”Att hjälpa människor i nöd är att lära känna sig själv”

”Vem är du? Sökandet efter svar kan göra dig nöjd med det som kommer fram eller, om frågan inte besvaras, kan du gräva lite djupare. Jag grävde så djupt jag kunde.” Sabina Grubbeson, initiativtagare till Loza Foundation.   Makedonien är ett av de fåtal länder i Europa som är otroligt fattigt. Enligt FNs Human Development […]

Läs vidare

Att bygga upp stiftelsen Loza Foundation

”Då jag utforskade mina rötter i Makedonien träffade jag en man som bad mig söka upp hans bror i Sverige. Brodern skulle bo någonstans utanför Göteborg. De båda bröderna var mina kusiner och Thony, som idag blivit en nära vän till mig visade sig dessutom vara jurist och har nu en plats i stiftelsens styrelse med vår farmors namn.” […]

Läs vidare

Så här ska stiftelsen arbeta

Loza Foundation är en uppsökande organisation som kartlägger situationen i mottagarländerna. De besöker sjukhus och institutioner och tar fram behovsanalyser baserat på intervjuer och fotodokumentation. Därefter identifieras de projekt som har de största behoven, behovsanalyserna presenteras för stiftelsens styrelse som prioriterar vilka projekt att gå vidare med. Prioriteringen görs utifrån människan och mänskliga rättigheter, såsom […]

Läs vidare

Följ oss på Twitter

Last Tweets