Loza Foundation beslutar att använda symbolen för ”Leave no one behind”

”Leave no one behind”. Så säger en ny symbol som ska lyfta FN:s globala mål om social hållbar utveckling. Nu har Loza Foundation beslutat att genomgående använda symbolen för all egen kommunikation för att lyfta att FN:s globala mål linjerar med stiftelsens arbete.

– Äntligen finns denna fantastiska symbol som både bekräftar och sammanfattar allt arbete som vi gör och vill åstadkomma, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

FN:s globala mål har fått en ny grafisk kostym. Tidigare i veckan presenterade biståndsplattformen Concord Sverige och biståndsorganisation Forum Syd en helt ny symbol som syftar till att uppmärksamma den 17 punkter långa agenda som FN:s generalförsamling antog 2015.

Den färgrika ikonen har fått namnet ”Leave no one behind” och som ett led i Loza Foundations arbete att uppmärksamma och lyfta Europas fattigaste grupper har stiftelsen nu beslutat att använda symbolen i all extern kommunikation.

– Det här är något konkret Loza Foundation kan använda för visa hur vårt arbete kopplas till FN:s globala mål. Det blir ett effektivt verktyg för oss att för lätt kommunicera vad vi står för, säger Sabina Grubbeson.

Läs mer: Efter succén med Cycle4Europe – träffa Sabina Grubbeson på Bokmässan

Loza Foundation har sedan 2017 arbetat för att förbättra situationen för barn, kvinnor och personer med funktionshinder i länder som Nordmakedonien och Bosnien & Hercegovina där FN:s globala mål nummer 10 om minskad ojämlikhet ständigt varit i centrum.

– För att uppnå en hållbar framtid måste vi göra social hållbarhet centralt. Det är därför symbolen är så effektiv. Det handlar om att alla människor i alla länder ska inkluderas i samhället, det är först då vi kan nå målen, säger Sabina Grubbeson.

Läs mer: Succé för Cycle4Europe – samlade in över 600 000 kronor

Konceptet och själva ikonen är framtagna av kommunikationsbyrån The New Division och finansieras av biståndsmyndigheten Sida. Symbolen kommer att produceras i flera olika språkliga varianter där den engelska frasen ”Leave no one behind” även kommer att användas som hashtag.

– Nu hoppas jag symbolen får spridning så att förståelsen ökar.

#leavenoonebehind

FN:s globala mål: Agenda på 17 punkter antagen av FN:s generalförsamling 2015 som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen innan 2030.

Punkt 10: ”Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.”

Källa: globalamalen.se

 

Det här är ”Leave no one behind”:

Symbol framtagen av biståndsorganisationerna Concord Sverige och Forum Syd tillsammans med kommunikationsbyrån The New Division. Projektet är sponsrat av biståndsmyndigheten Sida och syftar till lyfta arbetet med FN:s globala mål.

Läs mer: https://concord.se/ingen-ska-lamnas-utanfor

Följ oss på Twitter

Last Tweets