Aktuella projekt

Projekt i Makedonien

Special Institution Demir Kapija är en boendeinrättning för 230 barn och vuxna med olika funktionshinder.

Behoven här är enorma. Sedan 1991 då Makedonien blev självständigt har situationen här försämrats och idag befinner man sig i ett läge som är helt ohållbart. Det saknas medicinsk utrustning. Man har akuta sanitära behov såsom badrum, toalett och varmvatten. Och man har ett stort behov av fungerande avlopp, fungerande belysning och tillgång till värme på vintern. 

Loza Foundation vill hjälpa till med de akuta behoven som råder på institutionen men förutom de krävs långsiktiga lösningar för att de här människorna skall få det bra.

Vi arbetar för att människor med funktionshinder skall inkluderas i samhället som alla andra. Att människor med särskilda behov förutom de fysiologiska behoven såsom mat, hälsa och hygien också skall ha rätt till trygghet i ett hem med personliga tillhörigheter och få tillgång till de hjälpmedel som krävs för att kunna utvecklas som människa.

Vår ambition är att människorna som bor på Special Institution Demir Kapija skall kunna flytta ut från den här typen av Institution till den moderna formen av mindre gruppboende där de kan leva i en mer naturlig miljö, och växa som människa. Vi vill se till att de här människorna skall få känna trygghet i en miljö där de kan ha sina egna kläder och skor och att varje individ skall få den hjälp dom behöver för att fungera och utvecklas.

Vi har besökt Institutionen i Demir Kapija vid flertalet tillfällen under de senaste året och för att ta rätt beslut i en komplex problematik samarbetar vi med forskare och organisationer som delar våra värderingar så att vi kan investera i en långsiktig positiv utveckling med fokus på den utsatta människan och deras mänskliga rättigheter. Så att vi kan skänka hopp till människor som dag efter dag, år efter år lever i hopplöshet under miserabla förhållanden.

Vi träffade Vito Flaker professor vid University of Ljubljana som forskar på institutionalisering och mental hälsa. Han har under 35 år studerat institutioner i Östeuropa och arbetar aktivt för att förändra situationen för funktionshindrade. Han har bidragit till att människor som levt på institution under större delen av sitt liv har kunnat flytta ut till mindre gruppboenden och fungera i samhället.

Tillsammans med Vito och hans nätverk kan vi arbeta med en långsiktig utveckling för människor med funktionshinder.

Under hösten 2017 startar vi upp ett projekt för Special Institution Demir Kapija. Men vi är helt beroende av ditt stöd. Skänk ett bidrag till vår verksamhet och ge de här människorna en chans till ett bättre liv. Följ oss på sociala media där vi löpande uppdaterar vårt arbete så att du kan ta del av vad din insatts ger för resultat.

För alla människors rätt till ett värdigt liv.

Följ oss på Twitter

Last Tweets