Akut hjälp till utsatta i coronakrisen – nu behövs stödpaket till Nordmakedonien

Loza Foundation växlar fokus mot Covid-19-epidemins effekter och startar nu en stödinsamling för att kunna genomföra akuta hjälpinsatser riktade till de mest utsatta grupperna i Nordmakedonien. Fattiga och sjuka har drabbats hårdast av krisen.

– Nu är behovet av hjälp mer akut än någonsin, säger Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare på Loza Foundation.

Covid-19 fortsätter att hålla ett hårt grepp om Europa, så även i Nordmakedonien. Som en åtgärd för att stoppa vidare virusspridning har landet bland annat stängt ner skolorna. Åtgärderna slår extra hårt mot de fattigaste.

På grund av den rådande situationen har Loza Foundation därför valt att tillsammans med den lokala organisationen Dendo Vas och kommunen Suto Orizari i Skopje genomföra en stödinsats för ett av Europas största romska getton.

– Det här är människor som försörjer sig för dagen genom att tigga, samla plast och metall eller plocka skräp. Det är i skolan barnen lär sig hygien och fungera i vardagen oavsett hemförhållande. När skolorna stänger försvinner därför en del av tryggheten för barnen och deras familjer.

I dagsläget ska insamlingen hjälpa 80 familjer med akuta behov. Stödpaketen kommer innehålla mat i form av konserver och ris samt hygienprodukter som tvål och schampo. Inledningsvis behöver Loza Foundation samla in 60 000 kr till stödpaket som ska delas ut de kommande två månaderna.

– I kristider är det extra viktigt att vi ställer upp för de fattigaste och mest utsatta grupperna. Tack vare Dendo Vas kommer vi kunna dela ut krispaketen direkt i Suto Orizari. Vi kommer sedan rikta oss till områdena Prilep och Bitola som också behöver hjälp. Vårt arbete måste fortsätta, säger Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare på Loza Foundation.

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets