Ny insamlingsstiftelse hjälper utsatta i Europas bortglömda länder

”Vi vill vara en röst för de som inte hörs, i länder många inte känner till” – Sabina Grubbeson, initiativtagare Loza Foundation

Loza betyder familjeträd på makedonska. Det är också namnet på den stiftelse som Sabina Grubbeson från Varberg grundat och lanserar nu 1 juli i år, med syfte att hjälpa utsatta människor i Europas fattigaste länder.

– Vi som grannländer måste ta ett större ansvar. Vi är alla en del av den europeiska familjen och med Loza Foundation vill jag erbjuda ett konkret sätt för både företag och privatpersoner att engagera sig, säger Sabina Grubbeson. 

Från och med 1 juli 2017 kommer Loza Foundation att börja kampen för människor som har det extra svårt i Europas fattigaste länder, där arbetslösheten är hög, lönerna extremt låga och det sociala skyddsnätet för de svagaste under all kritik.

– Många har uppfattningen att Europa är rikt, att det inte finns mycket fattigdom här. Det stämmer såklart inte och i de fattigaste europeiska länderna lever många människor under hemska förhållanden. Både länder och människor är som bortglömda fläckar på kartan, säger Sabina Grubbeson.

Under besök på olika institutioner i Makedonien blev det tydligt för henne hur utsatta människorna är. Landet ligger i botten på FN:s Human Development Index tillsammans med bland andra Moldavien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo.

– Man ser få eller nästan inga initiativ från biståndsorganisationer till Makedonien, trots att behovet av ekonomisk hjälp är enormt. Loza Foundation kommer att fokusera på praktisk hjälp till funktionshindrade barn och vuxna, fysiskt och psykiskt sjuka samt kvinnor som lever extra utsatt.

Biståndsarbetet kommer att utgöras av konkreta projekt på plats i länderna. Det kan handla om allt från att ge tillgång till värme till funktionshindrade, laga ett avlopp på ett barnhem eller till att ge tandläkarvård och terapeutiskt stöd där det behövs.

– Ju fattigare ett land blir, ju oroligare blir människor där. För mig var det självklart att börja vårt arbete i just Makedonien där jag har ett ursprung och lättare kunde bygga ett nätverk. Landet är väldigt oroligt idag och det behövs hjälp för att skapa en bättre balans.

Känslan av att vilja göra något för Makedonien och människorna där växte mer och mer hos Sabina. Ur detta föddes tanken på en organisation som skulle kunna hjälpa och stötta de länder i Europa som har det svårt. Namnet Loza har dessutom en direkt koppling till Sabina själv.

– Min farmor Loza kom från södra Makedonien. Jag hälsade på henne när jag var tonåring, men efter de Jugoslaviska krigen tappade vi kontakten. Det är först på senare tid som jag har rest tillbaka och tagit upp kontakten med landet och människorna på nytt. Det var där och då mitt initiativ till Loza Foundation föddes.

Den 1 juli är det officiella startdatumet för Loza Foundation. I dag har stiftelsen fyra styrelsemedlemmar och kommer att vara beroende av finansiering av såväl företag som privatpersoner.

– Att starta stiftelsen har varit en lång process för att få allt på plats. Det har varit en lång resa med alla myndigheter och kontrollinstanser för att starta en sådan här organisation, och det är ju inte det man vill hålla på med. Nu ser vi fram emot det mer praktiska arbetet! säger Sabina Grubbeson.

Det första projektet är Demir Kapija, en institution i en liten by i Makedonien, där omkring 230 fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn och vuxna lever.

– Det är en stor institution med många avdelningar och mycket personal, men med väldigt få resurser. Jag har varit där vid tre tillfällen för att bygga en stark relation med dem. Nu senast var jag där i fem dagar tillsammans med en fotograf, för att dokumentera och ta fram underlag. Förhoppningsvis kan vi göra insatser där redan i höst. Det första vi behöver hjälpa till med är medicinsk utrustning och mest akut behöver man en fungerande inhalator.

– Jag har besökt flera verksamheter och ett annat projekt som är intressant är en kvinna som startat och driver en form av kvinnojour i Tetovo, helt på egen hand utan hjälp av staten. Där finns ett femtiotal kvinnor som flytt från våld i nära relationer och som inte kan försörja sig. Där skulle vi vilja vara med och bygga upp verksamheten, säger Sabina Grubbeson.

Bild: Joakim Roos

Följ oss på Twitter

Last Tweets