Gåva Företag – 5000 SEK

5,000 kr

Med 5000 kr stöttar du 5 barn i ett av Europas fattigaste länder under 1 års tid.

Med varma kläder och skor under vintern och ett alternativ för sommarhalvåret
samt en aktivitet där barnen inkluderas i samhället genom träning och utbildning.