Cycle4Europe

Läs mer

Cycle4Europe – 2019

Om Cycle4Europe

I september 2019 arrangeras för första gången Cycle4Europe, ett evenemang initierat av Loza Foundation tillsammans med BEWi Synbra där bland andra VM-medaljören Jonas Colting under två veckor kommer att cykla genom några av Europas fattigaste länder till förmån för Europas mest utsatta människor.

Rutten är på 250 mil och går från Skopje i Nordmakedonien genom Kosovo och Bosnien-Herzegovina, sedan vidare upp genom Europa till ändstation i Sverige.
– Genom att starta cykeleventet där vi redan genomfört olika hjälpinsatser och sedan fortsätta genom Europa, vill vi öka medvetenheten om vår världsdels mest utsatta människor och samla in pengar för att kunna hjälpa fler genom insamlingsstiftelsen Loza Foundation.

Både företag och privatpersoner är välkomna att vara med i Cycle4Europe, antingen genom att medverka på en eller flera cykeletapper, eller som sponsor till evenemanget och medverka till direkta hjälpinsatser.

Vad går pengarna till?

Loza Foundation arbetar för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. Organisationen har idag projekt för barn och unga, funktionshindrade och sjuka samt för kvinnor som drabbades av balkankriget och fortfarande lever i misär. Idag har stiftelsen projekt i Nordmakedonien och Bosnien-Hercegovina där insatserna går till att ge människor som lever under mycket svåra förhållanden ett mer värdigt liv. De pengar som kommer in från Cycle4Europe fördelas utifrån prioritering och behov, och går i första hand till konkreta insatser till de som mest behöver dem.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets