrelseledamot
Gabrielle är utbildad i Mänskliga Rättigheter med erfarenhet från Rädda Barnen där hon varit verksam som ordförande, sekreterare samt med media och kommunikation.

Bojana Atanasova
Styrelseledamot
Bojana är före detta regeringschef vid hälsoministeriet i Skopje, Nordmakedonien, där hon bland annat arbetade som stadsråd för folkhälsofrågor samt utvecklade och implementerade folkhälsopolitiken. Innan dess arbetade hon för den icke statliga organisationan H.E.R.A. Health Education and Research Association i Skopje. Bojana har en kandidatexamen i statsvetenskap och diplomati vid FON-universitetet i Skopje  tillsammans med en magisterexamen i folkhälsa vid Lunds universitet i Sverige. Bojana arbetar som utvecklingsledare för folkhälsanpå fritids och folkhälsoförvaltningen  i Borås kommun.

Dragana Stefanovska
Styrelseledamot
Dragana är född i Kumanovo i Nordmakedonien men bor idag i Sverige där hon arbetar som arkitekt i Göteborg. Dragana har varit aktiv i Loza Foundations organisation sedan stiftelsen grundades 2017.

ÖVRIGA VOLONTÄRER

Sara Araya
Kommunikatör
Sara är utbildad designer på Konstfack och har flera års erfarenhet av att leda research och innovationsprojekt kopplade till både sociala och tekniska samhällsutmaningar. Idag arbetar hon som innovationsledare på Openlab KTH i Stockholm med offentlig sektor som uppdragsgivare och universitet och företag som kollegor. Sara bidrar till Loza foundation genom kommunikation och marknadsföring för att sprida kunskap om situationen för Europas fattigaste människor och hur vi som medmänniskor kan bidra till organisationens arbete att hjälpa dem till ett bättre liv.

Sanja Vojnikovic
Kommunikation och projektutveckling Bosnien och Herzegovina.
Sanja arbetar som chef för säkerhetsskydd och beredskap i Bromölla kommun. Sanja talar Bosniska och hjälper till med utveckling och uppföljning av Loza Foundations projekt i Bosnien och Herzegovina.

Jonas Wiman
Goodwill ambassadör
Jonas har Downs Syndrom men det stoppar honom inte från att göra det han vill. Jonas förespråkar jämlikhet i samhället för människor med funktionshinder och tycker att det är bra att människor är olika och att alla har något att bidra med. Jonas brinner för att hjälpa andra människor och vill påverka så att människor med funktionshinder i andra länder, där man inte har det så bra, ska få det bättre. Med hjälp av sitt positiva utåtriktade sätt vill han krossa fördomar om människor som är annorlunda. Jonas är initiativtagare till podcasten `Olika är bäst ´som han utvecklat tillsammans med Anna Ginsthammar.

 

ORGANISATION NORDMAKEDONIEN

DENDO VAS

Zaklina Durmis
Projektkoordinator för projektet `Barnfamiljer i extrem fattigdom´  i Nordmakedonien

Zaklina är jurist och president på organisationen Dendo Vas i Nordmakedonien. Hon har en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete för de fattigaste och mest utsatta och arbetar för alla barns rätt att gå i skolan. Zaklina har tillsammans med organisationen Loza Foundation tagit fram stöd och mentorprogrammet för att de fattigaste och mest utsatta barnfamiljerna.

Sabri Durmis
Sabri arbetar i insatsteamet för projektet `Barnfamiljer i extrem fattigdom´  i Nordmakedonien.

Sabri har tidigare arbetat med särskilt utsatta grupper och flyktingar för att utveckla sociala boenden. Sabri arbetar i insatsteamet för att de fattigaste barnfamiljerna ska få förbättrade levnadsförhållanden, som mentor för att söka arbete och gå på anställningsintervju och stötta utsatta familjer att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär.

Ivana Mitkovska
Socialarbetare i projektet `Barnfamiljer i extrem fattigdom´ i Nordmakedonien. Ivana arbetar med stöd och mentorprogrammet för barnfamiljer som lever i extrem fattigdom. Det är ett omfattande och nära arbete till familjerna som handlar om att skapa förbättrade levnadsförhållanden, registrera barnen i skolan och bistå familjen med de mest grundläggande behoven såsom mat, värme och kläder.  För de mest utsatta familjerna att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär.

CEPROSARD

Svetlana Petroska
Projektkoordinator för TIMOR projektet i Nordmakedonien. Svetlana grundade organisationen CeProSARD som arbetar med hållbar utveckling i Nordmakedonien. Svetlana driver TIMOR projektet som flyttar ut funktionshindrade från institutionell vård till samhällsbaserade gruppboenden. Projektet är ett EU finansierat utvecklingsprojekt som löper från 2019-2022.

Tea Teneva
Tea arbetar med  TIMOR projektet som flyttar ut funktionshindrade från institutionell vård till samhällsbaserade gruppboenden i Nordmakedonien. Projektet löper från 2019-2022.

Maja Velkovska
Maja arbetar med  TIMOR projektet som flyttar ut funktionshindrade från institutionell vård till samhällsbaserade gruppboenden i Nordmakedonien. Projektet löper från 2019-2022.

Marina Filipovska
Marina arbetar med administrationen i det EU finansierade TIMOR projektet som löper från 2019 – 2022

ÖVRIGA VOLONTÄRER

Glorija Naumovska
Projekt koordinator och uppföljning av projekt i Nordmakedonien.
Glorija studerar specialpedagogik och rehabilitering vid Ss. Cyril och Methodius University i Skopje. Hon har varit engagerad som volontär på barnhem och på center för rehabilitering för funktionshindrade och hon har arbetat med projekt vid icke-statliga organisationer för hållbar utveckling och miljöfrågor i Nordmakedonien.

 

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets