Bli Företagssponsor

Läs mer

Cycle4Europe – 2019

Bli företagssponsor

Som företag kan ni medverka till en social hållbar utveckling i Europa. Din sponsring går oavkortat till Loza Foundations arbete för utsatta människor i Europas fattigaste länder.   

 

EUROPASPONSOR 100 000 kr 

Med ett bidrag på 100 000 kr kan Loza Foundation starta upp verksamhet i ett nytt land eller region.
På barnhem och institutioner lever människor under svåra förhållanden utan att känna till sina mänskliga rättigheter. Att vara europasponsor är att göra det möjligt för Loza Foundation att nå fram till människor som ingen annan ser.

Med 100 000 kr kan stiftelsen hjälpa utsatta människor i Moldavien och med ytterligare 100 000 kr kan även de svagaste och mest utsatta människorna i Kosovo få hjälp. Dessa två länder i Europa har allra sämst förutsättningar till hälsa och välmående enligt FN:s human development index.

DETTA FÅR DITT FÖRETAG

 • Startplats
 • Föreläsning med Jonas Colting och Sabina Grubbeson
 • PM
 • En sträcka namngiven efter företaget
 • Logo på följebilarna
 • Logo på webbplats
 • Sponsordiplom
 • Stödbanderoll

GULDSPONSOR 50 000 kr

En donation på 50 000 kr bidrar till grundläggande behov för de mest utsatta. Som guldsponsor blir det möjligt för Loza Foundation att skapa långsiktiga och livsavgörande förändringar för de mest försvarslösa. Människor som är blinda, döva eller av andra skäl är beroende av stöd från samhället för hälsa och trygghet blir de som först får hjälp. För 50 000 kr får 100 människor kläder, skor och mänskliga levnadsförhållanden med hygienartiklar, sängkläder och läkarvård. För många av dessa människor innebär det förutsättningar till hälsa och överlevnad. En guldsponsor skänker människovärde.

DETTA FÅR DITT FÖRETAG

 • PM
 • En sträcka namngiven efter företaget
 • Logo på följebilarna
 • Logo på webbplats
 • Sponsordiplom
 • Stödbanderoll

SILVERSPONSOR 25 000 kr   

Genom en donation på 25 000 kr skapas förutsättningar för 25 barn och unga föräldralösa att klara några steg in i framtiden. Loza Foundation arbetar förebyggande för att barn utan försörjning ska kunna gå i skolan, inkluderas i samhället och tro på sig själva. Med bidrag till kläder och skor, aktiviteter och kunskap om mänskliga rättigheter följer vi barnen över tid för att de ska bli självförsörjande och hamna rätt i samhället. Silversponsorer ger 25 barn hopp om framtiden.

DETTA FÅR DITT FÖRETAG

 • Logo på följebilarna
 • Logo på webbplats
 • Sponsordiplom
 • Stödbanderoll

BRONSSPONSOR 10 000 kr  

Genom en donation på 10 000 kr ger du kläder och skor och en varm vinterjacka till 10 barn som lever i fattigdom och hemlöshet.
Genom att barn som lever i fattigdom och hemlöshet får hjälp med kläder och skor kan dom ta sig till skolan också under vinterhalvåret. Genom Loza Foundation samarbetar vi med barnens familjer för att dom ska ta sig ur fattigdom och utanförskap och få kunskap om sina mänskliga rättigheter. Som bronssponsor ger du 10 barn förutsättningar att inkluderas i samhället.

DETTA FÅR DITT FÖRETAG

 • Logo på webbplats
 • Sponsordiplom
 • Stödbanderoll

STÖDSPONSOR 5 000 kr  

Genom en donation på 5 000 kr ger du kläder och skor och en varm vinterjacka till 5 barn som lever i fattigdom och hemlöshet.
Genom att barn som lever i fattigdom och hemlöshet får hjälp med kläder och skor kan dom ta sig till skolan också under vinterhalvåret. Genom Loza Foundation samarbetar vi med barnens familjer för att dom ska ta sig ur fattigdom och utanförskap och få kunskap om sina mänskliga rättigheter. Som bronssponsor ger du 5 barn förutsättningar att inkluderas i samhället.

DETTA FÅR DITT FÖRETAG

 • Logo på webbplats

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets