Loza Foundations arbete ger resultat: EU ställer krav på funktionshindrades rättigheter

Tack vare Loza Foundation har EU tagit ett nytt beslut där de kräver att Nordmakedonien, och övriga kandidatländer, lägger ner alla institutioner för funktionshindrade.

– EU-parlamentarikern David Lega, som varit med och tagit fram de nya kraven, har tackat för vårt arbete som gjort detta möjligt, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

Varje år utvärderas länderna som vill bli medlemmar i EU. Nu har EU-parlamentet röstat igenom ett så kallat betänkande för Nordmakedonien, Albanien, Kosovo och Serbien som de måste följa om de vill bli accepterade. Betänkandet innehåller bland annat en ny, mycket tydlig, paragraf om hur man ska förbättra situationen för funktionshindrade.

– Beslutet är bra, vi måste sätta krav på att funktionshindrade ges värdiga levnadsförhållanden och att de som har det sämst prioriteras, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare för Loza Foundation.

Den nya handlingsplanen ställer bland annat krav på att avveckla institutioner för funktionshindrade. Som Loza Foundations hjälpprojekt i Nordmakedonien, Special Institution Demir Kapija, där omkring 200 människor lever under mycket svåra förhållanden. För drygt två år sedan bjöd Loza Foundation med EU-parlamentarikern David Lega till institutionen, för att visa hur människorna där har det. Vid detta besök gavs den officiella, friserade versionen. Institutionen hade städat, delat ut kläder och skor till de boende och ordnat dubbel bemanning.

– Det var inte i närheten av hur det ser ut i vanliga fall. Och jag kan misstänka att landets egna beslutsfattare kanske inte heller sett den misär som råder i verkligheten, eller iallafall inte prioriterat att göra något åt den, säger Sabina Grubbeson.

Hon har gjort flertalet oannonserade besök på Institutionen i Demir Kapija genom åren.

Några månader innan David Legas besök tog Sabina med ett reportageteam från Göteborgs-Posten, till institutionen utan att meddela sitt besök.

– Jag ville visa verkligheten och inte möjliggöra något tillrättalagt där man gömmer vanvård och brott mot mänskliga rättigheter, säger Sabina Grubbeson.

Misären på Demir Kapija skakade om både GP:s läsare och David Lega. Upplevelserna ligger till grund för den nya paragrafen som han tagit fram och själv kallar ”en enorm markering”. En markering som inte varit möjlig utan Loza Foundations verksamhet.

– David ringde häromdagen och tackade för vårt arbete som gjort det möjligt för honom att ta fram det här betänkandet som sätter högre krav på kandidatländerna Albanien, Kosovo och Serbien, och inte minst Nordmakedonien, säger Sabina Grubbeson.

Sedan Sabina startade Loza Foundation, och kampen för Europas mest utsatta, för fyra år sedan har organisationen tagit många risker för att få Nordmakedonien och EU att agera och reagera.

– Vid några tillfällen har vårt opinionsbildande arbete fått konsekvenser. Under David Legas besök fick vi kritik för att vi synliggjorde de förhållanden som råder och att vi inte respekterar Nordmakedoniens lagar och regler om sekretess för människor på statliga institutioner. Men när det gäller brott mot mänskliga rättigheter behöver man agera utifrån internationella rättigheter och rapportera om förhållanden som är oacceptabla, säger Sabina Grubbeson.

Hon tycker att EU:s nya beslut är bra och hoppas att det ska hjälpa landet att utvecklas till ett demokratiskt och hållbart samhälle där alla människor kan vara trygga.

– Jag är mycket tacksam över EU:s nya krav som gör att man måste prioritera konkreta insatser för människor med funktionshinder. Det här är samhällets svagaste som gång på gång hamnat sist i prioriteringsordningen. Nu hoppas vi att det ska förändras.

Loza Foundations arbete med att slussa ut människor från institutionen i Demir Kapija och in på mindre gruppboenden har pågått under flera år.

– Vi gör framsteg, även om det kan vara turbulent emellanåt. Men det är svårt att göra en så stor förändring i ett land där funktionshindrade aldrig varit synliga tidigare. Det gäller inte bara att flytta dem till bättre levnadshållanden utan också att öka kunskap och förståelse för människor som ser annorlunda ut och bryta ner motståndet i samhället.

