Lirija, 17 år levde ett liv i kaos där hon tog hand om sin blinda mamma.

Lirija, 17 år levde ett liv i kaos där hon tog hand om sin blinda mamma.

Följ oss på Twitter

Last Tweets