Nytt donationsavtal ska trygga barnens rätt till utbildning

Lyckan var stor när Faik, Ramiza och deras tio barn i början av februari äntligen kunde lämna misären bakom sig och flytta in i ett varmt hem med vatten och avlopp i Skopje i Nordmakedonien.

Faik och Ramiza är också de första föräldrarna inom ramen för Loza Foundations projekt ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” som får donationen villkorad: de förbinder sig att se till att deras barn går i skolan.

– Vi har arbetat länge för att ge de här barnen ett hem. Bara att få avtalet på plats var en lång process och att sedan hitta ett hus som familjen får plats i och har råd med var en utmaning som drog ut på tiden. Men nu har vi också möjligheten att se till att de får en utbildning och en chans att ta sig ur extrem fattigdom, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

När varje dag är en kamp om överlevnad kommer skola och utbildning långt ned på prioriteringslistan, men med ett tryggt hem, ett arbete att gå till, mat för dagen och kläder på kroppen, kan familjerna bygga upp sitt liv långsiktigt.
Att gå i skolan är den mest avgörande faktorn för att förhindra att fattigdom ärvs till nästa generation. Dock har det visat sig att ibland är det svårt att upprätthålla motivationen, särskilt när barn som redan ligger efter i skolan möter motgångar och diskriminering.

Stöd för ökad närvaro
Barnen ligger i regel långt efter sina klasskamrater kunskapsmässigt då de har missat flera år i skolan. De upplever att lärare och klasskamrater ser ned på dem och det händer att de blir hemskickade om de saknar skor eller kommer med trasiga kläder. Då är det lätt att tappa självförtroendet, strunta i skolan och i stället hjälpa föräldrarna att tjäna pengar till mat.

Loza Foundation har gjort stora insatser för att barnen i projektet ska öka sin närvaro i skolan, bland annat genom donationer av kläder och skor. Familjerna får hjälp att hantera byråkratin som omgärdar Nordmakedoniens skolsystem, barnen får studiehjälp för att komma ifatt de andra eleverna, och föräldrarna utbildas om hälsa och hygien.

Efterfrågad juridisk lösning
Även om vi sett många familjer som lyckats bra har vi ibland upplevt ett behov av att kunna ifrågasätta om barn hålls hemma från skolan. Det behöver inte vara för att de ska arbeta, det kan också vara att föräldrarna vill skydda sina barn från mobbing eller skam, och då är ett avtal ett verktyg som fungerar för barnens bästa där vi säkerställer deras rätt till en utbildning.

Avtalet kommer användas i samband med större donationer, för att säkerställa att barnen som bor i hus som Loza Foundation donerat stannar kvar i skolan.

Under våren 2023 gjordes en utredning för att ta fram en juridisk lösning. Resultatet blev ett donationsavtal, som innebär att föräldrarna åtar sig att se till att barnen genomför hela grundskolan.

Från misär till en ny början
Faik och Ramiza är de första som skriver på donationsavtalet. Loza Foundations fältarbetare har stöttat familjen sedan projektet ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” startade och på olika sätt försökt hitta en lösning för föräldrarna och deras stora barnaskara, som bodde i en förfallen stuga på åtta kvm utan vatten, avlopp och fungerande kokmöjligheter.

Glädjen var stor när familjen nyligen fick flytta in i sitt nya hem, med egna sängar, ett fungerande kök, badrum och tvättmöjligheter. Nu börjar en ny process, då de ska lära sig att leva i huset och ta hand om hushållet. Det är mycket som är nytt, som att stänga av vattenkranar, tvätta sig i en dusch, spola i toaletten, och att använda kylskåp och tvättmaskin.

Faik, som förr samlade och sålde plast och metall till återvinningscentraler, har sedan tidigare fått hjälp till ett arbete som städare. Men lönen är mycket låg och han ska försörja familjen på 2 205 kronor i månaden, vilket blir en utmaning. Familjen kommer behöva mycket support i början för att lära sig betala räkningar och vara sparsamma med el och varmvatten, så att hushållsbudgeten går ihop.

Ny uppföljare på filmen om livet i fattigdom
Loza Foundation har stöttat familjen sedan 2020, då projektet ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” startade. För lite drygt två år sedan gjorde vi en första film om familjen, där de berättade om sin situation då. Under våren kommer Loza Foundation producera en uppföljning på filmen, där familjen berättar om flytten till huset och den förändring som det inneburit.

Vill du följa barnens utveckling och se filmen som kommer senare i vår, prenumerera på Loza Foundations nyhetsbrev.

Vill du stötta Loza Foundation så vi kan nå ut till fler barn kan du också bli månadsgivare här.

Kort om projektet
Loza Foundations stöd- och mentorsprogram ”Barnfamiljer i extrem fattigdom” startade som ett tvåårigt pilotprojekt i Nordmakedonien 2020. Projektets framgång följdes under 2022 upp av en kartläggning av Nordmakedoniens mest utsatta områden, i syfte att skala upp verksamheten till ett nationellt projekt och nå ut till fler. Nu söker Loza Foundation finansiering för 18 fältarbetare som dagligen ska arbeta med fattigdomsbekämpning, registrera barn i skolan och bistå föräldrarna på vägen ur extrem fattigdom. Vill ni vara en del av det kan ni bli företagspartner och bidra till de Globala Målen genom minskad fattigdom i Europa.

Kontakta Loza Foundation på:  info@lozafoundation.org

Följ oss på Twitter

Last Tweets