I juni i år är tanken att de första utflyttningarna från Demir Kapija ska påbörjas. Pandemin har försenat projektet med några månader, men följer ändå planen. I vintras bröt covid-19 ut på institutionen och många bland både personal och boende blev sjuka.

– Under det senaste halvåret har vi stöttat institutionen med extra personal eftersom arbetsförhållandena ställer hårdare krav på dem och klimatet på institutionen har försämrats avsevärt, säger Sabina.

Tyvärr har också pandemin inneburit att Loza Foundations egna intäkter minskat drastiskt. På grund av inställda föreläsningar och event har det varit svårare att nå ut till företag och privatpersoner.

– Det är oroväckande med tanke på att vår verksamhet just nu gör konkreta insatser och medverkar till den positiva utvecklingen. Att vi får ekonomiskt stöd är helt avgörande så att vi kan fortsätta och slutföra det arbete som vi påbörjat, säger Sabina.

Under resorna till Demir Kapija, och många andra institutioner, har Sabina utvecklat relationer till människor som tvingas leva i institutionellt förvar under mycket svåra förhållanden. Det gör att hon inte kommer att ge upp förrän de har fått ett liv i trygghet med mänskliga levnadsvillkor.

– Man kan inte bara ge upp och lämna människor i en sådan misär.  Människor som utsatts för vanvård och försummelse under större delen av sitt liv riskerar att lämnas kvar i ett livslångt lidande. Ingen människa ska behöva ha det så.

– Men det är inte något man kan göra ensam, det krävs att alla människor och länder står bakom den utvecklingen. Vi måste hjälpas åt.

 

Paragraf 36: Europaparlamentet uppmanar det nationella samordningsorganet för genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att systematiskt samarbeta med organisationer till stöd för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet understryker behovet av ytterligare avinstitutionalisering och upphävande av bestämmelser som tillåter ofrivilligt frihetsberövande. Parlamentet betonar behovet av adekvata resurser och lämplig infrastruktur för att uppnå det sociala skydd som krävs och säkerställa anständiga levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet välkomnar den nationella handlingsplanen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och gläder sig över att det nationella samordningsorganet för genomförandet av konventionen sammanträder regelbundet.

Lozas nya hjälpprojekt: 17-åriga Lirija ger upp allt för sin blinda mamma

I ett skjul i utkanten av staden Shutka i Nordmakedonien bor 17-åriga Lirija med sin blinda mamma Saadet. Skjulet består av ett rum som fungerar både som sovrum, kök och badrum. Någon toalett finns inte och varje gång det regnar svämmar hela skjulet över. Lirija har nästan inga tänder kvar och hon blir utfryst i skolan, en skola hon inte längre kan gå till eftersom hon måste samla metall och plast för att hon och hennes mamma ska överleva.

För ett år sedan träffade Lirija Loza Foundations grundare Sabina Grubbeson som var i landet för att besöka socialt utsatta områden. Lirija började berätta om sitt och mammans liv och att varje dag handlar om att överleva.

– Det var omöjligt för mig att höra Lirijas historia och inte göra något för att hjälpa dem, de lever under omänskliga förhållanden som ingen människa ska behöva utstå. De har inte ens möjlighet till sömn och hygien, det är saker som en människa måste ha för att ens börja försöka ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär, säger Sabina Grubbeson.

Lirija och Saadet bodde tidigare i ett hus tillsammans med morföräldrarna men de dog och huset rasade samman. Lirija har inte gått i skolan på länge och familjen får inga bidrag. Hon säger att de länge levt i konstant stress över mat, hälsa och tak över huvudet.

”Vi lever en dag i taget. Människorna som lever här är alla fattiga, vi försöker hjälpa varandra ibland men oftast måste alla fokusera på att överleva själva. Det blev svårare för oss när min mamma började tappa synen, idag är hon 99 procent blind och kan inte arbeta alls”, berättar Lirija.

Från augusti 2020 började Loza Foundation tillsammans med den icke-statliga organisationen Dendo Vas att återställa det hus som tidigare raserat. Nytt tak, nya dörrar och fönster samt en toalett som kommer göra en enorm skillnad för familjens hälsa och hygien. Loza Foundation stöttade också familjen med volontärer som följde med Lirija till tandläkaren som återställde hennes bortfrätta tänder.

