Co-founders

Läs mer

Om Loza Foundation

CO-FOUNDERS OCH SPONSORER

Loza Foundation Insamlingsstiftelse lanserades den 1 juli 2017 för att fungera till förmån för särskilt utsatta människor i Europas fattigaste länder. Dessa länder innefattar enligt FNs Human Development Index bland annat Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Moldavien. För att finansiera inledande kostnader och skapa en stabil grund att stå på söker vi medgrundare och sponsorer bland både svenska och europeiska företag som vill vara med och ta ansvar för social utveckling och mänskliga rättigheter i dessa länder.

Vill du engagera dig, ta kontakt med Loza Foundation på info@lozafoundation.org

Följ oss på Twitter

Last Tweets