Funktionshindrade i Nordmakedonien

Special Institution Demir Kapija

2017 startade Loza Foundation ett stort projekt på Special Institution i Demir Kapija Nordmakedonien. På institutionen lever 250 barn och vuxna med olika funktionshinder under mycket svåra förhållanden, och under rådande omständigheter lyckas man inte tillgodose deras mänskliga rättigheter.

Under hösten 2018 startade Loza Foundation ett samarbete med FNs utvecklings program, UNDP i Makedonien i vilket FN har placerat personal på Institutionen i Demir Kapija och Loza Foundation köper in kläder, skor och träningsmaterial. Vi bygger också upp en träningsanläggning med fyra sektioner. Med en gemensam målsättning att rehabilitera de boende tillbaka till ett mänskligt beteende och integrera dem tillbaka till samhället. Förhoppningen är att inom 2-3 år flytta ut människorna från institutionen till mindre gruppboenden där de kan leva under värdiga förhållanden. I juni 2018 flyttade man ut 8 barn till två mindre gruppboenden.

Projektet i Demir Kapija är ett långsiktigt projekt där Loza Foundation vill inspirera till den Svenska modellen av omsorg om barn och vuxna med funktionshinder. Behoven på institutionen i Demir Kapija är enorma. Sedan 1991 då Makedonien blev självständigt har situationen på Special Institution försämrats och idag befinner man sig i ett läge som är helt ohållbart. Det saknas medicinsk utrustning. Man har akuta sanitära behov såsom badrum, toalett och varmvatten. Och man har ett stort behov av fungerande avlopp, fungerande belysning och tillgång till värme på vintern.

Loza Foundation arbetar för att människor med funktionshinder skall inkluderas i samhället som alla andra. Att människor med särskilda behov förutom de fysiologiska behoven såsom mat, hälsa och hygien också skall ha rätt till trygghet i ett hem med personliga tillhörigheter och få tillgång till de hjälpmedel som krävs för att kunna utvecklas som människa. Vår ambition är att människorna som bor på Special Institution Demir Kapija skall kunna flytta ut från den här typen av Institution till den moderna formen av mindre gruppboende där de kan leva i en mer naturlig miljö, och växa som människa. Vi vill se till att de här människorna skall få känna trygghet i en miljö där de kan ha sina egna kläder och skor och att varje individ skall få den hjälp dom behöver för att fungera och utvecklas.

För alla människors rätt till ett värdigt liv.

Relaterade nyheter

STÖD OSS

Loza Foundation arbetar för de svagaste och mest utsatta människorna i Europa. Människor som lever under omänskliga förhållanden. För att hjälpa de här människorna, sätt in ditt bidrag, som månadsgivare eller med enstaka donationer. Så att vi tillsammans kan medverka till en positiv utveckling, som ger livsavgörande och långsiktiga resultat.  Tack för att du vill stödja vårt arbete.

Stöd oss

Följ oss på Twitter

Last Tweets