Organisation

Läs mer

Om Loza Foundation

ORGANISATION SVERIGE

Sabina Grubbeson
Grundare
Research och operativ projektledare

Joakim Roos
Bildansvarig
Dokumentär fotograf med 30 års erfarenhet med olika uppdrag för icke statliga organisationer. Han studerar också social antropologi och global utveckling vid Göteborgs Universitet .

Dragana Stefanovska
Dragana är född i Kumanovo Makedonien och studerar arkitektur och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.  Dragana är sjukvårds arkitekt och miljöaktivist.  Dragana talar makedonska och engelska och arbetar med Lozas biståndsprojekt i Makedonien.

Organisation Makedonien

Tomce Velkovski
Verksamhetskoordinator för Loza Foundation i Makedonien
Och till stor hjälp med inledande research arbete och uppbyggnaden av organisationen i Makedonien.

Glorija Naumovska
Projekt koordinator och uppföljning av projekt i Makedonien.
Glorija studerar specialpedagogik och rehabilitering vid Ss. Cyril och Methodius University i Skopje. Hon har varit engagerad som volontär på barnhem och på center för rehabilitering för funktionshindrade och hon har arbetat med projekt vid icke-statliga organisationer för hållbar utveckling och miljöfrågor i Makedonien.

Martina Pavlovska
Koordinator för volontärt arbete och uppföljning av projekt i Makedonien.
Grundare av icke-statlig organisation för unga funktionshindrade.

Olivera Anevska
Tolk och översättare
Operativ tolk och administrativ översättare för verksamheten i Makedonien.

Styrelsen

Loza Foundations styrelse har det övergripande ansvaret för stiftelsens verksamhet. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Styrelsens ledamöter utses av styrelsen. Stiftelsens kontor finns i Varberg.

Sabina Grubbeson
Ordförande i LOZA Foundation
Är ursprungligen utbildad inom vård och omsorg och har erfarenhet från både kommun och landsting där hon arbetat med funktionshindrade, fysiskt och mentalt sjuka och som ambulerande på Varbergs sjukhus på ett flertal avdelningar. I över femton år har hon arbetat med produktutveckling och sedan 2010 i eget företag Grubbeson Design.

Jörgen Grubbeson
Jörgen har under 30 år byggt upp uthyrningsföretaget Stål & Hyrmaskiner i Varberg som idag har 70 anställda med verksamhet på flera orter i Västsverige.

Thony Hannel
Thony är verksam som skattejurist på en revisionsbyrå. Bland annat arbetar han med skattefrågor som rör stiftelser och ideella föreningar. Thony har tjänstgjort för FN i Bosnien 94-95 och har även ett personligt band till Loza Foundation då Loza också var Thonys farmor.

Lillemor Berglund
Lillemor arbetar som förvaltningschef för vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Med över 20 års erfarenhet och olika chefspositioner inom bland annat funktionsstöd, hemsjukvård och handläggare för SoL och LSS har hon en kompetens som tillför god kunskap och erfarenhet till Loza Foundations projekt för utsatta människor i Europa.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets