Lozas projekt Barnfamiljer i extrem fattigdom startades i augusti 2020.

Foto: Dare Dimov

Projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom startades i augusti 2020, i samarbete med den lokala organisationen Dendo Vas. Projektet ska tillgodose de mest grundläggande behoven, som mat och värme, som alla familjer behöver för att kunna börja resan bort från social utsatthet. Genom en kombination av bistånd och mentorskap ska familjer få det stöd som behövs för att barnen ska kunna gå i skolan och föräldrarna kunna söka arbete, med målet att för gott kunna ta sig ur fattigdom och bli självförsörjande.

Följ oss på Twitter

Last Tweets