”Vi vill bidra till en positiv förändring”

Makedoniska Riksförbundet stöder Loza Foundation:

Nu uppmanar Makedoniska Riksförbundet sina drygt 3 000 medlemmar att stötta Loza Foundation. I ett meddelande understryker riksförbundet hur viktigt det är att stå bakom arbetet för en rättvis och demokratisk utveckling i landet.

– Vi är tacksamma för supporten. Förhoppningen är att nå ut till alla makedoniska föreningar i Sverige och få en dialog om hur vi kan samarbeta, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

Att svenskar med rötter i Makedonien står bakom Loza Foundations arbete är viktigt, tycker Sabina Grubbeson.

– De som fortfarande har släkt i Makedonien åker ofta dit en eller flera gånger om året och är betydelsefulla röster för utvecklingen i sitt ursprungsland. Genom att prata med släkt och vänner om problemen kan det bidra till att gamla mönster förändras och att man bryter stigman, säger hon.

– I Sverige är demokrati och människors rättigheter en självklarhet. Vi måste vara en förebild och vägvisare för andra länder så att de utvecklas i rätt riktning.

Ivica Celikovic är sekreterare för Makedoniska Riksförbundet. Han tror att Loza Foundation kan betyda mycket för utsatta människor i Makedonien.

– Det finns stora behov i landet när det gäller fattigdomsbekämpning. Eftersom Loza Foundation planerar att genomföra olika projekt på plats vill vi gärna stötta deras ansträngningar. Vi hoppas att viljan till positiv förändring sprids och att till exempel barn och sjuka som befinner sig på samhällets utkanter får det lite bättre, säger Ivica Celikovic.

Sabina Grubbeson ser fram mot att fler människor får lära sig mer om Loza.

– Det är otroligt viktigt att få kontakt med människor som vill se en positiv utveckling i landet. Om vi alla hjälper till kan systemet förändras!

Följ oss på Twitter

Last Tweets