Loza Foundation Demir Kapija Timor

Institution för funktionshindrade får extra stöd i coronapandemin

Europas mest utsatta människor har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Nu gör Loza Foundation extra insatser för att mildra konsekvenserna för de boende på institutionen i Demir Kapija i Nordmakedonien, både inom ramen för det pågående EU-projektet och med extra stödinsatser.

– Vi har under sommaren styrt om en del av projektresurserna till att finansiera skyddsutrustning, men personalen som arbetar där är utarbetade och flera är sjukskrivna. Därför gör vi nu en parallell insats för att bistå med extra stödpersonal för att avlasta personalen och öka kvaliteten på vården, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

I bilden:  Svetlana Petrovska executive director CeProSARD och Aleksandra Velkovska direktör Special Institution Demir Kapija.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för både de människor som bor på institutionen i Demir  Kapija och personalen som arbetar där. EU-projektet Timor som under tre års tid ska flytta ut människor med funktionshinder till värdiga och samhällsbaserade förhållanden fortsätter hittills enligt plan, men det behövs ytterligare insatser.

– Flera av de som bor på Special Institution i Demir Kapija tillhör en mycket hög riskgrupp med underliggande lungsjukdomar vilket ställer krav på nya arbetsrutiner i samband med coronapandemin. Personalen har alltså mycket utmanande arbetsförhållanden, dessutom har några tagits ur tjänst på grund av deras underliggande sjukdomar.

Läs också: Loza Foundation beviljade EU-medel – boende på Demir Kapija får flytta ut

Stödpersonalen som nu rekryteras är nödvändiga för att avlasta befintliga medarbetare och öka kvaliteten på vården som helhet. Loza Foundation går därför in med extra stöd som ska bekosta tre stödtjänster under tre månader.

– Att bli månadsgivare till Loza Foundation eller att bidra med en enskild gåva hjälper både de boende på institutionen och bidrar även till att EU-projektet Timor kan fortlöpa enligt plan.

Loza Foundation verkar för att hjälpa de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder – det glömda Europa. Genom bidrag från både privatpersoner och företag genomförs konkreta projekt på plats.

 

Om EU-projektet Timor

TIMOR står för Together for Introduction of More Opportunities and Respect och ska under tre års tid flytta ut människor med funktionshinder till värdiga förhållanden i samhällsbaserade gruppbostäder, utbilda personliga assistenter och öka medvetenheten i samhället om människor med funktionshinder genom kunskap för att förebygga fördomar och motstånd.

Följ oss på Twitter

Last Tweets