Cycle4Europe

Läs mer

Cycle4Europe

Om Cycle4Europe

I september 2019 arrangeras för första gången Cycle4Europe, ett välgörenhetsarrangemang som under två veckor kommer cykla genom några av Europas fattigaste länder till förmån för Europas mest utsatta människor.

Genom att cykla från Skopje i Nordmakedonien, genom Kosovo och Bosnien-Herzegovina och vidare upp genom Europa till Sverige vill vi öka medvetenheten om Europas mest utsatta människor och samla in pengar till deras förmån. 

Välkommen att medverka i Cycle4Europe. Som företag eller privatperson kan du sponsra ett unikt evenemang och medverka till direkta insatser för Europas mest utsatta människor. Det finns även möjlighet att vara med och cykla. 

Vad går pengarna till?

Loza Foundtion arbetar för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. Organisationen har idag projekt för barn och unga, funktionshindrade och sjuka samt för kvinnor krigets offer. Idag har vi projekt i Nordmakedonien och i Bosnien-Hercegovina där vi arbetar för att människor som lever under svåra förhållanden ska få de bättre.

De pengar som kommer in genom Cycle4Europe fördelas utifrån prioritet och behov och går i första hand till dem som mest behöver dem.

Sidan är under utveckling…

Följ oss på Twitter

Last Tweets