Loza Foundation is working together with the UN Development Programme (UNDP)

Nu samarbetar Loza Foundation med FN:s utvecklingsprogram UNDP

Samarbete. Sabina Grubbeson på FN:s kontor i Skopje tillsammans med Vesna Kostic-Ivanovic, projektledare för UNDP:s team påSpecial Institution Demir Kapija och Marija Trifunovska, samordnare för människor med funktionshinder, UNDP Makedonien.

Trygghet och lärande, en meningsfull tillvaro, kläder och personliga ägodelar. Nu hjälps Loza Foundation och UNDP åt i ett unikt samarbete för att förbättra levnadsförhållandena för människor med funktionshinder på Special Institution Demir Kapija, Makedonien. 

United Nations Development Program (UNDP) är FN:s organ för utveckling och har kontor i över 170 länder. Sedan juni 2018 har de ett team med 15 personer på plats i Demir Kapija för att förbättra förhållandena på institutionen. Bland annat ska man dela in de boende i mindre grupper där varje grupp ska lära sig att sköta sin personliga hygien och förstå hur man fungerar tillsammans i en familj och i samhället.

– De här människorna har levt så länge på institution och försummats under så många år. De har tappat, eller aldrig getts möjlighet till, ett människovärde, en identitet eller kunskaper om ett mänskligt beteende. Många har inget språk, har inte fått lära sig att klä sig själva eller förstå vilka rättigheter de har, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

– Arbetet på Institutionen i Demir Kapija är ett stort projekt, det kommer ta år att förändra situationen där. Det här är första fasen i en förändringsprocess. Vi har sökt medaktörer för att förbättra situationen och nu blev vi inbjudna till ett samarbete med UNDP. De står för personal och vi hjälper till med material.

Tillsammans ska Loza Foundation och UNDP arbeta för att förbättra situationen för människorna på boendet. Ett samarbete som ger större möjligheter till en tryggare levnadsmiljö med fungerande dagsrutiner, aktiviteter och möjligheter att umgås med varandra.

– Loza Foundation ska bidra med material som tvättmaskiner, möbler och kläder så att de boende i de här mindre grupperna, tillsammans med personal från UNDP, ska träna sig i hur det fungerar i ett hem. Hur man lagar mat, städar och tar hand om sig.

Genom att bidra till en långsiktig förbättring och normalisering av livssituationen för de boende är målsättningen att de så småningom ska integreras i samhället. Få bo i ett hem, som alla andra, ha kläder på kroppen och en varm säng att sova i.

– I samarbetet med UNDP har vi full närvaro på institutionen och kan samarbeta för de här människornas framtid. För deras rättigheter och väg tillbaka till samhället, säger Sabina.

Innan vintern och kylan kommer till Makedonien hoppas hon att tröjor, byxor, underkläder och inneskor till de boende ska vara på plats på institutionen. De flesta varor ska köpas in från producenter i Makedonien för en hållbar och ekonomisk utveckling på plats, men man söker också hjälp från svenska producenter för att få ihop ytterjackor till alla 220 boende.

– Det här är ett led i vårt pågående hälsoprojekt och jag kommer vara på plats därnere med volontärer från bland annat Sveriges Medicinska Fotterapeuter för att hjälpa till. UNDP ansvarar för att materialet organiseras, namnas och förvaras i personliga skåp. Och de kommer utbilda de boende hur man tar hand om och tvättar sina egna kläder.

Nu letar Loza Foundation också efter en psykiatriker till utvecklingsprojektet i Demir Kapija.

– Många av de boende har fel diagnos eller ingen diagnos och då även fel medicinering. Att hitta rätt behandling till varje person kan betyda allt för möjligheten till rehabilitering, säger Sabina.

Följ oss på Twitter

Last Tweets