”Våra insatser måste gå till det som är viktigast”

Loza Foundation medverkar i EU-projekt för funktionshindrade i Makedonien:

Under en veckas tid ska Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation, medverka i ett EU-finansierat projekt i Makedonien om att förbättra situationen för funktionshindrade. Ett arbete som ska mynna ut i personliga behovsrapporter för människorna på institutionen i Demir Kapija.

Det här hjälper oss att förstå hur vi på bästa sätt kan göra mest skillnad och sedan göra det, säger Sabina Grubbeson.

Lördagen 28 oktober åker Sabina Grubbeson till Makedonien tillsammans med nya medarbetaren Dragana Stefanovska. De ska medverka på ett veckolångt EU-finansierat camp tillsammans med forskare och experter och ta fram personliga behovsrapporter för de funktionshindrade barn och vuxna som bor på institutionen i Demir Kapija, Loza Foundations första hjälpprojekt.

Det här ger oss en djupare insikt och större kunskap om problematiken. Vi vill säkerställa att vårt stöd bidrar till bestående förbättringar, säger Sabina Grubbeson.

Vito Flaker och Vlado Krstovski håller i camp SIDK (Special Institution Demir Kapija). Vito Flaker är forskare och professor vid University of Ljubljana med 35 års erfarenhet av att utveckla social trygghet för funktionshindrade. Han har också varit rådgivare åt Loza Foundation när det gäller hur man ska hjälpa människorna på institutionen i Demir Kapija på bästa sätt. Vlado Krstovski är organisationsledare för Poraka org i Makedonien, som arbetar med att utveckla mindre gruppboenden för funktionshindrade.

Vi vill stötta deras arbete att flytta ut människor från den här sortens stora institutioner till mindre gruppboenden. Dessutom vill vi utveckla begreppet personlig assistans i Makedonien som, förutom att skapa förutsättningar för funktionshindrade att fungera i samhället, skapar arbetstillfällen, säger Sabina Grubbeson.

Hon hoppas att det här ska leda till att människorna i Demir Kapija ska inkluderas i samhället och ges samma rättigheter som alla andra.

När man ger bistånd slår det ibland tillbaka på de svagaste för att man inte talat med användarna utan förutsätter att man vet deras bästa. Vi vill säkerställa att våra insatser går till det som är bäst för individen. Att människorna på institutionen i Demir Kapija ska få sina mänskliga rättigheter till hälsa, trygghet och en meningsfull tillvaro.

Följ oss på Twitter

Last Tweets