Loza Foundation beviljas 90-konto

Nu har Loza Foundation blivit beviljad ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Äntligen! Det här betyder mycket för oss. Ett 90-konto är en offentlig garanti på vår trovärdighet som organisation, säger Sabina Grubbeson, grundare av Loza Foundation.

Insamlingsstiftelsen Loza Foundation grundades i juli 2017 och fokuserar på att aktivt förbättra levnadsvillkoren för utsatta människor i Europas fattigaste länder. Arbetet riktar sig till länder som ligger längst ner på FN:s HDI Index, som Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Moldavien och Kosovo.

I samarbete med lokalbefolkningen gör Loza Foundation direkta insatser på bland annat institutioner för funktionshindrade barn och vuxna. Eftersom verksamheten är helt beroende av gåvor och donationer från företag och privatpersoner får det nya 90-kontot en särskilt stor betydelse.

– Ett godkännande från Svensk Insamlingskontroll, och att få beviljat ett 90-konto, är bevis på att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att vi som stiftelse gör det som vi lovat våra donatorer att göra, säger Sabina Grubbeson.

För att få ett 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav. Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen, högst 25 procent får gå till administration och insamlingskostnader. Dessutom måste man upprätta en årsredovisning, vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskas och följs upp för att säkerställa att insamlade medel används på rätt sätt.

– Vi har haft en pågående ansökan om 90-konto sedan vi startade stiftelsen och nu gick den igenom. Det är både en kvalitetsstämpel på vårt arbete och en garanti för våra givare. Det här känns jättebra, säger Sabina Grubbeson.

Följ oss på Twitter

Last Tweets