Nu flyttar 15 personer ut från institutionen i Demir Kapija

Ända sedan Loza Foundations grundare Sabina Grubbeson besökte institutionen i Demir Kapija, Nordmakedonien, år 2016 och avslöjade förhållanden värre än vad de flesta människor kan föreställa sig, har målbilden för Sabina varit glasklar: alla boende ska få värdiga levnadsförhållanden. Nu, fem år senare, kan de första funktionshindrade personerna, med Lozas hjälp flytta till nybyggda gruppboenden där de kan börja nya liv under bättre förhållanden; i frihet, med värdighet och med respekt för deras personliga integritet.

– Även om Loza under de senaste åren har gjort allt vi kunnat för att förbättra levnadsförhållandena på institutionen i Demir Kapija är det fortfarande en oacceptabel miljö för människor att leva i. Att flera av de boende nu kan flytta till ett riktigt hem är fantastiskt och ett resultat av hårt arbete från alla som varit med i projektet, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare i Loza Foundation.

Det bor idag knappt 200 människor på institutionen i Demir Kapija. Innan Loza Foundations projekt är slutfört är planen att samtliga ska ha flyttat till gruppboenden, byggda enligt den svenska modellen, med fem till sex boende per hus och där utbildad stödpersonal finns på plats. Planen är att bygga ytterligare sju boenden under det närmaste året och att ytterligare 35 personer ska kunna flytta ut från institutionen under 2022.

– Alla har rätt till ett hem. Demir Kapija har i media beskrivits som skräckinstitutionen och där har funktionshindrade människor med varierande fysiska och psykiska behov förvarats under fruktansvärda förhållanden, i många fall sedan de var barn.

Projektet drivs av Loza Foundation med insamlade medel samt bidrag från EU, inom ramarna för det projekt som ska verka för att hjälpa blivande medlemsstater att uppfylla krav på mänskliga rättigheter.

– Tack vare Lozas arbete med opinionsbildning och lokal påverkan har vi lyckats påverka, både på central EU-nivå och lokalt. Nordmakedonien har stiftat nya lagar, till exempel finns nu rättigheten till personlig assistans. Vi förlitar oss till stor del på insamlade medel och på den kommande välgörenhetsgalan på Varbergs Stadshotell 6 december hoppas vi både kunna samla in mer till projektet och sprida budskapet om hur privatpersoner och företag kan hjälpa oss att ge de boende på Demir Kapija ett värdigt liv.

Ett ögonblick av djupaste tacksamhet och glädje. En av de boende kysser Sabina Grubbesons hand. Foto: Dare Dimov

Efter att de boende på institutionen levt större delen av livet där är många i mycket dåligt skick och behöver både fysisk och psykisk rehabilitering när de har flyttat till sina nya hem.

– Många av dessa människor minns inget annat än livet innanför murarna så även när förhållandena de facto blir bättre kan förändringen upplevas som ett trauma. Arbetet med att förbereda de boende för flytten påbörjas långt innan de flyttar och fortsätter sedan när de har landat i sina nya boenden.  Vi ser redan nu att omställningen kommer att leda till andra behov av stöd och vi arbetar kontinuerligt för att samla in medel för att täcka även detta, säger Sabina.

Sabina grundade Loza Foundation på grund av det hon såg när hon första gången besökte Demir Kapija år 2016. Bilderna och reportagen avslöjade brott mot mänskliga rättigheter som hade försiggått obemärkt, mitt i Europa, för alla hjälporganisationer och utan att de lokala myndigheterna larmade eller att EU uppmärksammat det. Både Göteborgsposten och TV4 gjorde tack vare Lozas publicitetsdrivande åtgärder uppmärksammade reportage.

– Institutionen i Demir Kapija har av globala hjälporganisationer kallats för en av Europas värsta institutioner. Flera internationella organisationer som arbetar med barnrättsfrågor har varit involverade i att flytta ut minderåriga från institutioner men få arbetar med funktionshindrades rättigheter oavsett ålder. Loza grundades för att bli en plattform för hjälp till människor med funktionshinder och andra utsatta i Europas fattigaste länder, idag är organisationen verksam främst i Nordmakedonien, berättar Sabina.

De senaste två åren har projektet påverkats av coronapandemin. Det har varit svårt att genomföra åtgärderna i den takt man önskat och de många förseningarna har varit frustrerande.

– Nu äntligen har vi nått den första etappen och det gav en enorm glädje och tillfredsställelse att vara med när de första människorna fick flytta till sina nya hem. Det är en dag jag väntat på ända sedan jag grundade organisation Loza Foundation och som de boende på Demir Kapija har väntat på större delen av deras liv, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare i Loza Foundation.

Känslosam reaktion när personalen visar den 45-årige mannen de första alldeles egna kläder han någonsin ägt. Foto: Dare Dimov

 

 

Det nya huset, som nu blir hem åt fem personer som bott i princip hela sina liv på institutionen Demir Kapija. Foto: Dare Dimov.

 

 

Följ oss på Twitter

Last Tweets