Den 20 oktober gick Lirija tillbaka till skolan med support från Dendo Vas som hjälpt till med registreringen, och i början av november kommer Lirija och hennes mamma kunna flytta in i sitt nya hus. Hjälpinsatsen är också startskottet för det nya projektet och mentorskapsprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom som Loza Foundation och Dendo Vas nu startar upp. Ett pilotprojekt som kommer pågå under två års tid.

Åtta familjer ingår i projektet under det första året. Syftet är att förbättra deras levnadsförhållanden genom att tillhandahålla både direkt stöd i form av exempelvis husreparationer samt kunskap och utbildning så att familjerna ska kunna försörja sig och barnen ska ha de förutsättningar som krävs för att gå i skolan.

– Målet med projektet är att skapa rimliga levnadsförhållanden för familjerna och fungera som en mentor för inkludering i skola och arbetsliv. I möten med familjerna känner jag att vi väcker en viljekraft och ett hopp som de länge saknat. Vi kommer göra allt för att bistå med det som krävs för att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär, säger Sabina Grubbeson.

Världsbanken definierar extrem fattigdom som köpkraft på mindre än 18 kr per dag för en person. De barnfamiljer som ingår i projektet har en köpkraft på omkring fem kronor per dag. I flera av familjerna finns även sjukdom, funktionshinder, särskilt utsatta barn och hemlöshet. Som en följd av corona-pandemin höjde Världsbanken nyligen prognosen för extrem fattigdom, och i somras meddelade FN i en rapport att antalet extremt fattiga ökar för första gången på 22 år.

– Det visar än mer på det akuta läget och hur viktiga den här typen av projekt är. Jag är övertygad om att vi kan bidra till livsavgörande och bestående resultat för de här familjernas framtid, precis som för Lirija och Saadet. Det vi behöver nu är stöd i form av pengar, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

Lirija och Saadet kommer fortsätta ingå i projektets mentorprogram där dom bland annat kommer få lära sig hushållsekonomi. Lirija har för första gången på länge en positiv syn på framtiden.

”Jag och min mamma är så glada att vi fått den här hjälpen, vi är inte lika stressande längre och tror på framtiden. Mitt enda mål är nu att klara skolan så att jag kan börja arbeta och bli en självständig person så jag kan försörja både mig själv och min mamma.”

Trots att livet gett henne en minst sagt utmanande start, ser hon också andras behov och gläds med dem.

“Jag ser de andra fattiga barnen här som Loza ska hjälpa nu och är så glad för dem. Tänk att fler ska få den hjälp som jag och min mamma fått”, berättar Lirija.

Första stödpaketen till utsatta i coronakrisen utdelade

Krisinsatserna från Loza Foundation har nått Nordmakedonien. I fredags anlände de första stödpaketen med mat och hygienprodukter till utsatta familjer som drabbats i covid-19:s spår. Nu hoppas Loza Foundation att organisationens insamling ska kunna hjälpa fler.

I slutet av mars riktade Loza Foundation fokus mot en ny mottagargrupp. På grund av den rådande coronapandemin valde organisation att starta en insamling till stöd för de fattigaste familjerna i den Nordmakedonska kommunen Suto Orizari, ofta kallat Shutka.

Målet var att snabbt kunna genomföra direkta och effektiva insatser och tillsammans med den lokala organisationen Dendo Vas täcka de mest grundläggande, akuta behoven som uppstått i samband med covid-19:s utbredning.

Stödpaketen innefattar bland annat mat som konserver och ris samt hygienprodukter som tvål och schampo, insamlingen kommer hjälpa 80 av de fattigaste familjerna de kommande två månaderna.

Under fredagen 20 april levererades de första stödpaketen.

– Det känns bra att våra insatser gör skillnad och Dendo Vas har gjort ett fantastiskt arbete i Suto Orizari. Samtidigt finns det fortfarande många fler familjer i områden som Prilep och Bitola som har en liknande situation. I kristider är det extra viktigt att alla ställer upp för de fattigaste och mest utsatta grupperna, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare på Loza Foundation.

