Sabina Grubbeson, Secretary-General at Loza Foundation, visited the newly renovated care home Depandans with EU parliamentarian as early as 2019. Photographer: Mikael Sundberg.

Loza Foundation: ”Vi har fått ett löfte, vi kommer se till att det infrias”

Bild: Loza Foundations generalsekreterare Sabina Grubbeson besökte det nyrenoverade vårdhemmet Depandans redan 2019 tillsammans med EU-parlamentarikern David Lega. Foto: Mikael Sundberg.

Före sommaren 2023 fick Loza Foundation ett löfte från institutionens ledning: institutionen i Demir Kapija skulle stängas siste september 2023 och samtliga kvarboende på institutionen skulle få flytta till ett vårdhem. Löftet har inte infriats.

– När Projekt TIMOR löpte ut i maj fick vi ett löfte om att de 60 personer som lämnats kvar på institutionen skulle flyttas till ett närliggande nyrenoverat vårdhem, Depandans, redan i september. Ännu har detta löfte ej infriats, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Sedan 2016 har Loza Foundation verkat för att samtliga funktionsnedsatta boende på den utdömda institutionen i Demir Kapija ska få flytta ut. Totalt 110 av dem har flyttat ut till välfungerande gruppboenden under de sista två åren. Kvar på institutionen finns nu cirka 60 personer med grava funktionshinder och sjukdomar. Vårdpersonalen arbetar under oerhört krävande förhållanden och har svårt att utföra sitt arbete. I samarbete med personalen på institutionen arbetar Loza Foundation för att även dessa människor ska kunna erbjudas värdiga liv.

Nu reser Sabina Grubbeson och Pär Rylöv till Nordmakedonien

– Just nu går processen trögt, detta beror bland annat på personalförändringar i institutionens ledning och brister i kommunikation med makthavare. Därför reser vi nu till Nordmakedonien för att träffa beslutsfattare på plats. Vårt mål är oförändrat, ingen ska lämnas kvar, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

– Detta är oerhört frustrerande och en stor besvikelse. Värst är det för de som tvingas bo kvar under mycket svåra omständigheter och för personalen på institutionen i Demir Kapija, som känner såväl besvikelse som ilska.

De allra sjukaste är kvar

De funktionsnedsatta som idag finns kvar på institutionen är de med störst vårdbehov. De lever med grava funktionshinder och många är svårt sjuka. De varken kan eller vill flytta till gruppboenden, utan behöver dygnet-runt-vård. Sedan i somras står ett vårdhem, Depandans, beläget i utkanten av Demir Kapija, i princip klart för inflyttning, men på grund av omorganisationer bland beslutsfattare och makthavare så har processen tillfälligt gått i stå.

–  Syftet med vårt besök i Nordmakedonien är att återuppta dialogen med de lokala beslutsfattarna och påskynda stängningen av institutionen. Vi vill ha ett datum för när alla som bor kvar på institutionen i Demir Kapija ska få flytta till vårdhemmet Depandans.

Fortsatt positiv dialog eftersträvas

Loza Foundation är i kontakt med den nya direktören på institutionen i Demir Kapija som uttrycker att hon är positiv till ett fortsatt samarbetet med Loza Foundation.

– Det är lovande att vi får positiva signaler om fortsatt samarbete, men det räcker inte med det. Vi arbetar nu för att löftet ska infrias – och vi kommer fortsätta med det tills det är klart. Ingen ska lämnas kvar, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

Investeringar till vårdhemmet behövs – Loza Foundation startar insamling

Det kommer krävas stora investeringar på Depandans. Vårdhemmet behöver utrustning såsom sängar, möbler och inredning till dagrum. Fastän vårdhemmet är enplans behövs också handikapphjälpmedel såsom handikappliftar, rullstolar, och hjälpmedel i badrum och kök.

Loza Foundation kommer säkerställa att varje människa får egna kläder och hygienartiklar och förvaring för sina personliga tillhörigheter. Därför startas nu en särskild insamlingskampanj för Projekt Depandans, med syfte att samla in medel till förverkligande av den sista etappen på det mål som sattes för sju år sedan: Ingen ska lämnas kvar.

Följ oss på Twitter

Last Tweets