Åratal av forskning visar tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa.

Foto: Pavel Lychagin

Åratal av forskning visar tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa både fysiskt och psykiskt. Trots detta ökar antalet barnhem kraftigt i många länder runt om i världen. En viktig förklaring till det är att organisationer, kyrkor och privatpersoner (…) fortsätter att stödja barnhem (…).

Följ oss på Twitter

Last Tweets