Läs mer: Akut hjälp till utsatta i Coronakrisen – nu behövs stödpaket till Nordmakedonien

Samtidigt fortsätter Loza Foundations arbete för att förbättra levnadsförhållandena för de funktionshindrade som lever på Special Institution i Demir Kapija där de ska flytta ut till mer humana boenden.

– Även om coronakrisen försvårar vårt arbete och ställer högre krav då detta handlar om människor i den absoluta riskgruppen så måste vårt arbete fortsätta, nu är detta viktigare än någonsin.

Under rådande förhållanden med inställda event och föreläsningar är ett långsiktigt stöd från allmänheten avgörande och Loza Foundation vädjar nu till företag och privatpersoner att bidra för ett fortsatt arbete som hjälper de svagaste och mest utsatta grupperna i Europa.

Cycle4Europe verkar för social hållbar utveckling: ”Vi vill hjälpa de mest utsatta människorna”

Fler barnhem, en dräglig tillvaro för funktionsnedsatta och resurser till kvinnor som lider i Balkankrigets spår. Men framförallt möjligheten att uppmärksamma Europas mest utsatta och ge dem en framtid utan stigmatisering. Det är anledningen till att ett gäng cyklister väljer att ta sig 250 mil från Skopje i Nordmakedonien till Varberg i Sverige i välgörenhetseventet Cycle4Europe.

– I slutändan handlar det här om att skapa humana levnadsförhållanden och förhindra onödigt lidande, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation som är initiativtagare till Cycle4Europe.

Den 5 september ställer sig cyklister på startlinjen i Skopje i Nordmakedonien, redo att ta sig de 250 milen till Västsverige och Varberg. Resan är en del av välgörenhetseventet Cycle4Europe som arrangeras av Loza Foundation och företaget BEWiSynbra till förmån för utsatta människor i Europas fyra fattigaste länder, enligt FN:s human development index, Nordmakedonien, Kosovo, Moldavien samt Bosnien & Hercegovina.

Sabina Grubbeson är grundare av Loza Foundation och initiativtagare till Cycle4Europe.

– Förhoppningen är att insamlingen ska leda till att barn och vuxna ska slippa gå på gatan. Att de ska undvika den kriminella banan. Och att de ska kunna klä sig varmt och ha skor på fötterna. Många glömmer att det finns extrem fattigdom inom cykelavstånd här i Europa. Man behöver inte åka till andra världsdelar för att stöta på misär.

Läs mer: Jonas Colting cyklar genom Europas fattigaste länder för utsatta människors rättigheter

Sabina Grubbeson pekar på att invånarna i regionen saknar duglig vård, utbildning och ekonomiska förutsättningar. Och då personer med funktionsnedsättning ofta inte är berättigade till statligt stöd tvingas familjer skicka sina barn till institutioner med inhumana förhållanden.

– Livet på institution kan man likna med mänsklig förvaring. Barn och vuxna får inte komma ut. De får ingen skolgång. Och i vissa fall lämnas de inlåsta liggande i sin egen avföring. Många lever under fruktansvärda förhållanden, säger Sabina Grubbeson.

Projektet Cycle4Europe blev verklighet när norska företaget BEWiSynbra uppmärksammade Loza Foundations arbete för social hållbar utveckling. I rollen som huvudsponsor står BEWiSynbra för följebilar, omkostnader samt cyklisternas logi och resekostnader.

– Då BEWiSynbra står för samtliga kostnader betyder det att övrig sponsring går rakt in i verksamheten och vårt arbete. Jag är oerhört tacksam för allt de gör.

Till exempel motsvarar 1 000 kronor ett barns årskonsumtion av kläder, skor och aktiviteter som motverkar utanförskap.Förutom att resurser från Cycle4Europe bidrar till kortsiktiga materiella lösningar, ser Sabina Grubbeson också nu att Loza Foundations arbete leder till förbättringar i regionen på sikt.

– Vi arbetar för att hjälpa människor som står utanför samhället. Genom Cycle4Europe kommer vi både att kunna synliggöra dem och samtidigt hjälpa till att stärka deras självförtroende.

Läs mer om Cycle4Europe och hur du kan hjälpa till.

Följ oss på Twitter

Last Tweets