Samtliga familjer fick, förutom stöd och kunskap, även materiellt stöd i form av kläder med mera

Samtliga familjer fick, förutom stöd och kunskap, även materiellt stöd i form av kläder med mera.

Följ oss på Twitter

Last Tweets