Så här ska stiftelsen arbeta

Loza Foundation är en uppsökande organisation som kartlägger situationen i mottagarländerna. De besöker sjukhus och institutioner och tar fram behovsanalyser baserat på intervjuer och fotodokumentation. Därefter identifieras de projekt som har de största behoven, behovsanalyserna presenteras för stiftelsens styrelse som prioriterar vilka projekt att gå vidare med. Prioriteringen görs utifrån människan och mänskliga rättigheter, såsom […]

Läs vidare

Följ oss på Twitter

Last Tweets