Gåva Företag – 25 000 SEK

25,000 kr

Med 25 000 kr stöttar du 25 barn i ett av Europas fattigaste länder under 1 års tid.

Med varma kläder och skor under vintern och ett alternativ för sommarhalvåret
samt en aktivitet där barnen inkluderas i samhället genom träning och utbildning.