”Ingen ska lämnas kvar på institutionen i Demir Kapija”

Sedan 2019 har Loza Foundation medverkat i EU-projektet TIMOR. Projektets mål har varit att starta gruppboenden i Nordmakedonien dit funktionsnedsatta från institutionen i Demir Kapija kunnat flytta och få ett värdigt liv i samhället. I slutet av 2022 avslutas det framgångsrika EU-projektet, men Lozas arbete för de funktionsnedsatta fortsätter.

– Om allt går enligt plan kommer omkring 60 personer bli kvar på institutionen i Demir Kapija efter att projektet är slut. Loza Foundation fortsätter arbetet så att alla ska kunna flytta ut till boenden med värdiga levnadsvillkor, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Under snart tre år har Loza Foundation verkat för att personer med funktionsnedsättning ska flytta ut från institutionen i Demir Kapija till gruppboenden. Arbetet har gjorts inom ramen för EU-projektet TIMOR. De som är kvar på institutionen är de med svåra funktionsnedsättningar och som kräver mest vård. Institutionens lokaler är i mycket dåligt skick och saknar handikappanpassning, rullstolar saknar ofta både hjul och sits.

– Samtidigt som vi är glada för att många har flyttat ut, så smärtar det att många ännu är kvar. Inte minst personalen på institutionen uttrycker frustration och besvikelse. Till dem vill vi understryka att vi inte kommer ge upp, vi fortsätter arbetet för att alla ska få det bra.

När de starkaste personerna nu har lämnat institutionen blir de svagaste och mest funktionshindrade kvar. Detta innebär, motsägelsefullt nog, en ökad arbetsbelastning för personalen.

– Tidigare hjälpte de starkare, mindre funktionsnedsatta, sina medboende och avlastade på så sätt personalen. Nu går personalen på knäna och omständigheterna för de boende har tyvärr försämrats ytterligare.

Loza Foundation fortsätter nu arbetet med att skapa förutsättningar för att resterande 60 funktionsnedsatta personer också ska få det bättre. I oktober var Loza Foundations nya ordförande Pär Rylöv i Nordmakedonien och besökte den ökända institutionen i Demir Kapija.

– Vi arbetar nu vidare med att hitta en lösning som känns bra för de som blir kvar samtidigt som vi fortsätter samla in medel och föra dialog med myndigheter i Nordmakedonien. Målet är att ingen ska bli kvar på institutionen, säger Pär Rylöv, ordförande, Loza Foundation.

 Bli företagspartner, månadsgivare eller ge en julklapp

Ge någon du bryr dig om en julklapp som värmer på riktigt! Här kan du bli månadsgivare eller skänka en gåva. Vill du donera kläder och utrustning, kontakta oss här.

Projektet lyckat men har väckt mycket känslor 

Trots de motgångar som pandemi och inflation inneburit har projektet kunnat genomföras.

– TIMOR är ett framgångsrikt projekt. Vår lokala samarbetspartner CeProSARD har kämpat med utmaningar i form av bland annat inkonsekventa regelverk och den stigmatisering i förhållandet till människor med funktionsnedsättning som finns i Nordmakedonien. Vårt projektteam har tagit sig an varje problem med lugn och ett imponerande tålamod.

I Nordmakedonien har det hittills varit ovanligt att funktionsnedsatta är en del av samhället, människor är inte vana att möta personer som är annorlunda. Projektteamet i CeProSARD har arbetat mycket med att informera och bemöta människors skepsis.

– Vi har arbetat mycket med fördomar, bland annat genom medverkan i tv och annan lokal media. Vårt mål är att allmänheten ska upptäcka den glädje och kärlek som funktionsnedsatta människor sprider omkring sig och acceptera dem som en del av samhället.

Detta arbete har ibland inneburit att bilder på utsatta människor har visats, något som väckt frågor och skapat reaktioner.

– Loza Foundations syfte är att hjälpa utsatta människor att få ett värdigt liv. Den kommunikation och information vi skapar kring detta arbete väcker ofta starka känslor. Genom att visa omvärlden hur nuläget ser ut skapas dock möjligheter att fler ska förstå.

Trädgårdarbete en del av terapin

Inom ramarna för Projekt TIMOR har man också utvecklat metoder för läkande sysselsättning, som trädgårdsarbete och odling av örter. Sammanlagt 25 personliga assistenter har utbildats i trädgårdsterapi.

– Trädgårdsterapi är läkande, forskning visar att det har en lugnande inverkan och dämpar oro och ångest. Dessutom ger det glädje och fysisk aktivitet. Gruppboendena behöver donationer för att kunna fortsätta bedriva odling, det behövs bland annat frön och trädgårdsverktyg. Dessutom finns det alltid ett behov av kläder och skor, material för lärande och skapande, som pussel och pedagogiska spel.

Livet utanför institutionen

Att flytta från en institution till ett gruppboende innebär en enorm omställning för någon som levt sitt liv innanför murarna, i en sluten värld.

– Det tar olika lång tid för olika individer att anpassa sig, men över tid ser vi hur de mår bättre, blir gladare, fungerar bättre i vardagen och att kommunikationen med omgivningen förbättras.

I vissa fall kommer det krävas specialanpassningar och ökad bemanning för att funktionsnedsatta ska kunna bo i gruppboenden. Utredningar behöver göras på individnivå.

– Vi ser att det kan krävas ett nytt projekt för att möta behoven av specialanpassade boenden och detta är något vi kommer undersöka.

Bli månadsgivare eller ge en julklapp

Ge någon du bryr dig om en julklapp som växer, läker, doftar och blommar! Här kan du bli månadsgivare eller skänka en gåva. Vill du donera kläder och utrustning, kontakta oss här.

 

 

Fakta – Projekt TIMOR:

Sedan november 2021 har 10 gruppboenden öppnats inom ramarna för Projekt TIMOR.

Det senaste i Bashino Selo, där 5 personer flyttade in den 28 november. Föreståndare där är Daliborka Zlateva som Loza Foundation tidigare skrivit om.

Lista på gruppboenden:

  1. Demir Kapija I
  2. Negotino
  3. Veles
  4. Demir Kapija II
  5. Demir Kapija III
  6. Demir Kapija IV
  7. Demir Kapija V
  8. Gradsko I
  9. Gradsko II
  10. Bashino Selo

Varje gruppboende har fem boende och fem personal som genom projektet fått utbildning för att arbeta som personliga assistenter åt funktionsnedsatta.

Gruppboende, Loza Foundations ordförande Pär Rylöv på besök, oktober 2022
Boende på institutionen i Demir Kapija, oktober 2022
Boende på institutionen i Demir Kapija, oktober 2022

Följ oss på Twitter

Last Tweets