Nytt samarbete med Magasin Dagg för en hållbar utveckling

Loza Foundation har inlett ett samarbete med Magasin Dagg som en del av deras nysatsning Fint Företagande som ska öka kunskapen i samhället om hållbar utveckling. Genom samarbetet hoppas Magasin Dagg och Loza Foundation kunna bidra till en ökad medvetenhet om de Globala Målen och vikten av att minska extrem fattigdom.

Magasin Dagg är ett online magasin med en vision om att vara en positiv plattform som lyfter fram hållbara val genom djupgående reportage om företag och samhällsentreprenörer som bidrar till hållbar utveckling. 

Magasinets nysatsning Fint Företagande bygger på personliga artiklar där hållbara företag, organisationer och verksamheter får komma till tals och berätta om sin passion och sitt hållbarhetsengagemang. 

I den nya artikelserien Fint Företagande kopplar vi verksamheters arbete till FNs globala mål för att genom det öka kunskapen om de globala målen och visa hur de kan användas som drivkraft säger Linda Tengvall som är chefredaktör på Magasin Dagg.

I reportaget om Loza Foundation berättar organisationens generalsekreterare Sabina Grubbeson om insikter och upplevelser i sitt arbete och de projekt som organisationen driver för att minska extrem fattigdom i ett av Europas fattigaste länder, Nordmakedonien.

Du kan läsa reportaget här: https://www.magasindagg.se/loza-foundation-for-minskad-fattigdom-i-europa/

Genom reportaget, som är det första av två, vill Loza Foundation tillsammans med Magasin Dagg ge en ökad förståelse för vad extrem fattigdom innebär och vad det betyder att få hjälp att ta sig ur en sådan komplex situation.

Magasin Dagg är ett av de vänföretag som genom att skänka arbetstid, kunskap och kompetens bidrar till Loza Foundations ändamål att minska fattigdom och motverka utanförskap och diskriminering i Europas fattigaste länder och istället verka för en hållbar utveckling på platser där man tappat tron på framtiden.

Det är enormt värdefullt när företag så som Magasin Dagg hjälper till och ser andra värden, medmänskliga och hållbara värden och inte bara arbetar för egen vinning. Det ger hopp om en positiv utveckling och ökar tron på framtiden säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare på Loza Foundation. 

Stort tack Magasin Dagg för det fina reportaget. Vi ser verkligen fram emot nästa artikel som kommer handla om Loza Foundations arbete för Europas mest utsatta människor och brott mot mänskliga rättigheter.  De andra reportaget i Magasin Dagg kommer ut i april. 

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets