Institution för funktionshindrade får extra stöd i coronapandemin

Europas mest utsatta människor har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Nu gör Loza Foundation extra insatser för att mildra konsekvenserna för de boende på institutionen i Demir Kapija i Nordmakedonien, både inom ramen för det pågående EU-projektet och med extra stödinsatser.

– Vi har under sommaren styrt om en del av projektresurserna till att finansiera skyddsutrustning, men personalen som arbetar där är utarbetade och flera är sjukskrivna. Därför gör vi nu en parallell insats för att bistå med extra stödpersonal för att avlasta personalen och öka kvaliteten på vården, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

I bilden:  Svetlana Petrovska executive director CeProSARD och Aleksandra Velkovska direktör Special Institution Demir Kapija.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för både de människor som bor på institutionen i Demir  Kapija och personalen som arbetar där. EU-projektet Timor som under tre års tid ska flytta ut människor med funktionshinder till värdiga och samhällsbaserade förhållanden fortsätter hittills enligt plan, men det behövs ytterligare insatser.

– Flera av de som bor på Special Institution i Demir Kapija tillhör en mycket hög riskgrupp med underliggande lungsjukdomar vilket ställer krav på nya arbetsrutiner i samband med coronapandemin. Personalen har alltså mycket utmanande arbetsförhållanden, dessutom har några tagits ur tjänst på grund av deras underliggande sjukdomar.

Läs också: Loza Foundation beviljade EU-medel – boende på Demir Kapija får flytta ut

Stödpersonalen som nu rekryteras är nödvändiga för att avlasta befintliga medarbetare och öka kvaliteten på vården som helhet. Loza Foundation går därför in med extra stöd som ska bekosta tre stödtjänster under tre månader.

– Att bli månadsgivare till Loza Foundation eller att bidra med en enskild gåva hjälper både de boende på institutionen och bidrar även till att EU-projektet Timor kan fortlöpa enligt plan.

Loza Foundation verkar för att hjälpa de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder – det glömda Europa. Genom bidrag från både privatpersoner och företag genomförs konkreta projekt på plats.

 

Om EU-projektet Timor

TIMOR står för Together for Introduction of More Opportunities and Respect och ska under tre års tid flytta ut människor med funktionshinder till värdiga förhållanden i samhällsbaserade gruppbostäder, utbilda personliga assistenter och öka medvetenheten i samhället om människor med funktionshinder genom kunskap för att förebygga fördomar och motstånd.

Nu renoveras institutionen Demir Kapija i Nordmakedonien

Loza Foundations arbete och GP:s reportage blev en ögonöppnare för socialministern.

Reportageresan till institutionen Demir Kapija i Nordmakedonien, som blev en artikelserie i Göteborgs-Posten, belyste undermåliga förhållanden och väckte starka reaktioner. Bland annat hos landets statliga myndigheter, som nu beslutat att institutionen ska rustas upp med omedelbar verkan.

– Det här är en bekräftelse på att vårt arbete verkligen gör skillnad, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

I januari 2019 reste Sabina Grubbeson till Nordmakedonien tillsammans med ett reportageteam från Göteborgs-Posten för att berätta om den ofattbara misär som de funktionsnedsatta människorna på institutionen i Demir Kapija lever i. Resultatet, artikelserien ”Här bor Europas svagaste i misär”, har fått mycket uppmärksamhet, bland annat är det nominerat till Wendelapriset 2019 som årets bästa socialreportage.

Nu har även landets statliga myndigheter reagerat. Socialminister Mila Carovska säger till GP att artikelserien blev en ögonöppnare och att man genast ska renovera institutionens toaletter och trasiga golv, installera fungerande belysning samt reparera inner- och ytterväggar.

För Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation, innebär beskedet en stor lättnad.

– Det här kommer att förbättra människornas livssituation avsevärt. Tidigare har det varit svårt för oss att hjälpa till eftersom det varit ett så omfattande behov och vi inte fått tillstånd att renovera. Det här blir ett andrum där de mest akuta behoven tillgodoses, säger hon.

