LOZA FOUNDATION VÄLGÖRENHETSGALA SAMLADE IN EN HALV MILJON TILL EUROPAS FATTIGASTE BARN

Tack vare medverkande företag och privatpersoner har över 500 000 kronor samlats in på Loza Foundations första välgörenhetsgala och nu kan fler barn som lever i extrem fattigdom få ett tryggt hem och möjlighet att gå i skolan.

– Vi är otroligt tacksamma för alla som hjälpt till och bidragit till galan och nu ser vi fram emot att starta upp ett nytt och unikt företagssamarbetet som ska bygga hus till några av Europas fattigaste barnfamiljer,  säger Sabina Grubbeson generalsekreterare av Loza Foundation.

Den 6 december arrangerades Loza Foundations första välgörenhetsgala med Varbergs Stadshotell som huvudsponsor och ytterliggare 14 företag som medarrangörer. Företag och betalande gäster bidrog sedan till insamlingen som hade som mål att ge trygga levnadsförhållanden till barn som lever i extrem fattigdom i Nordmakedonien. Insamlingen fick en fantastisk respons och drog in långt mycket mer än förväntat.

– För att vara första gången vi arrangerar en gala så var den absolut lyckad och den responsen vi fått från gästerna pekar på att vi nådde ut och gav insikt om den utsatthet som fattigdom och diskriminering för med sig, säger Sabina Grubbeson som under galakvällen berättade om de människor som får hjälp genom organisationens projekt.

I samband med galan bjöd Loza Foundation in företag att gå med i ett byggprojekt som ska ge fungerande hem till barnfamiljer så att barnen kan gå i skolan och 12 Svenska företag ville vara med och bidra. 

– Det kommer bli ett nära och personligt samarbete med företagen och min förhoppning är att deras hållbarhetsarbete kommer kännas meningsfullt och beröra på djupet. Vi kommer arbeta med dokumentärfilm för att förmedla deras engagemang och på så sätt hoppas vi nå ut även till medarbetare i deras organisationer.

Redan på välgörenhetsgalan presenterades en dokumentär film om Loza Foundations arbete och många av gästerna rördes till tårar. 

Loza Foundations byggprojektet ”Alla har rätt till ett hem” vars mål är att ge barn som lever i extrem fattigdom en trygg tillvaro med möjlighet att gå i skolan grundar sig i en ny FN resolution från 2019 som rekommenderar att stödja barnen i sitt eget hem snarare än att stödja barnhem. Insatserna medverkar samtidigt till minskad fattigdom och de globala målen för en hållbar utveckling.

– Under de senaste året har allt fler företag börjat engagera sig i de globala målen och flera har hört av sig med önskemål om nära och långsiktiga samarbeten för att medverka till minskad fattigdom. Det känns hoppfullt och jag tror att det är en trend som kommer hålla i sig.

– Den globala utvecklingen visar att hela världen håller på att knytas samman och de globala målen är en plan för hur vi behöver agera för att det ska fungera. Eftersom vi lever i ett allt hårdare klimat är det dom fattigaste och mest utsatta som kommer drabbas hårdast. Så vi måste göra människor mindre utsatta i framtiden, och det genom att de är mindre fattiga, säger Sabina Grubbeson.

Det här är FN:s globala mål:

Den 17 punkter långa agendan som är antagen av FN generalförsamling 2015 i syfte att uppnå vissa mål senast 2030. Bland annat innehåller målen global avskaffning av hunger, fattigdom och ojämlikhet.

Läs merhttps://www.globalamalen.se/

Följ oss på Twitter

Last Tweets