Gåva Företag – 10 000 SEK

10,000 kr

Med 10 000 kr stöttar du 10 barn i ett av Europas fattigaste länder under 1 års tid.

Med varma kläder och skor under vintern och ett alternativ för sommarhalvåret
samt en aktivitet där barnen inkluderas i samhället genom träning och utbildning.