Läs mer: Artikelserie om Loza Foundation och det glömda Europa i Göteborgs-Posten

Avsaknaden av fungerande toaletter har inneburit att de boende på institutionen gjort sina behov direkt på golvet, i sovrum och trapphus.

– Att man nu gör en renovering av golv, väggar, dörrar och fönster ger bättre möjligheter att hålla rent, man slipper konstant drag och värmen kan hållas kvar i huset under vintern. Att säkra elinstallationerna och få fungerande belysning blir en väsentlig förbättrad situation för både boende och personal. Tidigare har det brunnit i taket och vattnet har läckt in i elledningar och runnit rakt ner i proppskåpet.

Renoveringen beräknas vara klar i höst.

– Det här ger oss nya förutsättningar där vi kan förse de boende med kläder och hygienartiklar i en miljö där det vi skänker blir hållbart och fungerar. Att institutionen rustas upp påverkar naturligtvis även personalen positivt och ger dem möjlighet att arbeta under schystare förhållanden, vilket i sin tur ger ringar på vattnet till både omvårdnad och bemötande av de boende, säger Sabina Grubbeson.

Om ett par veckor planerar Loza Foundation att leverera personliftar till institutionen i Demir Kapija. Idag krävs det två, ibland tre, personer för att lyfta upp människor ur sängarna. Det gör att många av dem som bor på institutionen aldrig tidigare kommit upp ur sängen.

– Vi vill få det att fungera så att människor, trots funktionshinder, ska vara fria. Jag har ifrågasatt varför staten inte förser institutionen med liftar, men inte fått svar. Troligtvis ligger problemet i att beslut om ett sådant inköp ligger mellan två ministerier, socialministeriet och ministeriet för hälsa och sjukvård, och att ingen rutit till om det här behovet. Många gånger ligger nog problemet just där, att någon måste försvara de rättigheter man har som människa, och se behoven som finns hos de som inte kan försvara sig själva.

Läs mer: Tack för all hjälp till Demir Kapija i Makedonien, alla boende fick varsin ny pyjamas!

Man ska också avsätta ett eller två rum till så kallade sinnesrum med fokus på rehabilitering.

– Det finns ett stort behov, både hos de boende och hos personalen, att ha något att hänga upp dagen på, att göra något tillsammans som inspirerar till ett varmt bemötande. Min förhoppning är att det kommer dra med sig positivitet och inspiration.

Renoveringen av institutionen i Demir Kapija ger ett fantastiskt läge till att förbättra förhållandena för de boende redan i år, samtidigt behövs fler donationer till Loza Foundation för att alla ska få den hjälp de behöver.

– Vi är helt beroende av bidrag för att fortsätta vårt arbete. Därför vill jag uppmana alla, såväl privatpersoner som företag, att bli månadsgivare. En mindre summa pengar varje månad kanske inte märks för oss här hemma, men för en människa i Nordmakedonien innebär det en enorm skillnad, säger Sabina Grubbeson.

Beskedet om renoveringen i Demir Kapija ger förnyad kraft och energi till Loza Foundation att arbeta vidare med att uppmärksamma mänskliga rättigheter på institutioner och barnhem runt om i Nordmakedonien, Bosnien och andra länder i Europa.

– Det här bevisar att det går att förändra genom opinion och stärker tron på att vi alla kan påverka och förbättra livet för människor om vi gör det tillsammans. En eloge till reporter Evalis Björk och fotograf Robin Aron på GP som förmedlade människornas situation i Demir Kapija med sådan inlevelse och empati och höjde rösten för de som inte har någon.

Institutionen Demir Kapija i Nordmakedonien
Smutsig toalett, som är ur funktion, men rummet används av de boende fortfarande.
Specialinstitutet Demir Kapija i Makedonien.

Följ oss på Twitter

Last Tweets